Våra distrikt

Våra distrikt

 

Sverok är indelat i tolv distrikt som till ytan omfattar hela landet. Varje distrikt har en styrelse som styr distriktet och leder dess verksamhet.

Styrelsen väljs av distriktets årsmöte där du som föreningsmedlem är med och påverkar. Årsmötet är det högsta beslutande organet i ett distrikt. Till mötet får föreningarna skicka ett antal ombud. Förutom att välja styrelse beslutar man även om saker som budget och verksamhet.

Sveroks distrikt arbetar regionalt med att hjälpa föreningarna på olika sätt och har samma syfte som förbundet, men på ett regionalt plan. På grund av att distrikten har olika förutsättningar och att prioriteringarna skiljer sig mellan distrikten kan verksamheten variera mycket runt om i landet.

Sverok Norrboten Sverok Västerbotten Sverok Nedre Norrland Sverok GävleDala Sverok Svealand Sverok Mälardalen Sverok Stockholm Gotland Sverok Väst Sverok Östergötland Sverok Jönköping Kronoberg Sverok Kalmar-Blekinge Sverok Skåne

Hjälp från ditt distrikt

Distrikten stödjer våra medlemsföreningar och deras projekt lokalt. De kan till exempel erbjuder erbjuda stöd från anställda föreningskonsulenter, projektbidrag, tryck- och kopieringsmöjligheter, tillgång till lokalar, utlåning av spel med mera!

Distrikten jobbar med kommunikation och information. Detta arbete är både externt för att informera allmänheten och intresserade om Sveroks och medlemsföreningarnas verksamhet, men också internt för att föreningarna själva ska känna till vad som händer i distriktet och i förbundet. Många distrikt har nyhetsbrev, discordservrar, facebooksidor och liknande där medlemmar kan få kontakt med varandra och marknadsföra evenemang.

Lär dig mer

Nicholas går igenom vad det innebär att vara medlem i ett Sverokdistrikt!

Kontakta ditt distrikt

 

Sverok GävleDala
info@gd.sverok.se
Info till GävleDalas föreningar
Dalarnas och Gävleborgs län
Logotyp Sverok GävleDala

Sverok Väst
info@sverokvast.se
Info till Västs föreningar
Västra Götaland och Halland län
Logotyp Sverok Väst

Sverok Mälardalen
info@malardalen.sverok.se
Info till Mälardalens föreningar
Södermanland, Västermanland och Uppsala län
Logotyp Sverok Mälardalen

Sverok Kalmar-Blekinge
styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se
Info till Kalmar-Blekinges föreningar
Kalmar och Blekinge län
Logotyp Sverok Kalmar-Blekinge

Sverok Svealand
info@svealand.sverok.se
Info till Svealands föreningar
Värmlans och Örebro län
Logotyp Sverok Svealand