Våra distrikt

Våra distrikt

 

Sverok är indelat i tolv distrikt som till ytan omfattar hela landet. Varje distrikt har en styrelse som styr distriktet och leder dess verksamhet.

Styrelsen väljs av distriktets årsmöte där du som föreningsmedlem är med och påverkar. Årsmötet är det högsta beslutande organet i ett distrikt. Till mötet får föreningarna skicka ett antal ombud. Förutom att välja styrelse beslutar man även om saker som budget och verksamhet.

Sveroks distrikt arbetar regionalt med att hjälpa föreningarna på olika sätt och har samma syfte som förbundet, men på ett regionalt plan. På grund av att distrikten har olika förutsättningar och att prioriteringarna skiljer sig mellan distrikten kan verksamheten variera mycket runt om i landet.

Regionala Föreningskonsulenter (RFK)

Martin Brosser
RFK Sverok Väst martin.brosser@sverok.se
Harry Skärlund
RFK Sverok Mälardalen, harry.skarlund@sverok.se
Sanna Hedlund
RFK Sverok Västerbotten och RFK-samordnare sanna.hedlund@sverok.se

Som en del i arbetet att utveckla distrikten började Sverok 2014 att anställa regionala föreningskonsulenter i olika distrikt runt om i Sverige. Målet är att dessa ska bli fler under de kommande åren.

De regionala föreningskonsulenterna arbetar med föreningsutveckling, rekrytering av föreningar och medlemmar, samordning av föreningars aktivitet i distriktet och organisering av information och kommunikation mellan föreningar och distrikt.

Sverok Norrboten Sverok Västerbotten Sverok Nedre Norrland Sverok GävleDala Sverok Svealand Sverok Mälardalen Sverok Stockholm Gotland Sverok Väst Sverok Östergötland Sverok Jönköping Kronoberg Sverok Kalmar-Blekinge Sverok Skåne

Hjälp från ditt distrikt

Distrikten stödjer våra medlemsföreningar och deras projekt lokalt. De kan till exempel erbjuder erbjuda stöd från anställda föreningskonsulenter, projektbidrag, tryck- och kopieringsmöjligheter, tillgång till lokalar, utlåning av spel med mera!

Distrikten jobbar med kommunikation och information. Detta arbete är både externt för att informera allmänheten och intresserade om Sveroks och medlemsföreningarnas verksamhet, men också internt för att föreningarna själva ska känna till vad som händer i distriktet och i förbundet. Många distrikt har nyhetsbrev, discordservrar, facebooksidor och liknande där medlemmar kan få kontakt med varandra och marknadsföra evenemang. “

Lär dig mer

Nicholas går igenom vad det innebär att vara medlem i ett sverokdistrikt!

Kontakta ditt distrikt

 

Sverok Norrbotten
info@norrbotten.sverok.se
Info till Norrbottens föreningar
Norrbottens län

Sverok Västerbotten
styrelse@vasterbotten.sverok.se
Info till Västerbottens föreningar
Västerbottens län

Sverok Nedre Norrland
info@nn.sverok.se
Info till Nedre Norrlands föreningar
Västernorrlands och Jämtlands län

Sverok GävleDala
info@gd.sverok.se
Info till GävleDalas föreningar
Dalarnas och Gävleborgs län

Sverok Mälardalen
info@malardalen.sverok.se
Info till Mälardalens föreningar
Södermanlands, Västermanlands och Uppsala län

Sverok Svealand
info@svealand.sverok.se
Info till Svealands föreningar
Värmlands, och Örebro län

Sverok Stockholm-Gotland
hej@stockholm.sverok.se
Info till Stockholms föreningar
Stockholms och Gotlands län

Sverok Östergötland
info@ostergotland.sverok.se
Info till Östergötlands föreningar
Östergötlands län

Sverok Jönköping-Kronoberg
info@jk.sverok.se
Info till Jönköping-Kronobergs föreningar
Jönköpings och Kronobergs län

Sverok Väst
info@sverokvast.se
Info till Västs föreningar
Västra Götaland och Hallands län

Sverok Kalmar-Blekinge
styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se
Info till Kalmar-Blekinges föreningar
Kalmar och Blekinge län

Sverok Skåne
info@skane.sverok.se
Info till Skånes föreningar
Skåne län