Sverokbidrag

Ungdomsföreningsbidrag

Föreningar anslutna till Sverok kan årligen söka bidrag från oss. Då Sverok är ett ungdomsförbund som främst bedriver verksamhet för barn och unga behöver minst 60% av medlemmarna i er förening vara i åldern 6–25 år för att ni ska kunna söka detta bidrag. Bidraget består av två delar:

  • Verksamhetsbidraget – en fast summa och baseras på att föreningen har spelat/arrangerat en spelträff eller på annat sätt främjat spelhobbyn under året.
  • Medlemsbidraget – varierar beroende på antalet medlemmar i bidragsålder (mellan 6-25 år). Om föreningen får fler medlemmar under året kan de komplettera och få bidrag även för de nya medlemmarna.

För att se vilka krav och bidragsnivåer som gäller kan du läsa i styrdokumentet för ungdomsföreningsbidrag.

Först och främst behöver minst 60% av era medlemmar vara i åldern 6-25 år för att ni ska kunna få vårt bidrag. Ni behöver också:
  • Följa de krav som vi ställer på föreningar (ni kan läsa om dem här)
  • Ha godkända stadgar
  • Ha ett godkänt bankkonto, registrerat på föreningen (ni kan läsa mer om det här)
  • Ha rapporterat in era medlemmar för nuvarande år i vårt medlemshanterings-system eBas* (Listan kan kompletteras allteftersom föreningen får fler medlemmar under året.)
  • Ha skickat in minst en årsmötesrapport för nuvarande år i eBas
  • Ha skickat in minst en verksamhetsrapport för nuvarande år i eBas
  • Ha verksamhet som bedrivits vid minst två olika tillfällen med minst en veckas mellanrum, med verksamhet menas aktiviteter i föreningen. Exempelvis spelkvällar eller förberedelser och möten inför till exempel konvent räknas som verksamhet.
*Ni behöver samla in dessa obligatoriska uppgifter om medlemmarna: Personnummer, namn, adress, telefonnummer, eventuell medlemsavgift och datum då medlemmen förnyade sitt medlemskap eller betalade medlemsavgiften för det aktuella året.
Föreningar utan avdelningar får: 1750 kr per förening 25 kr per medlem i bidragsålder Föreningar med avdelningar (huvudföreningar) får: 25 kr per medlem (i en avdelning) 1750 kr för avdelning 1 1500 kr för avdelning 2-50 500 kr för avdelning 51-1500 100 kr för avdelning 1501+ En huvudförening får bidrag en gång per medlem och år. Samma medlem kan inte ge medlemsbidrag flera gånger även om den är medlem i flera avdelningar i huvudföreningen.
När er förening har rapporterat in era underlag i eBas (se listan på punkten ovan) och fått dessa godkända, då kommer bidraget betalas ut till ert konto. Vi gör bidragsutbetalningar i slutet av varje vecka (vissa avvikelser kan ske), då det tar några dagar för banken att föra över pengarna så bör ni ha bidraget i mitten av veckan därpå. Tillkommer det fler medlemmar efter att ni rapporterat kommer bidrag allt eftersom de rapporteras in.
Sverok är en av många ungdomsorganisationer som får bidrag ifrån Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, f.d Ungdomsstyrelsen). En stor del av detta bidrag går till det bidrag som ni kan söka av oss. För att en ungdomsorganisation ska kunna få bidrag av MUCF har de som krav att minst 60% av medlemmarna i organisationen är i åldern 6-25 år och det är därför som vi behöver sätta upp samma krav för föreningar som vill söka bidrag av oss.
Om ni inte når upp till 60 %-gränsen så kan ni gå in här och läsa hur ni kan göra för att komma upp i den.
Mest beror detta på krav från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som vi får de pengar som delas ut som ungdomsföreningsbidrag ifrån. Kontrollerna är till för att säkerställa att pengarna som vi har fått används rätt.