Sverokbidrag

Ungdomsföreningsbidrag

Föreningar anslutna till Sverok kan årligen söka bidrag från oss. Då Sverok är ett ungdomsförbund som främst bedriver verksamhet för barn och unga behöver minst 60% av medlemmarna i er förening vara i åldern 6–25 år för att ni ska kunna få detta bidrag. Bidraget består av två delar:

 • Verksamhetsbidraget – en fast summa och baseras på att föreningen har spelat/arrangerat spelträffar eller på annat sätt främjat spelhobbyn under året.
 • Medlemsbidraget – varierar beroende på antalet medlemmar i bidragsålder (mellan 6-25 år). Om föreningen får fler medlemmar under året kan de komplettera och få bidrag även för de nya medlemmarna.

För att se vilka krav och bidragsnivåer som gäller kan du läsa i styrdokumentet för ungdomsföreningsbidrag.

Föreningsbidraget

Först och främst behöver minst 60% av era medlemmar vara i åldern 6-25 år för att ni ska kunna få vårt bidrag. Ni behöver också:
 • Följa de krav som vi ställer på föreningar (ni kan läsa om dem här)
 • Ha godkända stadgar
 • Ha ett godkänt bankkonto, registrerat på föreningen (ni kan läsa mer om det här)
 • Ha rapporterat in era medlemmar för nuvarande år i vårt medlemshanteringssystem eBas* (Listan kan kompletteras allteftersom föreningen får fler medlemmar under året.)
 • Ha skickat in minst en årsmötesrapport för nuvarande år i eBas
 • Ha skickat in minst en verksamhetsrapport för nuvarande år i eBas
 • Ha verksamhet som bedrivits vid minst två olika tillfällen med minst en veckas mellanrum. Med verksamhet menas aktiviteter i föreningen, exempelvis spelkvällar eller förberedelser och möten inför till exempel konvent.
*Ni behöver samla in dessa obligatoriska uppgifter om medlemmarna: Personnummer, namn, mailadress, telefonnummer och datum då medlemmen förnyade sitt medlemskap eller betalade medlemsavgiften för det aktuella året.
All information om hur mycket din förening kan få i bidrag finns här.
När er förening har rapporterat in era underlag i eBas (se listan på punkten ovan) och fått dessa godkända, betalas bidraget ut till ert konto. Vi gör bidragsutbetalningar i slutet av varje vecka (vissa avvikelser kan ske). Det tar vanligtvis några dagar för banken att föra över pengarna så bör ni ha bidraget i mitten av veckan därpå. Tillkommer det fler medlemmar efter att ni rapporterat betalas bidrag för dessa ut allt eftersom de rapporteras in.
Sverok är en av många ungdomsorganisationer som får så kallat statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF, f.d Ungdomsstyrelsen). En stor del av detta bidrag går till det bidrag som ni kan söka hos oss. För att en ungdomsorganisation ska kunna få bidrag från MUCF krävs att minst 60% av medlemmarna i organisationen är i åldern 6-25 år och det är därför som vi behöver ha samma krav för föreningar som vill söka bidrag hos oss.
Om ni inte når upp till 60 %-gränsen så kan ni gå in här och läsa hur ni kan göra för att komma upp i den.
Mest beror detta på krav från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), som vi får de pengar som delas ut som ungdomsföreningsbidrag ifrån. Kontrollerna är till för att säkerställa att pengarna som vi har fått används rätt.

Som förening i Sverok behöver ni rapportera in följande:

Alla föreningar måste varje år ha ett årsmöte. Där bestämmer ni vad föreningen ska göra under det kommande året och väljer personer till er styrelse och andra förtroendeuppdrag.

Som Sverokförening behöver ni sedan göra en årsmötesrapport i eBas, för att berätta att ni haft ert årsmöte och vilka som nu är föreningens kontaktpersoner. Årsmötesrapporten ska alla föreningar göra, oavsett om ni får föreningsbidrag från Sverok eller inte.

Så här gör ni för att skicka in er årsmötesrapport:
 1. Logga in i eBas och välj Årsmöte > Årsmötesrapport i menyn till vänster.
 2. Klicka på knappen Skapa ny årsmötesrapport och fyll i formuläret som då dyker upp. Avsluta med att klicka på Spara.OBS. Om ni ska rapportera för förra året behöver ni allra först byta år, i rullisten uppe till vänster.
Det bästa sättet att rapportera in era medlemmar är att använda Onlineregistreringen. Då blir det enkelt för föreningens medlemmar att förnya sitt medlemskap i början av varje år, och nya medlemmar skriver själva in sina uppgifter så de hamnar direkt i eBas.

Att använda onlineregistreringen går till så här:
 1. Logga in i eBas och välj Medlemmar > Onlineregistrering i menyn till vänster.
 2. Klicka i rutan Aktivera onlineregistrering. Då skapas en unik registreringssida för er förening och länken dit dyker upp under aktiveringsrutan. Länken kan ni sprida som ni vill och använda när ni rekryterar nya medlemmar.För att bjuda in era medlemmar att förnya sitt medlemskap vid årsskiftet gör ni så här:
 1. Logga in i eBas och börja med att aktivera onlineregistreringen enligt instruktionen här ovanför.
 2. Välj sedan Medlemmar > Medlemslistan i menyn till vänster.
 3. Klicka på knappen Skicka inbjudningar till medlemmar och följ sedan instruktionerna för att skicka ut inbjudningar.


Alla som registrerar sig som medlemmar hamnar på föreningens granskningslista i eBas. Granskningslistan hittar ni genom att välja Medlemmar > Granska nya. Klicka på Spara samtliga för att spara över alla som registrerat sig till er medlemslista.

Förutom onlineregistreringen finns flera sätt att föra in medlemmar i eBas manuellt. Kontakta förbundskansliet om ni vill veta mer om hur det går till.
För att kunna få föreningsbidrag från Sverok behöver ni varje år fylla i en Verksamhetsrapport. Där berättar ni om vad ni gjort tillsammans i föreningen. Verksamhetsrapporten kan fyllas i när som helst under året. För att bli godkänd ska den innehålla beskrivning av minst två genomförda aktiviteter i föreningen, som skett med minst en veckas mellanrum.

  Så här gör ni för att fylla i verksamhetsrapporten:
  1. Logga in i eBas och välj Verksamhet > Verksamhetsrapport i menyn till vänster
  2. Klicka på knappen Skapa ny verksamhetsrapport och följ instruktionerna  OBS. Om ni ska rapportera för förra året behöver ni allra först byta år, i rullisten uppe till vänster.

Varför rapportera?

För att en förening ska kunna vara ansluten till Sverok så behöver vi få veta att föreningen är aktiv och har verksamhet. Därför behöver vi få in vissa uppgifter från våra anslutna föreningar varje år. Det vi behöver få in är vilka som är medlemmar i föreningen under aktuellt år och vilka som sitter i föreningens styrelse under aktuellt år. Detta behöver vi få in från samtliga föreningar. Även om er förening inte är intresserad av att söka bidrag så behöver vi få in de efterfrågade uppgifterna av er. Om föreningen är intresserad av att söka bidrag av oss så behöver vi även få in uppgifter om vilken verksamhet som skett under året.

Det bidrag som Sverok ger ut till anslutna föreningar får vi i vår tur av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). För att vi ska kunna få det bidraget så behöver vi rapportera in vissa uppgifter till dem varje år, detta är också en anledning till varför vi begär in vissa uppgifter från våra anslutna föreningar. Även om er förening inte är intresserad av att söka bidrag så behöver vi få in de efterfrågade uppgifterna av er, detta är för att MUCF vill se hur det ser ut i hela förbundet.