Styrelsen

Styrelsen

På denna sida går vi igenom styrelsens övergripande ansvar, men läs gärna sidorna för de enskilda förtroendeposterna också!

Föreningsstyrelsens ansvar

Styrelsen är de personer som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för att arbetet med föreningen sköts som det ska. Styrelsen äger absolut inte föreningen, det gör alla medlemmar tillsammans. Styrelsen väljs på årsmötet, och det är också där som medlemmarna bestämmer vad styrelsen ska göra under året. Styrelsen måste finnas tillgänglig för medlemmarna under året med information om vad de gör och genom att lyssna på vad medlemmarna vill. Styrelsen är ansvarig för föreningen och kan vid allvarliga felsteg bli skadeståndsskyldig mot föreningen eller mot annan. Det är viktigt att styrelsen tar sitt uppdrag på allvar.

Hur ser styrelsen ut?

En styrelse måste bestå av minst tre olika personer, men det finns inget maxantal. Vanligtvis är en styrelse mellan fem och nio personer stor. Det finns ingen åldersgräns, varken nedåt eller uppåt, för att vara med i styrelsen. Det viktiga är att man förstår vilket ansvar man har och kan sköta arbetet på ett bra sätt.

Vad gör styrelsen?

Det finns några saker som alltid ingår i styrelsens ansvar. De ska kalla föreningsmedlemmarna till årsmöte och sedan under hela året jobba för att föreningens verksamhet fungerar. De ska sköta medlemsregistrering och rapportera verksamhet till Sverok, samt vara föreningens ansikte utåt. De ska också hantera föreningens pengar på rätt sätt. Därför är det viktigt att de som sitter i styrelsen tar sitt uppdrag på allvar.

Kontakt utåt

Styrelsen väljer en kontaktperson som i första hand sköter all kontakt med Sverok. Personens kontaktuppgifter är offentliga, vilket innebär att om någon vill kontakta föreningen lämnar vi ut dessa uppgifter. Det handlar oftast om någon som vill hitta en förening i närområdet eller inbjudningar till olika arrangemang. När ni vill byta kontaktperson loggar ni in på ebas.sverok.se och ändrar kontaktuppgifterna där.

Personomsättning

Det är viktigt att styrelsen inte är oföränderlig utan att nya personer kommer in vid årsmötena och att olika grupperingar, intressen och idéer inom föreningen får representation i styrelsen. Det måste vara möjligt för medlemmarna att byta ut styrelsen om medlemmarna vill. Det är inte styrelsen som äger föreningen utan det gör alla medlemmar gemensamt.

Det krävs mycket jobb för att driva en förening med mycket verksamhet och aktivitet. För att föreningen ska hålla i längden är det viktigt att ständigt uppmuntra att nya personer kommer in i arbetet. Det är ofta roligare att göra saker tillsammans och kanske kan det till exempel vara roligare för kassören att lära upp en ny lovande kassör istället för att fortsätta bokföra kvitton år ut och år in. Genom att fostra en ny generation föreningsförvaltare ger ni er förening möjlighet till ett betydligt längre liv.

Varför är det bra att vara med i styrelsen?

Att vara med i en styrelse är inte bara extra kul, du lär sig massor också. Det kan vara ledarskap, organisering, ekonomi eller grupparbete; saker som du får mycket plus för i skolan eller när du söker jobb. Det är en jättebra idé att skriva med styrelseuppdraget i sitt CV när du söker jobb, till exempel, eftersom det visar att du är engagerad, kan ta egna initiativ, kan arbeta i grupp och är van vid ansvar.

Dessutom får du en chans att leda föreningen du gillar, att få andra att bli engagerade och få arbeta på en högre nivå med att göra roliga saker inom spelhobbyn. Att vara med i styrelsen innebär också att alla i föreningen vet vem du är och kommer vända sig till dig när de har nya idéer eller vill ha råd om någon aktivitet. Vi rekommenderar alla att prova styrelsearbetet!