Styrande dokument

Styrande dokument

 

Riksmötet och förbundsstyrelsen fattar beslut om en hel del dokument som styr verksamheten. Det är dokument som Sverok använder i sin dagliga drift och som kan vara intressant för andra att kolla på.

Stadgar

Stadgar är interna regler som bestämmer hur man gör saker inom en ideell organisation. Sveroks stadgar bestäms och kan ändras av Riksmötet.

 

Verksamhetsplanen

Vad Sverok ska ha som mål och vad som ska ske det kommande året bestäms av Riksmötet i verksamhetsplanen.

 

Styrdokument

Dokument fastställda av förbundsstyrelsen som sätter upp regler för hur förbundet skall drivas och vilka mål verksamheten ska ha, kallas för styrdokument. Alla våra styrdokument uppdateras ständigt och du hittar dem på Infobanken.

 

Infobank

Alla andra dokument som kan vara av relevans hittar man på Infobanken.