Studiefrämjandet

Studiefrämjandet

Sverok är medlem i Studiefrämjandet, en organisation som ger stöd till folkbildande verksamhet. Att spela spel är i sig inte folkbildande verksamhet, men förberedelser inför spelet eller utveckling av era kunskaper kring spelet är det. Det är som utbildningar eller kurser som ni anordnar för er själva. Ofta är det ni gör idag väldigt nära folkbildningen och med hjälp av den får ni inte bara verktyg för att förbättra ert lärande, ni får också ersättning för kostnader som uppstår i samband med det lärandet!

Studiecirklar

En studiecirkel är en form av mötesträffar där ni utbyter erfarenheter och lära er mer om något ni är intresserade av. Det är ni själva som bestämmer vad ni vill studera och hur ni vill arbeta. Det är inte krångligt eller svårt att starta en egen cirkel inom Studiefrämjandet, men det finns några regler som man ska tänka på:

 • En studiecirkel måste bestå av minst 3 deltagare
 • Deltagarna måste vara minst 13 år (Det finns ingen övre gräns)
 • En studiecirkel måste omfatta minst 3 träffar
 • Någon måste vara cirkelledare och bl.a. ansvara för kontakten med Studiefrämjandet

Läs mer på Studiefrämjandets hemsida 

Exempel på stöd

Det går att få ersättning för det mesta, så länge det går att visa på att det är en kostnad som uppkommit i samband med lärandet. Några exempel:

 • Lokal
  • Studiefrämjandet kan ofta hjälpa till med lokal, antingen på avdelningen eller någon annanstans. Fråga vad de kan erbjuda där ni bor!

 

 • Utrustning
  • Studiefrämjandet kan bistå med viss utrustning som behövs för er verksamhet, allt från symaskiner till terrängbyggarverktyg eller teknisk utrustning för LAN.

 

 • Tryck och marknadsföring
  • Studiefrämjandet kan hjälpa er kopiera upp material och på vissa orter till och med trycka affisher

 

 • Annat
  • Studiefrämjandet finns i hela Sverige vilket innebär att det kan finnas lokala skillnader i vad ni kan få hjälp med. Fråga vad de kan erbjuda där ni bor!

Studiematerial

Sverok har i samarbete med Studiefrämjandet tagit fram flera godkända studiematerial för spelhobbyn. Dessa accepteras vanligen av studiefrämjandets handläggare i befintligt skick. De går också alldeles utmärkt att använda på egen hand i andra sammanhang, såsom helgkurser eller liknande. Alla material innehåller dessutom uppslag på andra cirkelvarianter som kan berika din hobby.