Representationsårsmöte

Representationsårsmöte

Riksmötet är ett utmärkt exempel på ett representationsmöte. Info går att hitta här på medlemsportalen under rubriken Riksmöte. Ett konkret förslag på tillvägagångssätt i en mindre förening skulle kunna vara följande:

En förening har 20 avdelningar som tillsammans samlar 1.000 medlemmar. Det finns ytterligare 1.000 medlemmar som inte är med i någon klan. Stadgan i föreningen föreskriver att varje klan får skicka ett ombud till årsmötet och att de som inte är med i någon klan utser ett likvärdigt antal ombud. I det här fallet är det 1.000 medlemmar i båda grupperna och 20 avdelningar. Alltså utses 20 ombud av avdelningarnas medlemmar och 20 ombud av de som inte är med i någon avdelning. 40 ombud beger sig till årsmötet och fattar beslut. Eftersom alla 2.000 medlemmar har haft chansen att utse sina representanter till det lilla 40-personersmötet blir det både demokratiskt och praktiskt genomförbart.

Årsmötet kan sedan genomföras som ett traditionellt årsmöteforumårsmöte eller kanske chattårsmöte.

Fördelar

  • Ger ett mindre möte demokratisk legitimitet
  • Medlemmarna är kanske mer intresserade av att utse sitt ombud än att delta i ett stort möte men blir då i alla fall lite mer involverade i utvecklingen av föreningen
  • Ombuden kan återberätta för medlemmarna vad som hänt på årsmötet
  • Deltagarna på årsmötet företräder olika grupper och intressen

Nackdelar

  • Ökad administration för att ordna ombudsomröstningar
  • Kan uppfattas som odemokratiskt av medlemmar som inte väljs till ombud men vill säga sin mening