Rapportera

Rapportera

Klicka på rubrikerna för att fälla ut information om de olika rapporterna.

Alla föreningar måste varje år ha ett årsmöte. Där bestämmer ni vad föreningen ska göra under det kommande året och väljer personer till er styrelse och andra förtroendeuppdrag.

Som Sverokförening behöver ni sedan göra en årsmötesrapport i eBas, för att berätta att ni haft ert årsmöte och vilka som nu är föreningens kontaktpersoner. Årsmötesrapporten ska alla föreningar göra, oavsett om ni får föreningsbidrag från Sverok eller inte.

Så här gör ni för att skicka in er årsmötesrapport:
 1. Logga in i eBas och välj Årsmöte > Årsmötesrapport i menyn till vänster.
 2. Klicka på knappen Skapa ny årsmötesrapport och fyll i formuläret som då dyker upp. Avsluta med att klicka på Spara.OBS. Om ni ska rapportera för förra året behöver ni allra först byta år, i rullisten uppe till vänster.
Det bästa sättet att rapportera in era medlemmar är att använda Onlineregistreringen. Då blir det enkelt för föreningens medlemmar att förnya sitt medlemskap i början av varje år, och nya medlemmar skriver själva in sina uppgifter så de hamnar direkt i eBas.

Att använda onlineregistreringen går till så här:
 1. Logga in i eBas och välj Medlemmar > Onlineregistrering i menyn till vänster.
 2. Klicka i rutan Aktivera onlineregistrering. Då skapas en unik registreringssida för er förening och länken dit dyker upp under aktiveringsrutan. Länken kan ni sprida som ni vill och använda när ni rekryterar nya medlemmar.För att bjuda in era medlemmar att förnya sitt medlemskap vid årsskiftet gör ni så här:
 1. Logga in i eBas och börja med att aktivera onlineregistreringen enligt instruktionen här ovanför.
 2. Välj sedan Medlemmar > Medlemslistan i menyn till vänster.
 3. Klicka på knappen Skicka inbjudningar till medlemmar och följ sedan instruktionerna för att skicka ut inbjudningar.


Alla som registrerar sig som medlemmar hamnar på föreningens granskningslista i eBas. Granskningslistan hittar ni genom att välja Medlemmar > Granska nya. Klicka på Spara samtliga för att spara över alla som registrerat sig till er medlemslista.

Förutom onlineregistreringen finns flera sätt att föra in medlemmar i eBas manuellt. Kontakta förbundskansliet om ni vill veta mer om hur det går till.
För att kunna få föreningsbidrag från Sverok behöver ni varje år fylla i en Verksamhetsrapport. Där berättar ni om vad ni gjort tillsammans i föreningen. Verksamhetsrapporten kan fyllas i när som helst under året. För att bli godkänd ska den innehålla beskrivning av minst två genomförda aktiviteter i föreningen, som skett med minst en veckas mellanrum.

  Så här gör ni för att fylla i verksamhetsrapporten:
  1. Logga in i eBas och välj Verksamhet > Verksamhetsrapport i menyn till vänster
  2. Klicka på knappen Skapa ny verksamhetsrapport och följ instruktionerna  OBS. Om ni ska rapportera för förra året behöver ni allra först byta år, i rullisten uppe till vänster.

Ladda upp årsmötesprotokollet

Förutom rapporterna ska ni också ladda upp ert årsmötesprotokoll i eBas. Har ni skrivit protokollet i eBas med hjälp av Årsmötesguiden laddas det upp automatiskt. Annars behöver ni gå till Årsmöte>Årsmötesprotokoll och ladda upp protokollet där. När protokollet granskats och godkänts av Sverok får bidragsberättigade föreningar en bonus på 250 kr.  För att protokollet ska bli godkänt krävs:

 • Att protokollet har en tydlig rubrik som innehåller föreningens namn och datumet för mötet
 • Att alla punkter som enligt Sveroks stadgeregler och föreningens egna stadgar ska tas upp på årsmötet finns med i protokollet och att de har behandlats på rätt sätt (era stadgar hittar ni i eBas)
 • Att mötet beviljat den avgående styrelsen ansvarsfrihet
 • Att protokollet är justerat (signerat av mötets valda justeringspersoner). Enklast är att signera protokollet digitalt i eBas

Två anledningar att rapportera

Genom att rapportera talar ni om för oss att ni är en aktiv förening. Föreningar som inte rapporterar i eBas på 2 år antas vara inaktiva och riskerar att avregistreras. Det är därför viktigt att alla föreningar (oavsett om ni får föreningsbidrag eller inte) visar att ni är aktiva genom att rapportera i eBas.

Sverok är ett Ungdomsförbund som får statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Varje år redovisar vi till myndigheten vad som hänt i förbundet under året. Pengarna vi tilldelas används för att betala ut föreningsbidrag och för att fortsätta driva och utveckla Sverok och spelhobbyn. Er rapportering är därmed viktig för att Sverok ska kunna fortsätta vara ett starkt förbund.