Detta händer med ert bankkonto

Nya lagar och regler gör att det inte längre är möjligt att öppna nya bankkonton via Sverok hos Nordea. Detta gör att det blir svårare för barn och unga att driva föreningsverksamhet utan att blanda in vuxna, något Sverok ser mycket allvarligt på.