Ombudsval

Ombudsval

Alla som är medlemmar i en Sverok-förening kan ställa upp som kandidat i ombudsvalet. Som ombud är du med och beslutar på Sveroks Riksmöte om vad Sverok ska göra nästa år. Du kan vara ombud oavsett ålder och förkunskap.

För att kandidera till ombud kan du nominera dig själv. Du kan även nominera andra. Allt detta görs via val.sverok.se. Där kan du som kandidat till ombud skriva en presentation samt läsa andra kandidaters presentationer. Presentationerna hjälper föreningarna när de beslutar vem de ska rösta på.

Alla Sveroks föreningar röstar sedan på vilka de vill ska representera dem och deras förening på årsmötet. Föreningarna får ett inlogg för att rösta på val.sverok.se. Samtliga som kandiderat får information veckan efter valet om de blev en av de 101 ombuden eller en av reserverna till Sveroks riksmöte. Reserverna är viktiga då det alltid är någon som inte kan åka.

De som är ombud, samt några reserver, får sedan praktisk information om mötet. Sverok står för ombuden samt några av reservernas resa samt mat och boende under mötet.