Bli Ombud

Ombud på Riksmötet

Varje medlemsförening i Sverok har möjlighet att skicka en representant till Riksmötet. Representanten kallas “ombud” och får resan, boendet och maten under hela riksmötet betald av Sverok. 

Det är du och de andra i din förening som bestämmer vem ni vill skicka till Riksmötet. Om den som vill åka inte har varit på Riksmötet förut och är under 26 år så har ni möjlighet att anmäla en person till. Då behöver den som är ny inte åka ensam! 

Det finns plats för 101 ombud och om det blir fler anmälda än det finns plats för så utses ombuden genom en särskild urvalsprocess som du kan läsa mer om längre ner på den här sidan.

 

Anmäl din förenings ombud i eBas.

Anmälan ska ske senast den 6 oktober!

Urvalsprocessen

Om det blir fler anmälda än det finns plats för görs ett urval. Urvalet tar hänsyn till de anmäldas ålder, varifrån de kommer och hur stor deras förening är. Målet med urvalsprocessen är att de ombud som kommer till riksmötet ska representera så stor geografisk spridning som möjligt, och att de ska återspegla åldersspridningen i förbundet. 

Om du vill veta mer om hur urvalsprocessen går till kan du läsa allt om den i det här styrdokumentet.