Om Riksmötet

Riksmötet

Riksmötet är Sveroks årsmöte och högsta beslutande organ där Sveroks medlemmar varje år beslutar om vad Sveroks ska göra, vart pengarna ska gå och vilka som ska sitta i styrelsen.

Riksmötet 2020 är 20-22 november i Uddevalla och är gratis för de ombud som representerar föreningar. Se mer nedan om hur just du gör för att representera din förening!

Åk på Riksmötet!

Riksmötet 2018 röstade fram ett nytt sätt att välja ombud till riksmötet. Följ länken och läs mer om hur just du gör för att få åka på Riksmötet 2019. 

Riksmötes innehåll

Alla förslag, beslut som ska fattas och rapporter om vad Sverok har gjort föregående år sätts tillsammans till de så kallade möteshandlingarna. Där kan du innan mötet läsa om de frågor som ska diskuteras och fundera på vad du tycker om dem. Samma förslag dyker också upp i Sveroks digitala mötessystem VoteIT.

Lämna in motioner

Under hösten arbetar sedan medlemmarna inom Sverok och inom förbundsstyrelsen med att lägga förslag, så kallade motioner, med vad de tycker att Sverok ska göra nästa år. Vem som helst, som är medlem i Sverok, kan lägga en motion med ett förslag på vad de vill att förbundet ska göra nästa år.

Praktiskt

I november varje år hålls Riksmötet. Det är från fredag kväll till söndag eftermiddag och Sverok står för ombudens boende, mat och resa. Under helgen har vi möte, men det finns även tid för att spela spel och umgås på kvällarna.

Viktiga datum 2020

21 augusti kl 12:00

  • Varje förening kan nu logga in i eBas och anmäla sin ombudskandidat till Riksmötet
  • Nominera till Sveroks förtroendeposter (styrelse, revisorer, valberedning) på nominera.se/sverok
  • Skicka in motioner till info@sverok.se

9 oktober kl 12:00

  • Deadline för varje förening att anmäla sin ombudskandidat till Riksmötet. Listan över ombuden publiceras online så snart den sammanställts och ombuden kallats till Riksmötet per e-post.
  • Deadline för att  nominera till Sveroks förtroendeposter.
  • Deadline för att skicka in motioner till Riksmötet.

23 oktober kl 12:00

Deadline för att fylla i enkäten för att få mat och boende från Sverok.

30 oktober kl 12:00

Möteshandlingarna publiceras.

20-22 november

Riksmötet i Uddevalla.