Om Riksmötet

Riksmötet

Riksmötet är Sveroks årsmöte och högsta beslutande organ där Sveroks medlemmar varje år beslutar om vad Sveroks ska göra, vart pengarna ska gå och vilka som ska sitta i styrelsen.

Riksmötet 2021 är den 19-21 november på Bohusgården i Uddevalla. Läs mer om det praktiskt detaljerna i vår Riksmötesguide.

Till riksmötet kan alla Sveroks föreningar kan skicka ett ombud. Det gör de genom att logga in i E-bas.

Delta på Riksmötet!

Följ länken och läs mer om hur just du gör för att anmäla ert föreningsombud till Riksmötet 2021.

 

Riksmötes innehåll

Alla förslag, beslut som ska fattas och rapporter om vad Sverok har gjort föregående år sätts tillsammans till de så kallade möteshandlingarna. Där kan du innan mötet läsa om de frågor som ska diskuteras och fundera på vad du tycker om dem. Samma förslag dyker också upp i Sveroks digitala mötessystem VoteIT.

Lämna in motioner

Under hösten arbetar sedan medlemmarna inom Sverok och inom förbundsstyrelsen med att lägga förslag, så kallade motioner, med vad de tycker att Sverok ska göra nästa år. Vem som helst, som är medlem i Sverok, kan lägga en motion med ett förslag på vad de vill att förbundet ska göra nästa år.

Praktiskt

I augusti 2021 vet vi om vi kan genomföra riksmötet fysiskt (vilket vi hoppas!) eller digitalt. Då kommer mer info komma här med antigen praktiskt reseråd eller information om digitala plattformar så som VoteIT, Twitch och Discord.

Viktiga datum 2021

20 augusti kl 12:00

  • Varje förening kan nu logga in i eBas och anmäla sin ombudskandidat till Riksmötet
  • Nominera till Sveroks förtroendeposter (styrelse, revisorer, valberedning) på nominera.se/sverok
  • Skicka in motioner till info@sverok.se

8 oktober kl 12:00

  • Deadline för varje förening att anmäla sin ombudskandidat till Riksmötet. Listan över ombuden publiceras online så snart den sammanställts och ombuden kallats till Riksmötet per e-post.
  • Deadline för att  nominera till Sveroks förtroendeposter.
  • Deadline för att skicka in motioner till Riksmötet.

11 oktober kl 12:00

  • Beslut tas om mötet ska köras digitalt.

29 oktober kl 12:00

Möteshandlingarna publiceras.

19-21 november

Riksmötet