Om Riksmötet

Riksmötet

Riksmötet är Sveroks årsmöte och högsta beslutande organ där Sveroks medlemmar varje år beslutar om vad Sveroks ska göra, vart pengarna ska gå och vilka som ska sitta i styrelsen.

Val av ombud

Sveroks föreningar väljer 101 ombud som får åka på mötet för att representera föreningarna och besluta om vad Sverok ska göra. Här kan du läsa mer om hur det går till att bli vald som ombud. Nomineringar och val av ombud sker under sommaren.

Möteshandlingar

Alla förslag, beslut som ska fattas och rapporter om vad Sverok har gjort föregående år sätts tillsammans till de så kallade möteshandlingarna. Där kan du innan mötet läsa om de frågor som ska diskuteras och fundera på vad du tycker om dem. Samma förslag dyker också upp i Sveroks digitala mötessystem VoteIT. Läs mer om möteshandlingar och VoteIT här.

Lämna in motioner

Under hösten arbetar sedan medlemmarna inom Sverok och inom förbundsstyrelsen med att lägga förslag, så kallade motioner, med vad de tycker att Sverok ska göra nästa år. Vem som helst, som är medlem i Sverok, kan lägga en motion med ett förslag på vad de vill att förbundet ska göra nästa år. Läs mer om hur du gör det här.

Praktiskt

I november varje år hålls Riksmötet. Det är från fredag kväll till söndag eftermiddag och Sverok står för ombudens boende, mat och resa. Under helgen har vi möte, men det finns även tid för att spela spel och umgås på kvällarna. Läs mer om det praktiska runt mötet här.