Om Riksmötet

Riksmötet

Riksmötet är Sveroks årsmöte och högsta beslutande organ där Sveroks medlemmar varje år beslutar om vad Sveroks ska göra, vart pengarna ska gå och vilka som ska sitta i styrelsen.

Riksmötet 2018 är 16-18 november på hotell Södra Berget i Sundsvall.

Val av ombud

Sveroks föreningar väljer 101 ombud som får åka på mötet för att representera föreningarna och besluta om vad Sverok ska göra. Nomineringar och val av ombud sker under sommaren.

Möteshandlingar

Alla förslag, beslut som ska fattas och rapporter om vad Sverok har gjort föregående år sätts tillsammans till de så kallade möteshandlingarna. Där kan du innan mötet läsa om de frågor som ska diskuteras och fundera på vad du tycker om dem. Samma förslag dyker också upp i Sveroks digitala mötessystem VoteIT.

Lämna in motioner

Under hösten arbetar sedan medlemmarna inom Sverok och inom förbundsstyrelsen med att lägga förslag, så kallade motioner, med vad de tycker att Sverok ska göra nästa år. Vem som helst, som är medlem i Sverok, kan lägga en motion med ett förslag på vad de vill att förbundet ska göra nästa år.

Praktiskt

I november varje år hålls Riksmötet. Det är från fredag kväll till söndag eftermiddag och Sverok står för ombudens boende, mat och resa. Under helgen har vi möte, men det finns även tid för att spela spel och umgås på kvällarna.

Viktiga datum 2018

28 juni

30 augusti

Riksmötesvalet startar på val.sverok.se.

9 september

Riksmötesvalet stänger. Sista dagen för att nominera ombud.

12 september

Resultatet från ombudsvalet publiceras på val.sverok.se

5 oktober kl. 12.00 

Deadline för att skicka in motioner till Riksmötet och att nominera till förtroendeposter.

25 oktober

Möteshandlingarna publiceras.

7 november kl 19:00 – 21:00

Uppesittarkväll med förbundsordförande och förbundssekreterare.

16-18 november

Riksmötet i Sundsvall