Nedläggning

Nedläggning av förening

Ibland hamnar en förening i den tråkiga situationen att det är dags att lägga ner. Det kanske inte längre finns någon som vill engagera sig och driva verksamheten, eller så kan det vara ett led i att slå ihop två föreningar. Vid nedläggning finns det några saker som är viktiga att tänka på, för att inte något ska strula långt senare.

Sverok är gärna med som neutral part och hjälper till med nedläggningen av föreningen, om ni vill. Det kan gälla information, praktiska saker eller stöd för de som ska sköta nedläggningen. Då kan Sverok också dokumentera att allt gick som avslutningsmötet bestämde, så att föreningens rykte kan upprätthållas även om någon senare skulle påstå att något annat skedde.

Vad behöver göras?

1. Vad säger stadgarna?
I era stadgar finns information om hur ni gör för att lägga ner föreningen. Om ni har Sveroks standardstadgar är det den sista paragrafen som reglerar nedläggning. Oavsett om ni har standardstadgarna eller inte hittar ni era stadgar genom att logga in i eBas. Standardstadgarna finns också att läsa här.

2. Kalla till årsmöte för att bestämma om nedläggningen.
Skicka ut en kallelse till årsmöte till föreningens medlemmar. Kallelsen ska gå ut till medlemmarna personligen, t ex via mail. Det går bra att ha kallelsen på hemsidan och bara skicka en länk via sms eller mail eller liknande. I kallelsen måste det stå att nedläggning ska tas upp på mötet.

3. Håll årsmötet och besluta om:

  • Om föreningen ska läggas ned
    På årsmötet röstar man om huruvida föreningen ska läggas ned eller inte. Finns tillräckligt många som kan tänka sig att driva föreningen vidare kan föreningen inte läggas ned. Då ska gamla styrelsen så snart som möjligt lämna över alla dokument, lösenord och filer så att de nya kan ta över och driva föreningen.
  • Var föreningens tillgångar ska gå
    Mötet ska också bestämma var kvarblivna pengar och utrustning ska ta vägen. Pengar som är kvar kan man spendera genom att ha en avslutningsfest eller något annat arrangemang, skänka till ideella organisationer med samma syfte som föreningen har, skänka till en annan spelförening eller skicka tillbaka till Sverok. Utrustning som föreningen äger kan t ex säljas på Tradera eller på auktion i föreningen, eller skänkas till annan spelförening. Det viktiga att komma ihåg är att inga pengar eller föremål får skänkas till någon privatperson (att köpa loss föremål från föreningen till samma pris som de skulle kosta som begagnade i en affär går naturligtvis bra).
  • Vem som ansvarar för avslut.
    Det är bra att på mötet välja en eller flera personer som ansvarar för att det praktiska med nedläggningen sköts. Betala av skulder, säg upp avtal och konton. Se till att pengar och utrustning hamnar där årsmötet bestämde. Den ansvariga personen för över pengar och tillgångar dit årsmötet bestämde. Sedan avslutar den ansvariga personen föreningens bankkonto, ev organisationsnummer hos Skatteverket (viktigt!) och andra konton föreningen har kvar. Har ni Nordeakonto via Sverok avslutas det automatiskt vid avregistrering. Om föreningen haft ett organisationsnummer måste nedleggningen också rapporteras till Skatteverket.

4. Begär avregistrering hos Sverok.
Skicka in årsmötesprotokollet till Sverok och berätta att ni lagt ned föreningen. Då avregistreras ni hos Sverok. Det är viktigt att undvika rykten och missförstånd kring var pengar tar vägen, och om ni dokumenterar hur och var pengarna gick (tex ett kontoutdrag från stället dit pengarna fördes över) och lämnar det till Sverok när ni lägger ned, så kan Sverok bevisa för den som undrar att allt gick rätt till.

Slå ihop två föreningar

Ibland så handlar nedläggningen om att två föreningar ska bli en! Detta kan göras på två sätt:

En förening tar över all verksamhet
Det här innebär att den ena föreningen finns kvar och den andra föreningen överlåter sina tillgångar, medlemmar och verksamhet till den andra föreningen. För att göra det avvecklar ni den ena föreningen och beslutar att överlåta tillgångarna till den andra föreningen.

Starta nytt tillsammans
Vill ni ha en ny start med ett nytt gemensamt namn så börjar ni med att kalla alla medlemmarna i föreningarna till ett konstituerande årsmöte för att starta en ny förening. Därefter avvecklar ni båda föreningarna och donerar alla tillgångar till den nya föreningen. Den nya styrelsen måste snart efter bildandet se till så att den nya föreningen får ett bankkonto. Registrera sedan den nya föreningen via starta och skicka in avregistreringen av de båda andra föreningarna.