Motioner

Motioner

Alla Sveroks medlemmar har rätt att lämna in förslag, så kallade motioner, till Riksmötet. Dessa är förslag på vad du tycker att Sverok ska göra åt nästa år. Det kan tex vara att du tycker att Sverok ska höja föreningsbidraget, skapa ett projektbidrag, starta en twitch-kanal eller ge ut en tidning. Var så konkret och tydlig du kan med vad du vill att Sverok ska göra under nästkommande år när du skriver din motion med ditt förslag. En mall för hur det kan se ut finns här. Motionerna skickas in till info@sverok.se.

Att skriva en motion

Vad det är du vill att Sverok ska göra och mötet ska bestämma? Tycker du att förbundet borde köpa in en t-shirttryckmaskin åt föreningarna? Borde vi tänka lite mer på paintballspelarna? Är lokalbidraget för lågt? När du kommit så här långt är det dags att skriva själva motionen med ditt förslag till Sverok. Det första som ska finnas med är en rubrik som berättar vad motionen handlar om. Det kan tex vara:


”Sveroks ekologiska spelcafé”

Efter rubriken ska du skriva lite text om varför det här är någonting du vill. Hur är situationen idag? Vad skulle bli bättre av att du fick som du vill? Det är här du ska övertyga alla andra om hur otroligt bra din idé är.
”Det är svårt att hitta någonting kul att göra på kvällen om man inte dricker alkohol, och i de spellokaler som finns är det oftast dålig luft. De säljer dessutom bara Billy’s. Med hänvisning till förbundets miljöpolicy och till vår vision om att ge ungdomar en meningsfull fritid skulle jag därför vilja att Sverok öppnade ett café! Där ska man kunna spela spel, köpa billig ekologisk mat och träffa nya vänner.”
När du har förklarat dig är det dags att presentera ditt yrkande, det vill säga ditt förslag till beslut. Där skriver du, så enkelt och tydligt du kan, vad det är mötet ska bestämma. Du kan ha ett eller flera yrkanden. Varje yrkande ska börja med ordet “Att” och meningarna kallas därför Att-satser. När det är dags att rösta kommer varje mening som börjar med “Att” beslutas om för sig
Jag yrkar:
Att Sverok öppnar ett ekologiskt spelcafé.
Att minst hälften av alla varor på caféet ska vara ekologiska och inte kosta mer än på granncaféet, och att det ska gå att låna brädspel.

När du känner dig nöjd skriver du under med ditt namn och föreningsnamn. Om ni är flera som skrivit skriver ni allas namn. Därefter skickar du in förslaget till info@sverok.se. Detta ska ske innan deadlinen i oktober.

Lycka till!