Mötessystem

VoteIT

Vill du hålla din förenings årsmöte online och slippa att behöva samla alla medlemmar fysiskt? Det kan du lätt göra med mötesverktyget VoteIT.
Vill du se hur ett VoteIT-möte ser ut och fungerar innan du startar ett för din förening? Kolla in demomötet och testa fritt!
Vill du starta ett onlinemöte via Sveroks VoteIT-tjänst? Har du frågor om systemet eller har fastnat på någon funktion? Hör av dig till voteitt@sverok.se!