Information om avdelningar

Information om avdelningar

Har ni olika grupper av medlemmar som gör saker ihop i er förening? Har ni en del medlemmar i åldern 6-25 år, men har svårt att klara 60%-gränsen för ungdomsföreningsbidraget? Börjar er förening bli så stor att det är svårt att ha överblick? Då kan det vara dags att låta era medlemmar bilda avdelningar i er förening! På kuppen kan det göra att ni får mer bidrag från Sverok!

Bakgrund

Sverok har sedan förbundsstyrelsemötet i maj 2014 ett nytt regelverk för föreningar som du hittar här på infobanken i styrdokumentet som heter ”Regler för föreningar”.

Ett stycke i regelverket lyder: “En avdelning, ett lag, en sektion eller annan grupp i en medlemsförening som medlemmarna i föreningen bildar och som uppfyller beskrivningen av en medlemsförening ovan, kan också ansöka om att bli en medlemsförening i Sverok“.

Vad är en avdelning?

I korthet är en avdelning en grupp medlemmar i samma Sverokförening, som har bestämt sig för att tillhöra samma avdelning och bedriva verksamhet i den. Det kan till exempel vara ett e-sportlag eller en lajvgrupp. En avdelning kan även vara geografiskt bunden. Det kan exempelvis röra sig om en nationell förening som har avdelningar i de kommuner där de har medlemmar, eller en stor förening på en ort som har avdelningar på flera skolor. Det kan även röra sig om en förening med blandade åldrar där de unga medlemmarna bildar en ungdomsavdelning för att få mer resurser och inflytande. Det viktiga är att medlemmarna själva har en orsak att vilja ha avdelningen. Föreningen som avdelningen tillhör kallas Huvudförening.

En avdelning är en mycket enkel form av förening. Detta innebär att avdelningen, på sitt mycket enkla årsmöte, kan överlåta skötseln av sin ekonomi och revision till sin huvudförening. Det innebär i sin tur att avdelningen inte behöver ha en egen kassör eller revisor och de behöver inte ha någon bokföring eller något konto för sina bidrag. Det sköter deras huvudförening. Eventuella bidrag till avdelningen går då in på huvudföreningens konto, som förväntas göra bra saker för avdelningen. Det kan vara att ordna en lokal för avdelningarna eller servrar som föreningen hyr. Det kan också vara att föreningen gör verksamhet som bara avdelningar kan delta i, till exempel e-sporttävlingar för föreningens e-sportlag.

Precis som i alla föreningar måste varje person aktivt ta ställning för sitt medlemskap i avdelningen. Det räcker alltså inte med att dela in föreningen i avdelningar och flytta över medlemmar till dessa.

Förslag på standardstadgar för avdelningar finns här>>

Bidrag till avdelningar

Om avdelningen uppfyller Sveroks regelverk för föreningar och ansöker om att bli en medlemsförening i Sverok kan avdelningen få bidrag på samma sätt som andra föreningar.

Det är bara en nivå (huvudföreningen eller avdelningarna) i en förening som kan få ungdomsföreningsbidraget, så har en förening avdelningar som får ungdomsföreningsbidrag kan inte huvudföreningen också få det. För en stor huvudförening med många medlemmar i åldern 6-25 år kan det alltså bli ett lägre totalt bidrag om många av medlemmarna inte är med i någon avdelning alls. Huvudföreningen kan i sådana fall ha en allmän avdelning som nytillkomna medlemmar uppmuntras att gå med i innan de startar en egen avdelning med sina nya föreningskompisar, eller stannar kvar i den allmänna avdelningen om de hellre vill det.

Avdelningarnas makt i Sverok och i sin huvudförening

Eftersom avdelningarna är medlemsföreningar i Sverok får de får anmäla en ombudskandidat till Sveroks Riksmöte, så länge inte huvudföreningen har anmält ett ombud. Det innebär att föreningarnas makt i Sverok flyttar ännu närmare medlemmarna när föreningarna bildar avdelningar.

Avdelningarna i sig har ingen egen makt över sin huvudförening, men medlemmarna i avdelningen har givetvis rösträtt i huvudföreningen eftersom de är medlemmar där också. De kommer därför att kallas till huvudföreningens årsmöte, precis som alla andra medlemmar.