BIDRAG OCH STÖD

Bidrag och Stöd

Det är kul att ha förening, men det kan också kosta en del pengar. Även om er förening har medlemsavgift, så är det dyrt att hyra lokal, köpa utrustning och bjuda på fika med mera. Vi har därför samlat några av de vanligaste sätten för våra föreningar att söka stöd och bidrag här nedan. Lycka till!

FÖRENINGSBIDRAG

Föreningar anslutna till Sverok kan årligen få bidrag från oss. För att kunna få detta bidrag behöver minst 60% av medlemmarna i föreningen vara i åldern 6–25 år. Detta eftersom Sverok är ett ungdomsförbund som främst bedriver verksamhet för barn och unga. Bidraget består huvudsakligen av två delar:

  • Verksamhetsbidraget – en fast summa baserad på att föreningen är aktiv och har verksamhet under året.
  • Medlemsbidraget – varierar beroende på antalet medlemmar i bidragsgivande ålder (mellan 6-25 år). Om föreningen får fler medlemmar under året kan de komplettera och få bidrag även för de nya medlemmarna.

Aktuell info om bidragsnivåer och krav för att få bidrag finns i dokumentet Ungdomsföreningsbidrag, som du hittar i listan över styrdokument på Sveroks infobank.

Kommunbidrag

Sverok stöttar alla våra föreningar ekonomiskt om de består 60% ungdomar. För föreningar som har större ekonomiska behov än de Sverok kan tillgodose kan man ofta vända sig till sin kommun. Vanliga typer av bidrag kommunen har att erbjuda är aktivitetsbidrag, lokalkostnadsbidrag, och utbildningsbidrag och då prioriteras ofta verksamhet för barn och unga. Ni kan läsa mer om kommunala bidrag på förening.se.

Distriktsbidrag

Många av Sveroks distrikt har olika typer av bidrag som dess föreningar kan söka. Läs på ert distrikts webbsida eller kontakta det distrikt som er förening tillhör och hör vad de kan erbjuda er. Distrikten sköts av ideella och därför kan handläggningstiden bli lång i väntan på styrelsemötesbeslut. Ta kontakt i god tid innan ni behöver pengarna.

Nationella och internationella stöd och bidrag

Det finns mängder av fonder, stiftelser och andra bidragsgivare för allt från små till stora projekt. Om din förening har en idé ni vill genomföra, men inte riktigt vet hur ni ska gå till väga eller var ni ska få pengarna ifrån så är det bara att ni hör av er! Sveroks kansli har lång erfarenhet av att formulera projektansökningar och vet vilken bidragsgivare som skulle vara bäst för genomförandet av just er idé. Maila på info@sverok.se så får ni hjälp!

STUDIEFRÄMJANDET

Sverok är medlem i Studiefrämjandet som ger stöd till folkbildande verksamhet. Att spela spel är i sig inte folkbildande verksamhet, men förberedelser inför spelet eller utveckling av era kunskaper kring spelet är det. Det är som utbildningar eller kurser som ni anordnar för er själva.

Ofta är det ni gör idag väldigt nära folkbildningen och med hjälp av den får ni inte bara verktyg för att förbättra ert lärande, ni får också ersättning för kostnader som uppstår i samband med det lärandet!