Demokrati

Vill ni jobba med bättre demokrati i er förening?

I Sverok vill vi att det ska vara lätt att driva en förening, samtidigt är det viktigt att jobba med att vara demokratisk. Med hjälp av den här listan finns det enkla saker som ni kan ta med er i arbetet med demokrati i er förening.

När en förening når över 150 medlemmar gör vi en avstämning, då stämmer vi av med den här punktlistan för att de ska fortsätta få bidrag. Men alla föreningar under 151 medlemmar kan också jobba för att ha bästa möjliga demokrati.

HEMSIDA

På föreningens hemsida bör följande finnas med:

 • Föreningens stadgar
 • Information om föreningen och att föreningen är ansluten till Sverok
 • Information om hur man blir medlem i föreningen
 • Vilka som ingår i föreningens styrelse och kontaktuppgift till styrelsen
 • Föreningens revisor och kontaktuppgift till den (det ska inte vara samma som till styrelsen)
 • Årsmötesprotokoll från föreningens årsmöten
 • Ett sätt för medlemmar att kontakta föreningen, det kan vara via mail, kontaktformulär, forum eller Facebook

EBAS

Det finns massa smarta funktioner i vårt medlemssystem eBas. När vi gör en avstämning kollar vi om:

 • Föreningens stadgar är godkända
 • Onlineregistreringen är aktiverad
 • Årsmötesguiden används
 • Föreningen finns med på “Våra föreningar
 • Utskicks- och arrangemangsfunktionerna används

Årsmöte

Föreningens årsmöte måste ta upp samtliga punkter som står i föreningens stadgar och dessa ska stå med i årsmötesprotokollet. Ni hittar föreningens stadgar i eBas.

Utöver detta så ska protokollet även:

 • Ha en tydlig rubrik som innehåller föreningens namn 
 • Innehålla information om tid och plats
 • Vara justerat, dvs signerat av de personer som mötet utsett till justeringspersoner

Styrelsen

För att föreningen ska fungera i längden så måste även styrelsearbetet fungera. Därför kollar vi på:

 • Hur styrelsearbetet fungerar
 • Om alla i styrelsen tillräckligt med föreningskunskap för att sköta sitt uppdrag
 • Om föreningen äger dyra prylar och om det i sådana fall finns en lista på dessa och var de finns

EKONOMI

De flesta ideella föreningar måste inte bokföra sina inkomster och utgifter. En förening blir skyldig att bokföra om tillgångarna överstiger 1,5 miljoner eller om man bedriver näringsverksamhet tex en vinstdrivande kiosk. Även om man inte är skyldig att bokföra så är det ett bra sätt att hålla koll på ekonomin.

Ju högre föreningsbidrag man får från oss på Sverok, desto högre krav ställer vi på den ekonomiska redovisningen. När vi gör en avstämning av ekonomin så tittar vi på följande:

 • Balansrapport, resultatrapport och huvudbok för föregående år
 • Kontoutdrag från bankkonto inkl. eventuellt skattekonto för föregående år
 • På begäran: digitala kopior på utvalda verifikat (för att kunna göra slumpvisa kontroller och/eller granska särskilda transaktioner)

AVDELNINGAR

Om en förening har avdelningar tittar vi också på följande saker:

 • Rutin: Hur ser processen ut för att skapa avdelningar? Är det tydligt att avdelningen är en egen avdelning? Hur håller avdelningarna årsmöten?
 • Samarbete: Hur arbetar föreningen med de aktiva avdelningarna? Finns det sätt för avdelningarna att påverka huvudföreningen?
 • Redovisning: Hur redovisas avdelningarnas ekonomi på årsmötet?