Demokrati

Vill ni jobba med bättre demokrati i er förening?

I Sverok vill vi att det ska vara lätt att driva en förening, samtidigt är det viktigt att jobba med att vara demokratisk. Med hjälp av den här listan finns det enkla saker som ni kan ta med er i arbetet med demokrati i er förening.

 

När en förening når 500 medlemmar gör vi en avstämning, då stämmer vi av med den här punktlistan för att de ska fortsätta få bidrag. Men alla föreningar under 500 medlemmar kan också jobba för att ha bästa möjliga demokrati hela tiden.

HEMSIDA

På föreningens hemsida borde följande finnas med:

 • Föreningens stadgar
 • Information om föreningen och att föreningen är ansluten till Sverok
 • Information om hur man blir medlem i föreningen
 • Vilka som ingår i föreningens styrelse och kontaktuppgift till styrelsen
 • Föreningens revisor och kontaktuppgift till den (inte samma som till styrelsen)
 • Årsmötesprotokoll från föreningens årsmöten
 • Sätt för medlemmar att kontakta föreningen, kan vara via mail, hemsida, forum eller facebook.

ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte måste innehålla följande delar i protokollet eller bilagor för att anses vara komplett:

 • Information om tid och plats
 • Röstlängd
 • Ekonomisk berättelse och redovisning, gärna en inventarielista om föreningen har dyra inventarier
 • Ansvarsfrihet och revisorsberättelse
 • Budget
 • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
 • EV: Information om föreningens avdelningar och isåfall även hur deras ekonomi ser ut

EKONOMI

Om man kommer till en avstämning ser vi också på den här delen av ekonomin. När vi ser på ekonomin vill vi ha in följande:

 • Balansrapport, resultatrapport och huvudbok för aktuellt år
 • Kontoutdrag från bankkonto etc. inkl. eventuellt skattekonto
 • På begäran: digitala kopior på utvalda verifikat (för att kunna göra slumpvisa kontroller och/eller granska särskilda transaktioner)

AVDELNINGAR

Om en förening har avdelningar ser vi också på följande saker:

 • Rutin: Hur ser deras process ut för att skapa avdelningar? Är det tydligt att avdelningen är en egen avdelning? Hur håller avdelningarna årsmöten?
 • Samarbete: Hur arbetar föreningen med de aktiva avdelningarna? Finns det sätt för avdelningarna att påverka huvudföreningen?
 • Redovisning: Hur redovisas avdelningarnas ekonomi på årsmötet?