Lär dig mer

Lär dig mer

Vill du lära dig mer om vad det innebär att vara med i en förening? Här har vi samlat vilka de vanligaste frågorna kring just föreningsverksamhet, olika guider och tips ni kan använda er av för att marknadsföra er själva bättre, eller vilka mallar och checklistor som kan nyttjas för ert styrelsearbete och stadgar.

Mallar och checklistor

Här har vi samlat mallar och checklistor som ni kan använda er av i er förening. Det är till exempel underlag för hur ni rappoterar, skriver revisionsberättelsen eller utformar era stadgar. Klicka på knappen för att komma dit!

FAQ om föreningar

Det är mycket att hålla reda på när man har en förening, eller är på väg att starta en. Vilka bidrag är ni berättigade till? Vad innebär det att vara medlem? Vad betyder egentligen ”60%-gränsen”? Vi har svaren på alla dessa frågor samlade här:

Guider

Sverok hjälper gärna er förening med att underlätta verksamheten. Undrar ni hur ni bättre ska marknadsföra er? Eller vill ni veta hur man bokför? Kika då in våra guider vi gjort! Här har vi också en hel del arrangörsguider för exempelvis lajv och konvent.

Studiefrämjandet

Sverok är som medlem i studiefrämjandet en del av en folkbildande verksamhet. Ni kan därför få verktyg för att förbättra lärandet, eller få ersättning eller hjälp för olika typer av aktiviteter ni anordnar, som studiecirklar, material, lokal och utrustning. Läs mer här: