Krisstöd COVID-19

Har er förening ekonomiska problem som följd av COVID-19?

I oktober 2020 införde Sverok ett särskilt Krisstöd för föreningar vars ekonomi eller verksamhet drabbats av Covid-19 pandemin. Stödet är tänkt att täcka upp för föreningar som inte får tillräckligt stöd från sina lokala kommuner, regioner eller distrikt och som därför kan behöva lägga ner sin verksamhet. 

Om din förening riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet eller gå i konkurs kan ni söka stödet. Ansökan sker genom nedanstående formulär, som ni fyller i så gott ni kan. Det finns möjlighet att ändra och komplettera i ansökan i ett senare skede. 

Ansök om stödet

När ni fyllt i formuläret kommer ni att bli kontaktade av Sverok med några uppföljande frågor. Ni kommer bli ombedda att skicka in följande underlag, men om ni är osäkra på hur de ska sättas ihop kan vi hjälpa er! 

  • Lista på föreningens fasta kostnader
  • Kvitton eller fakturor som styrker alla stora fasta kostnader (över 1 500kr/år)
  • Balansrapport som visar tillgångar och skulder
  • Ekonomisk prognos som förklarar när föreningen kommer få ekonomiska svårigheter om den inte får stöd. 
  • Information om ifall föreningen är berättigad till stöd från kommun, region eller annan bidragsgivare. 
  • Information om ifall föreningen sökt stöd från sitt distrikt. 

När alla underlag finns på plats för ansökan kommer Förbundsstyrelsens Verkställande Utskott (förbundsordförande, förbundssekreterare och vice förbundsordförande) att ta beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag, och hur stora beloppen ska vara. 

Något oklart?

De beslut som VU tar om bidragen utgår från det styrdokument som Förbundsstyrelsen antagit för bidraget. Eventuella frågor om stödet eller styrdokumentet skickas till erland.nylund (a) sverok.se