Innehåll

Riksmötesutbildning

På fredagen innan mötet genomförs två utbildningar i hur Riksmötet fungerar. Den första handlar om mötets formalia, hur mötet är upplagt, vilka funktioner som finns och hur beslut fattas. Den andra handlar om klimatet på Riksmötet och om hur vi alla kan jobba tillsammans för att få ett mer inkluderande möte.

Möteshandlingar

Möteshandlingarna innehåller dagordningen för mötet samt allt material inför mötet, både rapporter och förslag att ta beslut kring. De skickas ut digitalt till alla Riksmötesdeltagare senast tre veckor innan mötet. Det är viktigt att du då tittar igenom dem så du vet vilka frågor som kommer diskuteras på mötet.

VoteIT

En stor del av Riksmötet hålls online i ett system för möten som heter VoteIT. I VoteIT kan du rösta, lägga förslag samt diskutera de olika förslagen. Som deltagare på Sveroks Riksmöte så får du inlogg till VoteIT innan mötet. Vi rekommenderar att du går in i VoteIT och tittar runt lite innan mötet så du vet hur det fungerar. Bara Riksmötets ombud har rösträtt i VoteIT, men alla Sverok-medlemmar rätt att läsa och diskutera mötet i VoteIT.