Försäkring

Försäkringar

Sverok har en olycksfallsförsäkring som automatiskt gäller alla medlemmar och en företagsförsäkring som gäller alla föreningar i Sverok.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Alla personer som är medlemmar i någon Sverokförening är försäkrade.
Försäkringen gäller om en olycka inträffar på väg till, från eller under ett arrangemang som arrangeras av Sverok eller en Sverokförening. Du måste inte vara med i den Sverokförening som arrangerar, för så länge du är med i någon Sverokförening gäller försäkringen på ett Sverokanslutet arrangemang.
Försäkringar anger ofta summor i ”prisbasbelopp”. Ett prisbasbelopp är 44 000 kr.
 • Läkekostnader – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Tandskadekostnader – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Resekostnader (t ex till sjukhus) – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Hjälpmedels- och rehabiliteringskostnader – 2 prisbasbelopp
 • Merkostnader som uppstår p g a skadan – 3,5 prisbasbelopp
 • Krisförsäkring – Ingår
 • Ärrersättning – Ersätts enligt särskild tabell
 • Invaliditetsgrad under 50 % – Högsta ersättning är 10 prisbasbelopp
 • Invaliditetsgrad över 50 % – Högsta ersättning är 20 prisbasbelopp
 • Dödsfall – 1 prisbasbelopp
Om Sveroks avtal med Länsförsäkringar upphör och försäkringen slutar gälla, kan Sverokmedlemmar inte teckna egna avtal med försäkringsbolaget och fortsätta ha den här olycksfallsförsäkringen på egen hand. Försäkringen slutar gälla i samma stund som en medlem går ur alla Sverokföreningar hen är med i. Det finns inget efterskydd, alltså ingen period efter avslutat medlemskap då försäkringen gäller.
Om du råkar ut för ett olycksfall på väg till, från eller under ett arrangemang som Sverok eller någon Sverokförening håller i, ska du skicka in skadeanmälningsblanketten till Länsförsäkringar. Adressen står på blanketten. När du fyller i blanketten, ska du skriva med följande information: Försäkringstagare: Sverok Organisationsnummer: 802014-5424 Telefon: 010-551 93 00 Vill du ha hjälp att fylla i blanketten, eller få råd om hur du ska skriva? Då kan du prata med Sveroks kontakt på Länsförsäkringar. Han heter Urban Watz och nås på 013 – 29 00 03 (Har du frågor om försäkringen, ska du i första hand kontakta Sverok på 010-551 93 00 eller info@sverok.se).

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Alla föreningar som är antagna i Sverok är försäkrade.
Så länge föreningen är ansluten till Sverok, gäller försäkringen.
Företagsförsäkringen innehåller fyra olika delar:
 • Ansvarsförsäkring Den här försäkringen gäller om föreningen blir skyldig att betala skadestånd för en person eller ett föremål som skadats. Försäkringsbolaget går då in och utreder om skadestånd verkligen gäller, förhandlar med den som kräver skadestånd och talar för föreningen vid rättegång eller annan överenskommelse. Försäkringen gör att kostnader för rättegång och liknande täcks. Själva skadeståndet betalas också ut via försäkringen.
  • Försäkringsbelopp: 10 000 000 kr.
 • Rättsskyddsförsäkring Om föreningen hamnar i tvist med någon annan part, betalar den här försäkringen för kostnader vid rättegång och liknande. Självrisken är något föreningen får stå för, och den är en procentuell del av kostnaderna (20% av basbeloppet plus 20% av resten av kostnaden).
  • Försäkringsbelopp: 5 prisbasbelopp
 • Förmögenhetsbrott Den här försäkringen ersätter den skada som skett, om någon i föreningen förskingrat pengar från föreningen eller från någon föreningen har samarbete med. Försäkringen gäller på samma sätt för olovligt dataintrång.
  • Försäkringsbelopp: 20 prisbasbelopp
 • Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring Den här försäkringen gäller om föreningens verksamhet måste ställas in på grund av skada på (den försäkrade) platsen där verksamheten hålls. Försäkringen täcker också om verksamheten måste ställas in på grund av skada hos någon annan part (till exempel en leverantör) som behövs för verksamheten. Försäkringen ersätter utebliven vinst då verksamheten ställts in, och täcker fasta kostnader som föreningen har i samband med verksamheten. Försäkringen gäller också om el, gas, vatten eller värme till verksamheten stängs av för att räddningstjänst eller polis har beordrat det (på grund av fara för omgivningen).
  • Om föreningen måste lägga extra resurser på att upprätthålla verksamheten trots avbrott (eller avbrott i el, gas, vatten eller värme), kan försäkringen täcka även sådana kostnader. Det gäller dock inte räddningskostnad, det vill säga en insats som måste göras omedelbart för att undvika skada.
  • Försäkringsbelopp: 3 000 000 kr. Extrakostnader upp till 300 000 kr.
Vill du göra en anmälan, eller få råd om hur du ska göra? Då kan du prata med Sveroks kontakt på Länsförsäkringar. Han heter Urban Watz och nås på 013 – 29 00 03. (Har du frågor om försäkringen, ska du i första hand kontakta Sverok på 010-551 93 00 eller info@sverok.se).

Korttidsförsäkring

När det gäller korttidsförsäkringar är det inte möjligt att teckna centrala försäkringar. Förutsättningarna är för olika för varje förening och varje evenemang. Därför är det varje förenings ansvar att teckna lämpliga kortförsäkringar. Genom vårt sammarbete med Länsförsäkringar är detta en enkel process.

För föreningar som vill teckna en korttidsförsäkring går det, i övergripande drag, till så här:

 1. Skicka att mail till Johan Groth (johan.groth@sverok.se) med följande uppgifter:
  1. föreningens namn
  2. namn på evenemanget
  3. datum för evenemanget
  4. plats för evenemanget (där ni ska vara)
  5. värdet på det ni vill försäkra
  6. namn och  kontaktuppgifter på den som ska ansvara för försäkringen
 2. Sverok kontakter försäkringsbolaget

OBS! Försäkringen gäller bara om utrustningen är inlåst på ett säkert sätt och/eller bevakad. Alla premier för försäkringar av evenemang bekostas av lokalföreningen.

Lokalförsäkring

När det gäller lokalförsäkringar är det inte möjligt att teckna centrala försäkringar. Förutsättningarna är för olika för varje förening. Därför är det varje förenings ansvar att teckna lämpliga lokalförsäkringar. Genom vårt samarbete med Våra gårdar är detta en enkel process. Så här går det till:

1. Föreningen blir medlem i Våra gårdar

2. Föreningen tar kontakt med Våra gårdars försäkringskansliför att teckna rätt försäkring

Alla medlemsavgifter och premier för försäkringar av lokaler bekostas av lokalföreningen.