Försäkring

Försäkringar

Sverok har en olycksfallsförsäkring som automatiskt gäller alla medlemmar och en företagsförsäkring som gäller alla föreningar i Sverok. Du kan läsa mer om Sveroks försäkringar på vår försäkringssida.

Olycksfallsförsäkring

Alla personer som är medlemmar i någon Sverokförening är försäkrade.
Försäkringen gäller om en olycka inträffar på väg till, från eller under ett evenemang som arrangeras av Sverok eller en Sverokförening. Du måste inte vara med i den Sverokförening som arrangerar; så länge du är med i någon Sverokförening gäller försäkringen på ett Sverokanslutet evenemang.

Försäkringen slutar gälla i samma stund som en medlem går ur alla Sverokföreningar hen är med i. Det finns inget efterskydd, alltså ingen period efter avslutat medlemskap då försäkringen gäller.

Om Sveroks avtal med Hjerta upphör och försäkringen slutar gälla, kan Sverokmedlemmar inte teckna egna avtal med försäkringsbolaget och fortsätta ha den här olycksfallsförsäkringen på egen hand.

Kontakta Sveroks kontaktpersoner på Hjerta (som har hand om alla försäkringsfrågor) genom www.sverokforsakring.se. De har svar på alla frågor.

Föreningsförsäkring

Alla föreningar som är antagna i Sverok omfattas av försäkringen.

Läs mer om föreningsförsäkringen här.

Så länge föreningen är ansluten till Sverok gäller försäkringen.

Läs mer om föreningsförsäkringen här.

Kontakta Sveroks kontaktpersoner på Hjerta (som har hand om alla försäkringsfrågor) genom www.sverokforsakring.se. De har svar på alla frågor.

Lokalförsäkring

När det gäller lokalförsäkringar är det inte möjligt att teckna centrala försäkringar. Förutsättningarna är för olika för varje förening. Därför är det varje förenings ansvar att teckna lämpliga lokalförsäkringar. Genom vårt samarbete med Våra gårdar är detta en enkel process. Så här går det till:

1. Föreningen blir medlem i Våra gårdar

2. Föreningen tar kontakt med Våra gårdars försäkringskansliför att teckna rätt försäkring

Alla medlemsavgifter och premier för försäkringar av lokaler bekostas av lokalföreningen.