Förbundet

Förbundet

 

På den här sidan ska du kunna hitta information om förbundet Sverok sin organisationsstruktur och våra viktiga organ. Vad gör egentligen ett distrikt? Vad är riksmöte? Och hur kan du som medlem påverka Sverok?

Riksmötet

Riksmötet är Sveroks årsmöte och högsta beslutande organ där Sveroks medlemmar varje år beslutar om vad Sveroks ska göra, vart pengarna ska gå och vilka som ska sitta i styrelsen. Riksmötet arrangeras varje år i November.

 

FÖRTROENDEVALDA

På Riksmötet väljs upp till nio personer till förbundsstyrelsen som ska representera förbundet under ett år. Det är styrelsen som ansvarar för förbundets centrala verksamhet och ser till att verksamhetsplanen blir genomförd på bästa sätt.

 

Styrande dokument

Riksmötet och förbundsstyrelsen fattar beslut över en hel del dokument som styr verksamheten. Det är dokument som Sverok använder i sin dagliga drift och som kan vara intressant för andra att kolla på.

 

Distrikten

Idag är Sverok indelat i tolv olika distrikt som till ytan innefattar hela Sverige. Detta innebär att förbundet finns nära dig oavsett var i landet du bor. Distrikten arbetar regionalt och verkar som stöd åt föreningarna. Dessa har samma syfte som förbundet, men på regional nivå.