FLER UNGA

Fler Unga

För att få ett ekonomiskt bidrag från Sverok måste man vara över 60 %-gränsen, det innebär att en förening med färre än 60 % ungdomar i åldern 6–25 år i föreningen inte kan få ungdomsföreningsbidrag från Sverok. Regeln är satt av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), som är den instans som delar ut statsbidrag till ungdomsförbund i Sverige. Här kan du få tips och information om hur din förening kan kvalificera sig till ungdomsbidraget!

Rekrytera mera!

Det första och naturligaste sättet är förstås att rekrytera medlemmar ur målgruppen 6–25-åringar (det vill säga det åldersspann som räknas som ungdomsmedlem av MUCF).

 

Tips kring rekryteringen kan vara:

  • Att komma ihåg att fråga de ungdomar ni träffar om de vill bli medlemmar! Den vanligaste orsaken till att folk inte blir medlemmar i en förening är att de inte fått frågan (jämte att de inte visste att föreningen fanns).
  • Ha bra verksamhet (som syns!). Det låter förstås självklart, men en grundsten för medlemsökning är just att det finns verksamhet att intressera sig för och återkomma till.
  • Gör det lätt att bli medlem. Visste ni att det finns en funktion i eBas där ni kan aktivera ett onlineformulär där blivande medlemmar enkelt kan registrera sina uppgifter? Uppgifterna hamnar sedan direkt på ert konto i eBas (på sidan “Granska nya”). Länken till formuläret kan ni dela exempelvis via Facebook. Sidan för att aktivera onlineregistreringen hittar ni under menyalternativet “Medlemmar” i eBas.

 

Sveroks marknadsföringshandbok innehåller många fler bra tips för hur ni bäst rekryterar medlemmar oavsett målgrupp. Beställ den och Sveroks marknadsföringskortlek från Sveroks webbshop.

Olika medlemstyper

Att ha två typer av medlemskap är helt okej inom Sverok. Föreningens årsmöte kan besluta om att ha olika medlemskap, där ni själva väljer vad de ska kallas och vilka medlemsavgifter de ska ha. En ”aktivitetsmedlem” (eller motsvarande) är med i föreningen så tillvida att personen får all information och kan delta på alla aktiviteter, inklusive årsmötet, men inte rösta eller vara valbar till styrelsen. En ”röstmedlem” (eller motsvarande) har samma rättigheter som aktivitetsmedlemmen, men får också rösta på årsmötet och vara valbar till styrelsen. Det är i grunden rösträtten som säger att en medlem är helt och fullt medlem i er förening, så det är bara ”röstmedlemmar” som ska rapporteras in till Sverok.

Fråga era medlemmar om de som ligger utanför åldersspannet 6-25 år kan tänka sig att vara ”aktivitetsmedlemmar” (eller vad ni väljer att kalla det) istället. Kom dock ihåg att som öppen, ideell och demokratisk förening ska det alltid gå att själv välja medlemskapsform när någon går med i föreningen, det får inte vara tvingande. Alla ska ha rätt att rösta och väljas till styrelse om de så önskar, det vill säga kunna välja det medlemskap som innehåller dessa rättigheter. Notera också att det går att ha olika medlemsavgifter för olika medlemskapstyper, så ”aktivitetsmedlemmarna” kan ha en medlemsavgift även om ”röstmedlemmarna” inte har det, eller tvärtom. Att ha en medlemsavgift för ”aktivitetsmedlemmar” innebär att även de medlemmar ni inte söker bidrag för också bidrar till föreningens ekonomi.

Dela upp föreningen i avdelningar

Dela upp föreningen i avdelningar

Om ni redan har en del unga i föreningen, eller vill locka fler, är ett alternativ att göra föreningen till huvudförening och starta upp en ungdomsavdelning.  Alla medlemmar under 25 som vill får då vara med i ungdomsavdelningen och huvudföreningen kan söka ungdomsbidrag för ungdomsavdelningens medlemmar.

Läs mer om avdelningar här.

Dela föreningen i två

För att räknas som förening behöver ni ha minst tre medlemmar. Är ni sex medlemmar eller fler och vill lösa situationen med för få ungdomar i föreningen, är ett alternativ att dela upp föreningen i två. En junior- och en seniorförening (eller hur ni själva väljer att benämna dem) med samma eller olika verksamheter, och med olika styrelser.

 

Det allra bästa är om båda föreningarna är öppna, så att vem som helst kan gå med i båda föreningarna, dock så kan ni uppmuntra personer inom respektive åldersspann att välja föreningen som riktar sig till dem. I vissa undantagsfall är det okej att ha åldersgränser i föreningar, så att medlemmarna måste vara över eller under en viss ålder för att kunna gå med.

 

Båda föreningarna kan självklart vara med i Sverok , men det är endast juniorföreningen som kan få föreningsbidraget. Ett tips är att seniorföreningen har medlemsavgift oavsett om juniorföreningen har det eller ej, för att skaffa en grundekonomi även för de äldre medlemmarnas verksamhet.

Mer tips och råd?

Kontakta er regionala föreningskonsulent för mer support eller för att bidra med era egna tips och råd! Mejla info@sverok.se eller ring 010-551 93 00.