Firmatecknare

Firmatecknare

Firmatecknare är en person som har rätt att teckna föreningens firma. Det innebär att personen representerar föreningen när det gäller att ingå avtal eller ta ut pengar från banken. Ingen annan än firmatecknaren kan göra detta åt föreningen, och föreningens namn är inte juridiskt bindande om inte firmatecknaren också har signerat avtalet. Firmatecknaren är inte mer ansvarig än någon annan i styrelsen utan är bara föreningens juridiska representant. Föreningen som helhet är ansvarig för sina tillgångar och sina skulder.

Val av firmatecknare

Firmatecknaren utses antingen av årsmötet eller av styrelsen. Det är vanligt att föreningen har två firmatecknare. Ibland står det skrivet i föreningens stadgar vem som ska vara firmatecknare.

Om föreningen väljer fler än en firmatecknare ska man också välja något av följande:

  • Att de är valda var för sig – Innebär att även om föreningen har flera firmatecknare så behöver bara en av dem skriva under för att det ska vara giltigt. Det innebär också att firmatecknaren ensam kan ta ut pengar från banken.
  • Att de är valda två i förening – Innebär att båda firmatecknarna måste skriva under tillsammans, eller besöka banken tillsammans. Kan också vara tre, eller fler, i förening. Man kan också ha tre eller fler firmatecknare, men bara kräva två i förening, så måste inte alla träffas.

Kontotecknare

Föreningens styrelse kan även utse någonting som kallas för kontotecknare. Det innebär att personen har rätt att hantera föreningens bankkonton, men inte ingå några övriga avtal.

Minderåriga firmatecknare

En förening kan utse en minderårig firmatecknare. Eftersom personen representerar föreningen, inte sig själv, spelar det inte någon roll om han eller hon är myndig. Tyvärr väljer många banker att inte respektera detta, och nekar att öppna bankkonto åt föreningar där styrelsen är minderårig. Om möjligt kan det därför vara bra att ha en myndig firmatecknare.

Exempel på beslut

  • Styrelsen beslutar att Förnamn Efternamnsdotter (xxxx-xx-xx-xxxx) och Namn Namnsson (xxxx-xx-xx-xxxx) två i förening väljs till firmatecknare för föreningen Skogstomtarnas Rollspelsklubb.
  • Årsmötet beslutar att Förnamn Efternamnsdotter (xxxx-xx-xx-xxxx) och Namn Namnsson (xxxx-xx-xx-xxxx) var för sig tecknar föreningen Landsbygdstrollens Figurspelsförenings firma.