FAQ om spelföreningar

FAQ om spelföreningar

Du är medlem i Sverok!

Får du mejl eller samtal från Sverok och är lite osäker på varför? Det är för att vi har fått din info från den föreningen du är medlem i. Sverok är en idéell organisation och ett av Sveriges största ungdomsförbund. Vi består av 90 000 medlemmar i 3 700 föreningar över hela landet som samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. Spel och kärleken till spel är kärnan av vår verksamhet, oavsett om de är digitala, levande, analoga eller uppväxta ur kulturen runt spel. Om du är medlem i Sverok kanske du spelar airsoft, brädspel, datorspel eller en av våra andra spännande verksamhetsgrenar. Här kan du läsa mer om alla våra hobbys.
Din förening är en ideell förening som styrs och ägs av medlemmarna, alltså du! En ideell förening har stadgar som bestämmer hur föreningen styrs. De ska du helst kunna hitta på föreningens hemsida, om de inte är där kan du fråga om någon i styrelsen kan skicka dem till dig. En ideell förening måste varje år ha ett årsmöte där de bestämmer hur föreningen ska styras och vad föreningen ska göra det nästa året. Som medlem kan du åka på årsmöte och vara med att bestämma över din förening, båda vad de gör och hur de använder sina pengar. För att vara medlem i din förening måste du bekräfta ditt medlemskap varje kalenderår.
Förutom att stärka spelhobbyn så kan din förening genom att vara med i Sverok söka bidrag och få en mängd andra förmåner. Vi har exempelvis en olycksfallsförsäkring som täcker alla aktiviteter en förening har och alla som är med i en Sverokansluten förening kan få rabatt på tågresor hos SJ. Sverok hjälper även till med olika frågor som de anslutna föreningarna kan ha, stora som små.
För att vi ska kunna erbjuda bidrag och våra andra förmåner behöver vi i vår tur söka bidrag från staten. De har vissa krav och bland annat behöver de veta vilka som är medlemmar i våra olika föreningar. Vill du veta mer om hur Sverok hanterar dina personuppgifter kan du kolla här.
Vill du spela mer? Ta kontakt med din förening och se om det är något du kan göra för att ni ska kunna öka antal aktiviteter i din förening. Hitta en annan förening eller ett event du kan delta på. Många av våra föreningar finns på spelkartan, där kanske du hittar nåt nytt kul du vill göra? Starta en ny förening som gör något annat än den föreningen du är med i nu. Läs mer om att starta förening här.
Som medlem i en Sverokförening får du 10% på alla resor hos SJ. Här kan du läsa mer om det, och boka biljetter.

Ungdomsföreningsbidraget

Först och främst behöver minst 60% av era medlemmar vara i åldern 6-25 år för att ni ska kunna få vårt bidrag. Ni behöver också:
  • Följa de krav som vi ställer på föreningar (ni kan läsa om dem här)
  • Ha godkända stadgar
  • Ha ett godkänt bankkonto, registrerat på föreningen (ni kan läsa mer om det här)
  • Ha rapporterat in era medlemmar för nuvarande år i vårt medlemshanteringssystem eBas* (Listan kan kompletteras allteftersom föreningen får fler medlemmar under året.)
  • Ha skickat in minst en årsmötesrapport för nuvarande år i eBas
  • Ha skickat in minst en verksamhetsrapport för nuvarande år i eBas
  • Ha verksamhet som bedrivits vid minst två olika tillfällen med minst en veckas mellanrum. Med verksamhet menas aktiviteter i föreningen, exempelvis spelkvällar eller förberedelser och möten inför till exempel konvent.
*Ni behöver samla in dessa obligatoriska uppgifter om medlemmarna: Personnummer, namn, mailadress, telefonnummer och datum då medlemmen förnyade sitt medlemskap eller betalade medlemsavgiften för det aktuella året.
All information om hur mycket din förening kan få i bidrag finns här.
När er förening har rapporterat in era underlag i eBas (se listan på punkten ovan) och fått dessa godkända, betalas bidraget ut till ert konto. Vi gör bidragsutbetalningar i slutet av varje vecka (vissa avvikelser kan ske). Det tar vanligtvis några dagar för banken att föra över pengarna så bör ni ha bidraget i mitten av veckan därpå. Tillkommer det fler medlemmar efter att ni rapporterat betalas bidrag för dessa ut allt eftersom de rapporteras in.
Sverok är en av många ungdomsorganisationer som får så kallat statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF, f.d Ungdomsstyrelsen). En stor del av detta bidrag går till det bidrag som ni kan söka hos oss. För att en ungdomsorganisation ska kunna få bidrag från MUCF krävs att minst 60% av medlemmarna i organisationen är i åldern 6-25 år och det är därför som vi behöver ha samma krav för föreningar som vill söka bidrag hos oss.
Om ni inte når upp till 60 %-gränsen så kan ni gå in här och läsa hur ni kan göra för att komma upp i den.
Mest beror detta på krav från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), som vi får de pengar som delas ut som ungdomsföreningsbidrag ifrån. Kontrollerna är till för att säkerställa att pengarna som vi har fått används rätt.

Företagsförsäkring

Alla föreningar som är antagna i Sverok är försäkrade.
Så länge föreningen är ansluten till Sverok, gäller försäkringen.
Kontakta Sveroks kontakt på Hjerta genom www.sverokforsakring.se. Där finns alla lösningar du behöver. Vid eventförsäkring går du till: www.sverokforsakring.se/forsakringar/eventforsakring/ Vid olycksfallsanmälan går du till: www.sverokforsakring.se/forsakringar/olycksfallsforsakring/

Medlemsavgift

Ja, föreningen kan ha stödmedlemmar. Dessa medlemmar får vara med på verksamhet och har yttranderätt samt förslagsrätt, men inte rösträtt och de kan inte sitta i styrelsen. Dessa medlemmar behöver inte rapporteras i eBas.
Ja, det går bra. Ni kan exempelvis ha två olika medlemskapsnivåer där vissa medlemmar betalar en avgift och andra medlemmar inte gör det. I eBas kan man rapportera för varje enskild medlem vilken avgift som har betalats. Tänk på att alla medlemmar ska ha samma demokratiska rättigheter oavsett vilken medlemsavgift de betalar.
Ja, men vid arrangemang ska medlemsavgiften alltid kallas “medlemsavgift” och inte bakas in i exempelvis inträden eller deltagaravgifter. Det går bra att erbjuda lägre deltagaravgifter för personer som betalar medlemskap vid samma tillfälle.
Många föreningar säljer biljetter till evenemang av olika slag. Eftersom föreningar inom Sverok inte bedriver näringsverksamhet och evenemangen har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål så behöver föreningen inte lägga moms på biljettpriserna.

Ebas

Användarnamnet i eBas är din/er mailadress. Oftast är det mailadressen du använde när du gjorde ansökan för att gå med i Sverok eller så är det er förenings kontaktmailadress. Om ni är flera i er förening som har användare till er förenings konto i eBas så är ett tips att du ber någon annan logga in i eBas och titta på sidan "Användare" som finns under menyalternativet "Övrigt". Där bör din användare finnas och där kan du då se vilken mailadress som står som användarnamn för din användare. Du kan självklart också kontakta Sveroks kansli på info@sverok.se eller 010-551 93 00 så hjälper vi dig.
Om ni har glömt ert lösenord så kan ni gå till den här sidan. Där matar ni in den mailadress som ni har angett som kontaktmailadress för er förening. Därefter kommer ett mail komma till den adressen med vidare instruktioner.

Starta upp förening

En förening bygger på att det är en grupp med människor som vill göra något tillsammans med andra och fungerar genom att beslut fattas på ett demokratiskt vis där alla medlemmar får vara med och bestämma. Därför går det inte att ha en förening med bara en person. Vi har som regel att det behöver vara minst 3 personer i en förening men det är så klart bara bättre ju fler ni är.
När en medlem vill gå med i en förening ska dels vissa uppgifter registreras för att föreningen ska kunna rapportera till Sverok och få bidrag, dels ska medlemmen få viss information om föreningen och godkänna detta. Detta bör minst vara: * Information om föreningen * Stadgar * Information om hur man betalar eventuell medlemsavgift * Registrering av medlemsuppgifter och information om vad de kommer användas till Det är viktigt att den blivande medlemmen får godkänna stadgarna och vad personuppgifterna ska användas till innan steget för medlemskap görs. Anledningen till att föreningen behöver berätta vad personuppgifterna ska användas till, är för att datalagring av personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR). Den säger att man bara får använda uppgifterna till det man angett vid registrering.
Det är inte på något sätt ett krav att ha ett organisationsnummer för att vara en förening. Däremot finns det många instanser som kräver att föreningen har det. Det kan vara kommunen när ni söker bidrag eller om ni ska hyra en lokal. Kom ihåg att alltid ifrågasätta varför ett organisationsnummer behövs, ibland går det lika bra att visa att ni är en godkänd förening hos Sverok, då den andra parten bara vill veta att ni är seriösa och organisationsnummer är tyvärr ett dåligt sätt att mäta seriositet på. Det innebär bara mer arbete i form av deklaration. Det är hos Skatteverket som ni ansöker om organisationsnummer genom att fylla i "Ansökan – Organisationsnummer för ideell förening SKV 8400" och glöm inte att fylla i "Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift SKV 2501" på samma gång.

Olycksfallsförsäkring

Alla personer som är medlemmar i någon Sverokförening är försäkrade.
Försäkringen gäller om en olycka inträffar på väg till, från eller under ett arrangemang som arrangeras av Sverok eller en Sverokförening. Du måste inte vara med i den Sverokförening som arrangerar, för så länge du är med i någon Sverokförening gäller försäkringen på ett Sverokanslutet arrangemang.
Det kan du läsa om här i föreningarnas försäkringsbesked.
Om Sveroks avtal med Hjerta upphör och försäkringen slutar gälla, kan Sverokmedlemmar inte teckna egna avtal med försäkringsbolaget och fortsätta ha den här olycksfallsförsäkringen på egen hand. Försäkringen slutar gälla i samma stund som en medlem går ur alla Sverokföreningar hen är med i. Det finns inget efterskydd, alltså ingen period efter avslutat medlemskap då försäkringen gäller.
Alla som är medlemmar i Sverok omfattas automatiskt av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen skyddar er för det som händer i samband med ett arrangemang som är kopplat till Sverok eller er anslutna förening. Du behöver inte vara medlem i föreningen som arrangerar tillställningen så länge du är med i någon Sverokförening. Försäkringen täcker kostnader för läkevård-, sjukhus- och tandbehandlingskostnader. Försäkringen kan även ge ersättning för de bestående men som uppstått vid skada som blivit anmäld och hanterats av Svedea. Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea, enligt adress nedan. Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på hemsidan, www.svedea.se. Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail. Skadeanmälan får senast göras ett år efter skadetillfället. Telefonnummer: 0771-160 199 E-post: skadorforetag@svedea.se

Bidrag

Vårt huvudsakliga bidrag är vårt ungdomsföreningsbidrag som går att söka om minst 60 % av medlemmarna i föreningen är mellan 6 och 25 år. Det finns också distriktsbidrag och kommunbidrag och du kan läsa mer om alla tre på denna sida.
Ungdomsföreningsbidraget består av två delar, ett verksamhetsbidrag som är en fast summa på 1750:- och ett medlemsbidrag som är på 25:- per medlem i åldern 6–25 (siffrorna gäller för 2017). Det senare är alltså en rörlig summa, ju fler medlemmar ni har i föreningen desto mer får ni i bidrag. Här kan ni läsa mer om våra bidrag.
Ja föreningen, det vill säga medlemmarna, får själva bestämma vad pengarna ska gå till. Detta görs oftast på föreningens årsmöte där medlemmarna bestämmer föreningens budget för året. Observera att inga pengar får gå direkt till en privatperson och det ska finnas en möjlighet för alla medlemmar att nyttja det som pengarna har gått till!
Nej, ni behöver inte skicka in några ekonomiska uppgifter om vad pengar har gått till, det är dock viktigt att ni sköter ekonomin i föreningen ordentligt. Däremot ska ni som vanligt rapportera er verksamhet (vad ni gjort under året), ert årsmöte och årsmötesprotokoll och era medlemmar.
Under menyvalet Föreningens uppgifter på er sida i eBas finns en knapp som heter ”Skriv ut antagningsbevis”. Om du klickar på den får du fram ett bevis på att er förening är medlem i Sverok. Antagningsbeviset placeras i utskriftskön under Exporter och du behöver trycka på Visa för att kunna skriva ut det. Ibland efterfrågar kommunen eller ett företag ett bevis på att er förening är en ideell, allmännyttig förening som tillhör ett riksförbund. Då kan du enkelt skriva ut beviset och lämna det till den som frågat efter det.
15 februari 2019 är sista dagen att rapportera in uppgifter för 2018, för att få ungdomsföreningsbidraget för 2018.

Att lägga ner sin förening

Det är alltid tråkigt att behöva lägga ner sin förening. Det ni behöver göra är att kalla till ett årsmöte där ni beslutar om detta, protokollet skickar ni sedan in till oss. Observera att vi endast avregistrerar er förening från Sverok, övriga saker, som att avsluta bankkonto, behöver ni göra själva. Läs mer på Rapportering - Att upplösa en förening.
Tyvärr så kan ni inte ge spel och inventarier direkt till privatpersoner. Däremot skulle ni kunna ha spelen som priser i en tävling eller så kan ni sälja sakerna till era medlemmar till deras marknadsvärde, exempelvis genom att ha en auktion i föreningen. Marknadsvärdet är vad föremålet skulle kosta att köpa begagnat i affär, på Tradera eller på auktion. Ni kan också ge bort era spel till en annan förening eller till en verksamhet som på något sätt har med spel att göra.
Först och främst så kan ni alltid hitta på något kul tillsammans för pengarna, kanske äta en avslutningsmiddag eller liknande. Ni kan också välja att skänka resterande pengar, då behöver de gå till en förening eller verksamhet som på något sätt har med spel eller främjandet av spelhobbyn att göra. Det går även bra att sätta tillbaka pengarna till oss så kan vi ge dem till en annan Sverokförening.

60%-gränsen

Ja, till exempel går det bra att söka bidrag från ert lokala distrikt eller från er kommun. Ungdomsbidraget hos Sverok omfattas dock av 60 %-gränsen. Läs mer om bidragen på bidragssidan.
Ja! Alla föreningsstöd utom just ungdomsföreningsbidraget gäller. Det innefattar exempelvis försäkringen, rabatten hos SJ och eventuella andra förmåner vi har. Kika in på medlemsportalen för att se de aktuella föreningsstöden.
Ju fler vi är, desto starkare hörs vår röst i politiken, media, samhället och inte minst i hobbyn! Är ni kvar i förbundet, bidrar ni till tyngden av ett av Sveriges största förbund i det arbete som utförs för att spelhobbyn och spelkulturen ska bli en naturlig och uppskattad del i samhället. Ni omfattas fortfarande av alla föreningsstöd, utom just ungdomsföreningsbidraget. Ni har som alltid rätt att göra era röster hörda, både under året och på Sveroks riksmöte. Ni syns på spelkartan.se, kan hålla möten online via VoteIT och kan använda alla funktioner i eBas (såsom återregistrering av medlemmar vid årsskiftet). Sveroks vision talar om att samla, utveckla och sprida spelhobbyn. För att fortsätta vara samlade, utvecklas ur erfarenheterna och sprida hobbyn till de ännu icke insatta, är det självklart önskvärt att alla föreningar fortsätter hänga med på resan!

Avdelningar

Avdelningar

Nej, använd det som passar för avdelningens verksamhet. Det kan heta krets, sektion, sällskap, lagförening, lag, grupp, counter strike-team, lajvgrupp, underförening, skolavdelning eller något annat som passar bra.
Använd det som passar för avdelningen. Det kan heta ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamot eller något annat som passar bra. Är avdelningen ett lag kan det vara mer naturligt med en lagledare, vice lagledare, tränare eller något annat som passar bra.
Om avdelningarna bedriver helt olika verksamheter och personerna tar aktiv ställning för sitt medlemskap till var och en av avdelningarna går det bra. Dock, om det är samma eller nästan samma personer som vill göra flera saker tillsammans kan de göra det i samma avdelning. Finns två eller fler avdelningar med samma eller nästan samma personer som medlemmar ser Sverok det som samma avdelning. Det innebär bland annat att bara en av dessa avdelningar kan få bidrag från Sverok.
Finns två eller fler avdelningar med samma eller nästan samma personer som medlemmar ser Sverok dem som samma avdelning. Det innebär bland annat att bara en av dessa avdelningar kan få bidrag från Sverok.
Ja. Tänk bara på att medlemmarna som startar avdelningen ska kunna göra det tillsammans på något sätt, till exempel att de fyller i ert egentillverkade onlineregistreringsformulär tillsammans eller att de kan prata med varandra på något sätt. Kontakta Sverok för att få er registreringsmetod godkänd.
Om ni tycker att det blir för komplicerat att även hjälpa avdelningar som sköter det själva kan ni uppmana dem att starta en vanlig förening på http://starta.sverok.se istället. Då behöver ni inte ta emot sådana avdelningar. Fundera gärna på hur ni i så fall på sikt skulle behöva göra för att även kunna ta emot avdelningar som sköter sin egen ekonomi och revision. Kanske skulle det bli bättre för er förening i längden om fler hjälptes åt med det i föreningen.
Sverok tar bara emot föreningar med säte i Sverige. Om avdelningens ledare bor utomlands blir avdelningens säte där huvudföreningen har sitt säte.
Sverok ger inte bidrag för medlemmar som bor i utlandet. Minst tre medlemmar måste bo i Sverige och avdessa medlemmar måste minst 60% vara i åldern 6-25 år.
Ja. Bidrag ges till medlemmar som bor i Sverige och har personnummer.
Ringkontroller görs med stickprov bland alla föreningar, så det är möjligt att någon i avdelningen blir uppringd av Sverok.
Sverok försöker ringa upp alla nyantagna föreningar och avdelningar för lite personlig kontakt med Sverok och möjlighet att få svar på frågor om Sverok. Därefter får de samma information som övriga föreningar, dels från Sverok och dels från avdelningens Sverok-distrikt. Tanken är att medlemmarna i alla föreningar och avdelningar ska veta vad Sverok är och kunna påverka förbundet. Det kan exempelvis ske genom informationsutskick eller genom inbjudan att delta i enkäter.
Nej, men det skadar inte eftersom det blir tydligare.
Normalt är det ledaren i avdelningen som är kontaktpersonen till Sverok och kan logga in i eBas. Tanken är att huvudföreningen också ska kunna logga in genom eBas för att hjälpa avdelningen.
En avdelning är medlemsförening i Sverok så den har samma rättigheter och skyldigheter som alla medlemsföreningar. En sådan rättighet är att få nominera ombud till Sveroks Riksmöte. Huvudföreningen kan inte nominera åt avdelningen i riksmötesombudsvalet utan det måste avdelningen sköta själv. Däremot är det inget som hindrar avdelningen från att nominera dem som huvudföreningen föreslår.
Det är inte lämpligt att sitta på flera stolar, men det går bra om det finns en god anledning till det. Det är bättre om huvudföreningens styrelse istället är medhjälpare till avdelningarna så att fler medlemmar får möjlighet att lära sig sköta en förening. Medlemmar med den erfarenheten blir en bra rekryteringsbas för nya personer i huvudföreningens styrelse och till andra uppdrag i föreningen.
På samma sätt som att två föreningar inte kan ha samma eller nästan medlemmar så är det inte lämpligt att två föreningar har samma eller nästan samma styrelse. Det kan innebära att bara en av avdelningarna kan få bidrag från Sverok. I ett uppbyggnadsskede kan det vara okej, men snarast bör styrelserna bli olika.