FAQ om spelföreningar

FAQ om spelföreningar

Du är medlem i Sverok!

Får du mejl eller samtal från Sverok och är lite osäker på varför? Det är för att vi har fått din info från den föreningen du är medlem i. Sverok är en idéell organisation och ett av Sveriges största ungdomsförbund. Vi består av 90 000 medlemmar i 3 700 föreningar över hela landet som samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. Spel och kärleken till spel är kärnan av vår verksamhet, oavsett om de är digitala, levande, analoga eller uppväxta ur kulturen runt spel. Om du är medlem i Sverok kanske du spelar airsoft, brädspel, datorspel eller en av våra andra spännande verksamhetsgrenar. Här kan du läsa mer om alla våra hobbys.
Din förening är en ideell förening som styrs och ägs av medlemmarna, alltså du! En ideell förening har stadgar som bestämmer hur föreningen styrs. De ska du helst kunna hitta på föreningens hemsida, om de inte är där kan du fråga om någon i styrelsen kan skicka dem till dig. En ideell förening måste varje år ha ett årsmöte där de bestämmer hur föreningen ska styras och vad föreningen ska göra det nästa året. Som medlem kan du åka på årsmöte och vara med att bestämma över din förening, båda vad de gör och hur de använder sina pengar. För att vara medlem i din förening måste du bekräfta ditt medlemskap varje kalenderår.
Förutom att stärka spelhobbyn så kan din förening genom att vara med i Sverok söka bidrag och få en mängd andra förmåner. Vi har exempelvis en olycksfallsförsäkring som täcker alla aktiviteter en förening har och alla som är med i en Sverokansluten förening kan få rabatt på tågresor hos SJ. Sverok hjälper även till med olika frågor som de anslutna föreningarna kan ha, stora som små.
För att vi ska kunna erbjuda bidrag och våra andra förmåner behöver vi i vår tur söka bidrag från staten. De har vissa krav och bland annat behöver de veta vilka som är medlemmar i våra olika föreningar. Vill du veta mer om hur Sverok hanterar dina personuppgifter kan du kolla här.
Vill du spela mer? Ta kontakt med din förening och se om det är något du kan göra för att ni ska kunna öka antal aktiviteter i din förening. Hitta en annan förening eller ett event du kan delta på. Många av våra föreningar finns på spelkartan, där kanske du hittar nåt nytt kul du vill göra? Starta en ny förening som gör något annat än den föreningen du är med i nu. Läs mer om att starta förening här.
Som medlem i en Sverokförening får du 10% på alla resor hos SJ. Här kan du läsa mer om det, och boka biljetter.

Ungdomsföreningsbidraget

Först och främst behöver minst 60% av era medlemmar vara i åldern 6-25 år för att ni ska kunna få vårt bidrag. Ni behöver också:
 • Följa de krav som vi ställer på föreningar (ni kan läsa om dem här)
 • Ha godkända stadgar
 • Ha ett godkänt bankkonto, registrerat på föreningen (ni kan läsa mer om det här)
 • Ha rapporterat in era medlemmar för nuvarande år i vårt medlemshanteringssystem eBas* (Listan kan kompletteras allteftersom föreningen får fler medlemmar under året.)
 • Ha skickat in minst en årsmötesrapport för nuvarande år i eBas
 • Ha skickat in minst en verksamhetsrapport för nuvarande år i eBas
 • Ha verksamhet som bedrivits vid minst två olika tillfällen med minst en veckas mellanrum. Med verksamhet menas aktiviteter i föreningen, exempelvis spelkvällar eller förberedelser och möten inför till exempel konvent.
*Ni behöver samla in dessa obligatoriska uppgifter om medlemmarna: Personnummer, namn, mailadress, telefonnummer och datum då medlemmen förnyade sitt medlemskap eller betalade medlemsavgiften för det aktuella året.
All information om hur mycket din förening kan få i bidrag finns här.
När er förening har rapporterat in era underlag i eBas (se listan på punkten ovan) och fått dessa godkända, betalas bidraget ut till ert konto. Vi gör bidragsutbetalningar i slutet av varje vecka (vissa avvikelser kan ske). Det tar vanligtvis några dagar för banken att föra över pengarna så bör ni ha bidraget i mitten av veckan därpå. Tillkommer det fler medlemmar efter att ni rapporterat betalas bidrag för dessa ut allt eftersom de rapporteras in.
Sverok är en av många ungdomsorganisationer som får så kallat statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF, f.d Ungdomsstyrelsen). En stor del av detta bidrag går till det bidrag som ni kan söka hos oss. För att en ungdomsorganisation ska kunna få bidrag från MUCF krävs att minst 60% av medlemmarna i organisationen är i åldern 6-25 år och det är därför som vi behöver ha samma krav för föreningar som vill söka bidrag hos oss.
Om ni inte når upp till 60 %-gränsen så kan ni gå in här och läsa hur ni kan göra för att komma upp i den.
Mest beror detta på krav från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), som vi får de pengar som delas ut som ungdomsföreningsbidrag ifrån. Kontrollerna är till för att säkerställa att pengarna som vi har fått används rätt.

Föreningsförsäkring

Alla föreningar som är antagna i Sverok omfattas av försäkringen.

Läs mer om föreningsförsäkringen här.

Så länge föreningen är ansluten till Sverok gäller försäkringen.

Läs mer om föreningsförsäkringen här.

Kontakta Sveroks kontaktpersoner på Hjerta (som har hand om alla försäkringsfrågor) genom www.sverokforsakring.se. De har svar på alla frågor.

Medlemsavgift

Ja, föreningen kan ha stödmedlemmar. Dessa medlemmar får vara med på verksamhet och har yttranderätt samt förslagsrätt, men inte rösträtt och de kan inte sitta i styrelsen. Dessa medlemmar behöver inte rapporteras i eBas.
Ja, det går bra. Ni kan exempelvis ha två olika medlemskapsnivåer där vissa medlemmar betalar en avgift och andra medlemmar inte gör det. I eBas kan man rapportera för varje enskild medlem vilken avgift som har betalats. Tänk på att alla medlemmar ska ha samma demokratiska rättigheter oavsett vilken medlemsavgift de betalar.
Ja, men vid arrangemang ska medlemsavgiften alltid kallas “medlemsavgift” och inte bakas in i exempelvis inträden eller deltagaravgifter. Det går bra att erbjuda lägre deltagaravgifter för personer som betalar medlemskap vid samma tillfälle.
Många föreningar säljer biljetter till evenemang av olika slag. Eftersom föreningar inom Sverok inte bedriver näringsverksamhet och evenemangen har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål så behöver föreningen inte lägga moms på biljettpriserna.

Ebas

Användarnamnet i eBas är din/föreningens mailadress. Är ni flera i föreningen som kan logga in till ert föreningskonto i eBas kan någon av de andra användarna kolla upp din användare genom att titta på sidan Övrigt>Användare. Du kan självklart också kontakta Sveroks kansli på info@sverok.se eller 010-551 93 00 så hjälper vi dig.
Om du har glömt ditt lösenord går du till den här sidan. Där matar du in den mailadress du använder för att logga in. Du får då ett mail till den adressen med vidare instruktioner för att sätta ett nytt lösenord.

Starta upp förening

Sveroks grundregel är att ni behöver vara minst 3 personer för att starta en förening hos oss. Det går alltså inte att starta en förening med bara en person. Det beror på att en förening bygger på att en grupp människor vill göra något tillsammans. Föreningen fungerar genom att beslut fattas på ett demokratiskt vis där alla medlemmar får vara med och bestämma. Det finns ingen övre gräns för hur många medlemmar en förening kan ha.
När en medlem vill gå med i en Sverokförening ska den få ta del av:
 • Information om föreningen
 • Information om att den också blir medlem i Sverok
 • Information om eventuell medlemsavgift och hur den ska betalas
 • Information om vad medlemmens registrerade personuppgifter kommer att användas till
Det är viktigt att den blivande medlemmen får godkänna föreningens stadgar och att den får veta vad personuppgifterna ska användas till innan den registrerar sig. Detta eftersom datalagring av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen (GDPR). Den säger att man bara får använda uppgifterna till det man angett vid registrering.

Det är inte ett krav från Sverok att ni har ett organisationsnummer. För många mindre föreningar behövs det inte.

Men det finns en del instanser som kräver att föreningen har det. Om ni t.ex. vill öppna ett föreningsbankkonto eller söka pengar från en kommun eller stiftelse är det vanligt att de efterfrågar organisationsnummer. Ni kan alltid fråga varför ett organisationsnummer behövs, ibland går det lika bra att visa att ni är en godkänd förening hos Sverok. Organisationsnumret är ett sätt att visa att ni är seriösa, och ibland går det att göra på andra sätt.

Om ni bestämmer er för att skaffa ett organisationsnummer gör ni det hos Skatteverket. På vår bankkontosida finns information om hur det går till att ansöka och vad ni bör tänka på.

Olycksfallsförsäkring

Alla personer som är medlemmar i någon Sverokförening är försäkrade.
Försäkringen gäller om en olycka inträffar på väg till, från eller under ett evenemang som arrangeras av Sverok eller en Sverokförening. Du måste inte vara med i den Sverokförening som arrangerar; så länge du är med i någon Sverokförening gäller försäkringen på ett Sverokanslutet evenemang.

Försäkringen slutar gälla i samma stund som en medlem går ur alla Sverokföreningar hen är med i. Det finns inget efterskydd, alltså ingen period efter avslutat medlemskap då försäkringen gäller.

Om Sveroks avtal med Hjerta upphör och försäkringen slutar gälla, kan Sverokmedlemmar inte teckna egna avtal med försäkringsbolaget och fortsätta ha den här olycksfallsförsäkringen på egen hand.

Kontakta Sveroks kontaktpersoner på Hjerta (som har hand om alla försäkringsfrågor) genom www.sverokforsakring.se. De har svar på alla frågor.

Bidrag

Vårt huvudsakliga bidrag är vårt ungdomsföreningsbidrag som ni kan få om minst 60 % av medlemmarna i föreningen är mellan 6 och 25 år. Det finns också distriktsbidrag och kommunbidrag.
Ungdomsföreningsbidraget består av två delar. Ett verksamhetsbidrag som är en fast summa och ett medlemsbidrag som ni får per medlem. Det senare är alltså en rörlig summa, ju fler medlemmar ni har i föreningen desto mer får ni i bidrag. Här hittar ni de aktuella bidragsnivåerna
Ja föreningen, det vill säga medlemmarna, får själva bestämma vad pengarna ska gå till. Detta görs oftast på föreningens årsmöte där medlemmarna bestämmer föreningens budget för året. Observera att inga pengar får gå direkt till en privatperson och det ska finnas en möjlighet för alla medlemmar att nyttja det som pengarna har gått till!
Det beror på hur mycket bidrag ni får och vilket slags bankkonto ni har. Om ni använder ett privat bankkonto för förvaringen av föreningens pengar kan det hända att ni kommer att behöva redovisa kvitton till Sverok för att få ut hela ert bidrag. Läs mer om särskilda regler för privatkonto på vår sida om bankkonto.
Antagningsbeviset hittar ni på sidan "Översikt" i ert föreningskonto i eBas. Klicka på texten "Antagningsbevis från förbundet" för att öppna det. Beviset kan sedan skrivas ut eller sparas som PDF med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.

15 februari varje år är sista dagen för att rapportera för föregående år. Sista dagen att rapportera för 2021 är alltså den 15 februari 2022.

Observera att ni inte måste vänta tills årets slut för att rapportera. Ju tidigare rapporteringen blir gjord, desto bättre!

Att lägga ner sin förening

Det är alltid tråkigt att behöva lägga ner sin förening. Det ni behöver göra är att kalla till ett årsmöte där ni beslutar om detta, protokollet skickar ni sedan in till oss. Observera att vi endast avregistrerar er förening från Sverok, övriga saker, som att avsluta bankkonto, behöver ni göra själva. Läs mer på Rapportering - Att upplösa en förening.
Tyvärr så kan ni inte ge spel och inventarier direkt till privatpersoner. Däremot skulle ni kunna ha spelen som priser i en tävling eller så kan ni sälja sakerna till era medlemmar till deras marknadsvärde, exempelvis genom att ha en auktion i föreningen. Marknadsvärdet är vad föremålet skulle kosta att köpa begagnat i affär, på Tradera eller på auktion. Ni kan också ge bort era spel till en annan förening eller till en verksamhet som på något sätt har med spel att göra.
Först och främst så kan ni alltid hitta på något kul tillsammans för pengarna, kanske äta en avslutningsmiddag eller liknande. Ni kan också välja att skänka resterande pengar, då behöver de gå till en förening eller verksamhet som på något sätt har med spel eller främjandet av spelhobbyn att göra. Det går även bra att sätta tillbaka pengarna till oss så kan vi ge dem till en annan Sverokförening.

60%-gränsen

Ja, till exempel går det bra att söka bidrag från ert lokala distrikt eller från er kommun. Ungdomsbidraget hos Sverok omfattas dock av 60 %-gränsen. Läs mer om bidragen på bidragssidan.
Ja! Alla förmåner utom just ungdomsföreningsbidraget gäller. Läs mer om aktuella förmåner här.
Ju fler vi är, desto starkare hörs vår röst i politiken, media, samhället och inte minst i hobbyn! Är ni kvar i förbundet, bidrar ni till tyngden av ett av Sveriges största förbund i det arbete som utförs för att spelhobbyn och spelkulturen ska bli en naturlig och uppskattad del i samhället. Ni omfattas fortfarande av alla föreningsstöd, utom just ungdomsföreningsbidraget. Ni har som alltid rätt att göra era röster hörda, både under året och på Sveroks riksmöte. Ni syns på spelkartan.se, kan hålla möten online via VoteIT och kan använda alla funktioner i eBas (såsom återregistrering av medlemmar vid årsskiftet). Sveroks vision talar om att samla, utveckla och sprida spelhobbyn. För att fortsätta vara samlade, utvecklas ur erfarenheterna och sprida hobbyn till de ännu icke insatta, är det självklart önskvärt att alla föreningar fortsätter hänga med på resan!

Avdelningar

Avdelningar

Nej, använd det som passar för avdelningens verksamhet. Det kan heta krets, sektion, sällskap, lagförening, lag, grupp, counter strike-team, lajvgrupp, underförening, skolavdelning eller något annat som passar bra.
Använd det som passar för avdelningen. Det kan heta ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamot eller något annat som passar bra. Är avdelningen ett lag kan det vara mer naturligt med en lagledare, vice lagledare, tränare eller något annat som passar bra.
Om avdelningarna bedriver helt olika verksamheter och personerna tar aktiv ställning för sitt medlemskap till var och en av avdelningarna går det bra. Dock, om det är samma eller nästan samma personer som vill göra flera saker tillsammans kan de göra det i samma avdelning. Finns två eller fler avdelningar med samma eller nästan samma personer som medlemmar ser Sverok det som samma avdelning. Det innebär bland annat att bara en av dessa avdelningar kan få bidrag från Sverok.
Finns två eller fler avdelningar med samma eller nästan samma personer som medlemmar ser Sverok dem som samma avdelning. Det innebär bland annat att bara en av dessa avdelningar kan få bidrag från Sverok.
Ja. Tänk bara på att medlemmarna som startar avdelningen ska kunna göra det tillsammans på något sätt, till exempel att de fyller i ert egentillverkade onlineregistreringsformulär tillsammans eller att de kan prata med varandra på något sätt. Kontakta Sverok för att få er registreringsmetod godkänd.
Om ni tycker att det blir för komplicerat att även hjälpa avdelningar som sköter det själva kan ni uppmana dem att starta en vanlig förening på http://starta.sverok.se istället. Då behöver ni inte ta emot sådana avdelningar. Fundera gärna på hur ni i så fall på sikt skulle behöva göra för att även kunna ta emot avdelningar som sköter sin egen ekonomi och revision. Kanske skulle det bli bättre för er förening i längden om fler hjälptes åt med det i föreningen.
Sverok tar bara emot föreningar med säte i Sverige. Om avdelningens ledare bor utomlands blir avdelningens säte där huvudföreningen har sitt säte.
Sverok ger inte bidrag för medlemmar som bor i utlandet. Minst tre medlemmar måste bo i Sverige och avdessa medlemmar måste minst 60% vara i åldern 6-25 år.
Ja. Bidrag ges till medlemmar som bor i Sverige och har personnummer.
Medlemsavstämningar görs i alla föreningar som inte använder onlineregistreringen, så det är möjligt att någon i avdelningen får avstämnings-sms av Sverok.
Avdelningar får samma information som övriga föreningar, dels från Sverok och dels från avdelningens Sverok-distrikt. Tanken är att medlemmarna i alla föreningar och avdelningar ska veta vad Sverok är och kunna påverka förbundet. Det kan exempelvis ske genom informationsutskick eller genom inbjudan att delta i enkäter.
Nej, men det skadar inte eftersom det blir tydligare.
Normalt är det ledaren i avdelningen som är kontaktpersonen och kan logga in i eBas. Dessutom har huvudföreningens eBasadministratörer tillgång till avdelningens eBaskonto, för att kunna hjälpa avdelningen.
En avdelning är medlemsförening i Sverok så den har samma rättigheter och skyldigheter som alla medlemsföreningar. En sådan rättighet är att få nominera ombud till Sveroks Riksmöte. Huvudföreningen kan inte nominera åt avdelningen i riksmötesombudsvalet utan det måste avdelningen sköta själv. Däremot är det inget som hindrar avdelningen från att nominera dem som huvudföreningen föreslår.
Det är inte lämpligt att sitta på flera stolar, men det går bra om det finns en god anledning till det. Det är bättre om huvudföreningens styrelse istället är medhjälpare till avdelningarna så att fler medlemmar får möjlighet att lära sig sköta en förening. Medlemmar med den erfarenheten blir en bra rekryteringsbas för nya personer i huvudföreningens styrelse och till andra uppdrag i föreningen.
På samma sätt som att två föreningar inte kan ha samma eller nästan medlemmar så är det inte lämpligt att två föreningar har samma eller nästan samma styrelse. Det kan innebära att bara en av avdelningarna kan få bidrag från Sverok. I ett uppbyggnadsskede kan det vara okej, men snarast bör styrelserna bli olika.