Engagera dig i Sverok

ENGAGERA DIG I SVEROK

Genom att på olika sätt engagera dig i Sverok som befintlig medlem hjälper du till att förbättra förbundet. Det kan vara allt från att lämna förslag till att nominera någon till en förtroendepost. Du som inte är medlem kanske undrar hur man går med i en förening eller hur man engagerar sig i ett distrikt? Här har vi samlat all relevant information för just detta!

Lediga ideella uppdrag just nu

Alla uppdrag

FÖRSLAG TILL FÖRTROENDEVALDA

Till styrelsens möten kan enskilda medlemmar och föreningar bidra med input och frågor till dagordningen. Medlemsförslag utgår från principen om transparens. Enskild medlem kan skicka in ett förslag till de förtroendevalda som då garanteras tid på nästkommande styrelsemöte. Nästkommande möte räknas från deadline för handlingar. Alla medlemsförslag tas upp till diskussion i anonymiserad form.

ARBETSGRUPPER I SVEROK

Vad är en arbetsgrupp?

De förtroendevalda vill eller kan oftast inte genomföra allt ideellt arbete, därför är arbetsgrupperna en mycket viktig del i Sverok. De fungerar som en resurs för den intresserade att ytterligare engagera sig i förbundet och arbeta för spelhobbyn och spelkulturen. Arbetsgrupper som fungerar medför också ett bra, fortlöpande sammanhang över tiden. Detta leder till att arbetet inte behöver byggas upp igen efter varje riksmöte.

Vill du engagera dig?

Arbetsgrupper ska i den mån det går, vara öppen för alla. Detta innebär att våra medlemmar kan engagera sig i de arbetsgrupper som finns tillgängliga så länge inga särskilda kompetenskrav eller förutsättningar råder. Respektive arbetsgrupp beslutar gemensamt kring antagningen av nya medlemmar.

Kontaktuppgifter till Sveroks arbetsgrupper finner du här nedan.

AG för Trygghet i Verbala och Ickeverbala Informationskanaler
Ansvarar för att underhålla och utveckla förbundets forum samt upprätthålla ett trevligt och öppet debattklimat
Arbetsgruppsledare: Olivia Totemark-Lindström

AG Kunskapens Väktare
Kunskapens Väktare har till uppgift att bevara, vårda och för dåvarande, nuvarande och kommande medlemmar levandegöra förbundets historia.
Kontaktperson: Tjarls Metzmaa, tjarls.metzmaa@sverok.se

AG Leia
Syftet med Leia är att stärka unga tjejer i rollen som arrangörer, projektledare, förtroendevalda och andra former av ledare. 
Arbetsgruppsledare: Sam Bäfvenberg, leia@sverok.se

AG Proud and Nerdy Gruppen (PaNG)
Syftet är att etablera ett samarbete samt nätverk mellan de olika arrangörerna av Proud and Nerdy. 
Kontaktperson: Olivia Kristiansson, pride@sverok.se

AG Riksmötesteknik
Att genom användning av modern teknik för ljud, ljus, nätverk och webbsändning underlätta genomförandet av Riksmötet, och göra det tillgängligt för så många som möjligt.
Arbetsgruppsledare: Rasmus Björklund, rasmus@bjoerklund.se

AG Utbildning
Gruppens syfte är att ta fram, utveckla och organisera utbildningar i Sveroks regi.
Arbetsgruppsledare: Erland Nylund, erland.nylund@sverok.se

ENGAGERA DIG I DITT DISTRIKT

  • Gå på respektive distrikts årsmöte
  • Delta i distriktets verksamhet
  • Gå med i distriktets styrelse
  • Arrangera egen verksamhet för distriktets medlemmar

GÅ MED I FÖRENING

Vill du inte starta en egen spelförening? Gå med i en befintlig! Vår spelkarta hjälper dig att hitta just den hobby du är intresserad av, i närheten av dig. Genom att välja specifika nyckelord kan du enkelt hitta andra som delar dina intressen. Spelpjäser dyker då upp på kartan – Klicka på den som ligger närmast dig, och ta reda på vilken förening det är. Sedan kan du enkelt kontakta respektive förening och bli medlem.