Engagera dig i Sverok

ENGAGERA DIG I SVEROK

Genom att på olika sätt engagera dig i Sverok som befintlig medlem hjälper du till att förbättra förbundet. Det kan vara allt från att lämna förslag till att nominera någon till en förtroendepost. Du som inte är medlem kanske undrar hur man går med i en förening eller hur man engagerar sig i ett distrikt? Här har vi samlat all relevant information för just detta!

FÖRSLAG TILL FÖRTROENDEVALDA

Till styrelsens möten kan enskilda medlemmar och föreningar bidra med input och frågor till dagordningen. Medlemsförslag utgår från principen om transparens. Enskild medlem kan skicka in ett förslag till de förtroendevalda som då garanteras tid på nästkommande styrelsemöte. Nästkommande möte räknas från deadline för handlingar. Alla medlemsförslag tas upp till diskussion i anonymiserad form.

ARBETSGRUPPER I SVEROK

Vad är en arbetsgrupp?

De förtroendevalda vill eller kan oftast inte genomföra allt ideellt arbete, därför är arbetsgrupperna en mycket viktig del i Sverok. De fungerar som en resurs för den intresserade att ytterligare engagera sig i förbundet och arbeta för spelhobbyn och spelkulturen. Arbetsgrupper som fungerar medför också ett bra, fortlöpande sammanhang över tiden. Detta leder till att arbetet inte behöver byggas upp igen efter varje riksmöte.

Här nedan hittar du en lista på de arbetsgrupper som finns i Sverok.

AG för icke-verbal kommunikation 2017
Ansvarar för att underhålla och utveckla förbundets forum samt upprätthålla ett trevligt och öppet debattklimat
Arbetsgruppsledare: Maria Rodén

 

AG IT 2017
Att drifta en stabil IT-miljö åt Sveroks förbund, kansli och distrikt. IT-miljön innefattar drift av bl.a. mail, hemsida och forum.
Arbetsgruppsledare: Andreas Ekeroot

 

AG Kunskapens Väktare 2017
Kunskapens Väktare har till uppgift att bevara, vårda och för dåvarande, nuvarande och kommande medlemmar levandegöra förbundets historia.
Kontaktperson: Tjarls Metzmaa, tjarls.metzmaa@sverok.se

 

AG Leia 2018
Syftet med Leia är att stärka unga tjejer i rollen som arrangörer, projektledare, förtroendevalda och andra former av ledare. 
Arbetsgruppsledare: Charlotte Brolin och Linnea Risinger, leia@sverok.se

AG Proud and Nerdy Nätverk 2018
Syftet är att etablera ett samarbete samt nätverk mellan de olika arrangörerna av Proud and Nerdy. 
Kontaktperson: Erland Nylund, erland.nylund@sverok.se

 

AG Riksmötesteknik 2018
Att genom användning av modern teknik för ljud, ljus, nätverk och webbsändning underlätta genomförandet av Riksmötet, och göra det tillgängligt för så många som möjligt.
Arbetsgruppsledare: Rasmus Björklund, rasmus@bjoerklund.se

 

AG Sverok-podden 2018
AG Sverok-podden har till uppgift att genom en podcast sprida information om Sverok.
Arbetsgruppledare: Tjarls Metzmaa, tjarls.metzmaa@sverok.se

 

AG Utbildning 2017
Gruppens syfte är att ta fram, utveckla och organisera utbildningar i Sveroks regi.
Arbetsgruppsledare: Cecilia Hällstrand, cecilia.hallstrand@sverok.se, 0703-85 25 89

ENGAGERA DIG I DITT DISTRIKT

  • Gå på respektive distrikts årsmöte
  • Delta i distriktets verksamhet
  • Gå med i distriktets styrelse
  • Arrangera egen verksamhet för distriktets medlemmar

GÅ MED I FÖRENING

Vill du inte starta en egen spelförening? Gå med i en befintlig! Vår spelkarta hjälper dig att hitta just den hobby du är intresserad av, i närheten av dig. Genom att välja specifika nyckelord kan du enkelt hitta andra som delar dina intressen. Spelpjäser dyker då upp på kartan – Klicka på den som ligger närmast dig, 0ch ta reda på vilken förening det är. Sedan kan du enkelt kontakta respektive förening och bli medlem.