Det ständigt pågående årsmötet

Det ständigt pågående årsmötet

Det ständigt pågående årsmötet är en direktdemokratisk form av forumårsmöte. Principen är enkel, föreningen har ett formellt kallat årsmöte varje vecka som startar då förra årsmötet avslutades. Det kan till exempel gå till så här:

 • Mötet öppnas, exempelvis varje måndag klockan 18:00. Föreningens administratör/Sekreterare/utsedde lägger upp de frågor och punkter som ska behandlas i något form av forum eller liknande verktyg för diskussioner. Man skapar en tråd för varje fråga.
 • Under veckan har alla medlemmar möjlighet att diskutera, föreslå ändringar och jämka sig fram till fredagen klockan 18.00.
 • Fredagen 18:00 startar omröstningar i de frågor som är aktuella för veckan. Man har vid det laget vaskat fram de alternativ och att-satser som är aktuella. Omröstningar sker under hela helgen och inga diskussioner kan då ske i forumet.

Systemet kräver förstås aktiva medlemmar och aktiva moderatorer/funktionärer som förbereder forumen för nya årsmöten. Det kräver också att man på något bra sätt kan hålla reda på och hitta gamla beslut, då man i en sådan här form får en stor mängd beslut att ta hänsyn till som styrelse och förening. Ett bra filarkiv eller wiki med beslut är nog att rekommendera.

 • Nya ärenden kan under hela veckan lämnas in. Dessa tas upp på nästkommande veckas årsmöte med början på måndagen. Cirkeln är sluten.
 • En gång om året behöver man någon form av avslut och påbörjan av nytt verksamhetsår. Under denna tidpunkt, som bör vara utfäst i stadgarna, genomförs revision, ekonomisk berättelse och val av ny styrelse på samma sätt som ovan.
 • Söndag 18:00 avslutas omröstningarna och resultaten redovisas öppet och protokollförs. Nytt årsmöte förbereds att starta på måndagen klockan 18:00.

Fördelar

 • Alla medlemmar har makt hela tiden.
 • Styrelsen har mer av funktionell och utförande karaktär medan alla beslut i princip tas av medlemmarna tillsammans, en form av direktdemokrati som kommer mycket nära medlemmarna.
 • Principen är användbar både i små och stora föreningar.

Nackdelar

 • I en stor förening kan styrelsen få mycket att göra bara kring formerna, men även för att utföra allt som bestäms.
 • Det kan bli svårt att hålla reda på alla beslut.
 • Vissa ärenden kan ibland få för liten beredning.
 • Ett annat problem är att det kan uppstå problem att avkräva styrelsen sitt juridiska ansvar för förvaltningen/driften av föreningen om det är medlemmarna som fattar besluten. Eventuellt skulle en domstol i ett ansvarsärende bedöma att alla medlemmar är ansvariga som om de satt i styrelsen för föreningen.

MER INFO

Vill du veta hur man genomför ett forumårsmöte på bästa sätt? Titta på den här guiden för att lära dig mer