Chattårsmöte

CHATTÅRSMÖTE

Eftersom många föreningar använder chatt för intern diskussion kan det vara praktiskt att hålla årsmötet där. Ett chattmöte påminner i stora delar om ett klassiskt årsmöte som hålls irl där alla medlemmar kan samlas och diskutera. För föreningar vars medlemmar är spridda över Sverige eller världen och som främst känner varandra genom nätspelande eller annan nätnärvaro kan det kännas onaturligt att samlas för ett fysiskt årsmöte.

Fördelar

  • Chatt är många vana vid
  • Mötet går snabbt
  • Lätt att vara med
  • Protokollet kan skrivas ur loggen
  • Loggen kan sparas för den som vill veta vad som sades på mötet

Nackdelar

  • Krävande att vara moderator
  • Många moment som finns för att garantera demokratin kan kännas krångliga och onödiga för ovana deltagare
  • Lätt att folk tappar intresset och idlar iväg
  • Den som inte kan den aktuella tiden missar hela mötet

Hur går ett chattmöte till

Först behöver styrelsen bestämma en tid och en plats. Dessa meddelas därefter till alla medlemmar genom kallelsen. Sedan kan det vara bra att skicka ut eller publicera eventuella texter som ska ligga till grund för beslut på mötet, såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och budget.

Själva mötet genomförs i till exempel en skypechatt eller på IRC som modereras av en mötesordförande/moderator som utses av mötet. Ett förslag på moderator kan finnas i förväg men mötet måste kunna utse någon annan om den föreslagna uppfattas som olämplig av de närvarande. Fram till att moderatorn är utsedd är det föreningens ordförande som är moderator, eller någon annan ur styrelsen om ordföranden är frånvarande. Debatten kan vara modererad så att moderatorn styr vem som kan skriva eller så låter helt enkelt de som inte ges ordet av moderatorn bli att skriva. Moderatorn kan föra en talarlista där man sätter upp sig med PM till moderatorn eller genom att skriva tex *** i möteskanalen.

Vid beslut frågar moderatorn alla närvarande om vilket förslag de föredrar, t.ex. ”förslag 1” eller ”förslag 2”. Om någon önskar att omröstningen ska vara sluten (hemlig) så kan alla rösta genom PM till moderatorn. När det finns fler än två förslag kan moderatorn använda kontrapropositionsvotering eller Rangordningsvotering.

Mötet följer dagordningen punkt för punkt och när alla frågor är behandlade avslutas mötet och sekreteraren skriver ett protokoll baserat på de beslut som fattats under mötet. Loggen från chatten kan vara bra som stöd för sekreterarens arbete. Protokollet kontrolleras och undertecknas av moderator och eventuella utsedda justerare.