Öppna alternativt bankkonto

Öppna alternativt bankkonto

Som förening behöver ni ett bankkonto där ni kan ha föreningens pengar, göra inköp till föreningen och Sverok kan betala ut föreningsbidraget till. Föreningen kan inte ha sina tillgångar på en privatpersons konto, då föreningen är en egen juridisk person. Ni kan öppna ett konto på vilken bank ni vill, då gäller dock vissa regler. Dessa kan ni läsa om nedan. Som medlemsförening i Sverok så har ni möjlighet att öppna ett bankkonto hos Nordea genom ett avtal Sverok har med dem, detta kan ni läsa mer om här.

Att välja konto

Om ni som förening väljer att öppna ett bankkonto för föreningen på egen hand så är det ett företagskonto eller liknande som ni behöver öppna. Olika banker har olika erbjudanden så när ni ska välja konto så kan det vara bra om ni hör runt lite bland bankerna för att se vad de har att erbjuda. Det allra bästa och enklaste är om ni kan hitta ett gratiskonto med låg eller ingen ränta. Tänk på att fråga banken hur de vill att ni ska göra när ni vill byta personer som hanterar kontot (exempelvis när ni valt en ny kassör). Om det inte går utan att starta ett nytt konto, bör ni välja ett annat konto eller i värsta fall en annan bank. Om ni skaffar ett plusgiro eller bankgiro så går det bra, men tänk på att det oftast kostar pengar att skaffa.

Vad banken vill ha

Det kan variera mellan olika banker för vad de kräver att få se om ni ska öppna ett konto hos dem. Följande brukar vara standard för vad banken vill se:

  • Föreningens stadgar.
  • Årsmötesprotokoll.
  • Eventuellt styrelsemötesprotokoll, där ni valt firmatecknarna, med namn och personnummer utskrivna. Om ni känner er osäkra kan ni använda Uppstartsprotokollet.
  • Att firmatecknarna visar upp sin legitimation.

Det ska egentligen inte behövas något mer men en del banker är försiktiga av sig så det kan därför hända att banken ni pratar vill se något mer utöver det som står ovan.

Organisationsnummer

Numera kräver de flesta banker ett organisationsnummer när ett företagskonto ska öppnas. Sverok rekommenderar inte att föreningar har ett organisationsnummer, framförallt om ni är en liten förening. Anledningen till detta är att föreningen måste börja deklarera om den har ett organisationsnummer och det kan vara mycket att hålla koll på för en liten förening, framförallt med tanke på att det finns risk att som privatperson åka på dryga böter om föreningen missar att deklarera. Genom att anslutna föreningar kan öppna ett konto hos Nordea på vårt organisationsnummer så finns det ingen anledning för de flesta föreningar att skaffa ett eget organisationsnummer.

Det finns dock vissa anledningar som gör att en förening behöver skaffa sig ett organisationsnummer, om ni som förening exempelvis ska hålla i större arrangemang kan det krävas för tillstånd och liknande. Vill ni ändå vill skaffa ett ansöker ni om det hos Skatteverket på blanketten ”Ansökan – Organisationsnummer för ideell förening”. Passa även på att fylla i ”Ansökan – Befrielse avseende särskild uppgift.” Då slipper ni deklarera de kommande fem åren.

Myndiga firmatecknare

En del föreningar har problem med att bankerna kräver att firmatecknarna, det vill säga de som bestämmer om vilka som får ta ut pengar på kontot, måste vara myndiga.

Det ni kan göra då är att utse någon annan i föreningen som är myndig som firmatecknare alternativt så kan ni välja en förälder till någon i föreningen.

Kontot godkänt

Om ni väljer att skaffa ett bankkonto på egen hand så behöver ni få det godkänt efter att ni har lagt in det i eBas. En förenings bankkonto kan inte stå på en privatperson utan det måste stå på föreningen. För att få det godkänt så behöver ni visa upp ett kontobevis eller motsvarande där det framgår att kontot står på er förening. Det går också bra att ta en printscreen från när ni är inne på er internetbank, det viktiga då är att ert föreningsnamn och ert kontonummer framgår. Ni kan antingen maila kontobeviset/ er printscreen till info@sverok.se eller ladda upp det på samma sida som ni lägger in kontonumret på i eBas.