Bankkonto

Bankkonto

Som förening behöver ni ett bankkonto där ni kan ha föreningens pengar, göra inköp till föreningen och Sverok kan betala ut föreningsbidraget till. Föreningen kan inte ha sina tillgångar på en privatpersons konto, då föreningen är en egen juridisk person. Ni kan öppna konto var ni vill, men som medlemsförening i Sverok har vi ett avtal med Nordea där Sverok-föreningar kan öppna konton hos dem för 250 kr/år. Detta dras då direkt från ert föreningsbidrag. Nedan beskriver vi hur, men har ni frågor tveka inte att kontakta Sveroks kansli på 010-5519300 eller info@sverok.se så kan de hjälpa er.

Om Nordeakonto

Från Nordea kontot så kan ni föra över pengar, betala räkningar mm. Till kontot finns även ett plusgiro-konto vilket gör det lätt om andra ska betala in medlemsavgifter eller deltagaravgifter till föreningen. Alla ärenden utförs via internetbanken då kontot inte ger möjlighet att utföra ärenden på kontor. Att betala till bankkonton eller plusgiro är gratis. För varje betalning som görs till ett bankgiro tar Nordea ut en avgift på 1,70 kr. Att ha ett Nordea-konto kostar det 250 kr om året. Summan dras av från föreningens Sverok-bidrag. Får er förening inget bidrag från förbundet kommer summan att faktureras er i slutet av året.

Vanliga frågor

För att få ett konto i Nordea, fyll i blanketterna nedan och skicka till oss på Sverok, Box 12825, 112 97 Stockholm. Ansökan av bankkonto Användare och behörigheter
Om du är under 16 år och vill att någon vuxen hjälper dig med kontot. Bifoga då också protokoll från styrelsemöte där det framgår vem (pers.nr) är utsedd som firmatecknare
Då är det väldigt viktigt att ni även gör den ändringen hos banken OCH på eBas. På så sätt kan ni fortsätta ha tillgång till till viktig information med mera. Om ni har konto i Nordea och byter adress eller öppnar konto i annan bank, meddela oss gärna om detta också, annars går posten från banken på den gamla adressen
det är lätt att byta Användare i banken, kryssa "ta bort" eller "lägg till" i blanketten Användare och behörigheter
Den vanligaste orsaken till att medlemmar inte kan logga in är för att de loggar in som PrivatpersonDet du måste göra är att logga in som Företag. För att logga in som företag kan du följa den här länken.

Ansvariga från föreningen

Många banker kräver att föreningen har ett organisationsnummer för att kunna öppna ett bankkonto. Går er förening via Nordea och Sverok så slipper ni det, utan ert konto öppnas via Sveroks organisationsnummer. Det betyder att Sverok har fullmakt över alla öppnade konton, och sedan ger Sverok föreningarna förfoganderätt över sina konton. Föreningar besluter sedan på sitt årsmöte i enlighet med sina stadgar vem eller vilka från styrelsen som ska ha tillgång till föreningens konto. Det brukar vara kassör och ordförande som man gör ett beslut i protokollet om att de “tecknar firma var för sig”.
Dessa måste sedan rapporteras in i Ebas så Sverok kan se att de verkligen är med i styrelsen och Sverok. Personerna som ska ha tillgång till kontot behöver vara minst 16 år.

Sveroks tillgång till föreningskonton

Sverok har teknisk möjlighet att flytta tillgångar från föreningens konto. Sverok förbinder sig att inte flytta pengar från föreningens konto under någon annan omständighet än om kontot avslutats 3 månader efter att föreningen anmält avregistrering från Sverok.

Sverok kan alltid se föreningens saldo i den övergripande kontoförteckningen, men förbinder sig att inte titta på föreningens transaktionshistorik. Undantag från detta är om föreningens kontotecknare ber Sverok göra detta eller om föreningen genomgår en ekonomisk granskning i enlighet med ”Regler för föreningar”.

Ansökan om bankkonto

För att ansöka om ett bankkonto via Sverok och Nordea så ska fylla i de två nedanstående blanketterna och skicka till Sverok. OBS – inte till Nordea.

Öppnande av bankkonto (Se exempelblanketten nedan först)

Användare och behörigheter (Se exempelblanketten nedan först)

Tänk på:

  • Använd bläck, ej blyerts.
  • Ni behöver ingen kopia på godkänd legitimation.
  • Följ instruktionerna nedan, inte de på blanketterna. Vissa fält ska fyllas i av oss, och vissa av er. Detta är för att ni öppnar kontot via oss. På exempelblanketterna så ser ni vilka fält ni ska fylla i – de blåfärgade.

Exempelblankett – Öppnande av bankkonto
Exempelblankett – Användare och behörigheter

 

Instruktioner för att fylla i blanketten Användare och behörigheter

För att få tillgång till ert konto måste ni fylla i blanketten Användare och behörigheter. Ni behöver fylla i en blankett för varje användare som ska ha tillgång till ert konto.

1. Kunden: I rutan för namn/organisation/förening fyller ni i ert förenings id som ni har fått av Sverok och ert föreningsnamn, ert föreningsid hittar ni på er sida i eBas. Ni behöver fylla i fältet på detta sätt “Sverok, ert förenings-id (exempelvis F123456-7), ert föreningsnamn”.

2. Användare: Fyll i uppgifter på den person som ska stå som användare för kontot och som kommer att få tillgång till Nordeas internetbank.

3. Det nedre fältet för “Underskrift av firmatecknare” ska inte fyllas i, det gör vi på Sveroks kansli. Titta gärna på exempelblanketten om du känner dig det minsta osäker på hur det ska se ut.

Observera! Organisationsnummer ska ni inte fylla i. Detta fylls i av Sverok då det är via vårt organisationsnummer som ni öppnar eller har öppnat ert konto.
I rutorna under fyller ni i namnet på och adressen till den kontotecknare som ni angav skulle ha kontakt med banken på blanketten ”Öppnande av bankkonto”, vanligtvis är detta er kassör eller ordförande.

Skicka in blanketterna

Blanketterna postas till:

Sverok
Box 12825
112 97 Stockholm

Swish

Är du intresserad av att skaffa Swish till er förening? Gå då till vår sida om Swish genom att klicka här.

Vad som händer när ansökan är inskickad

När vi får blanketterna så fyller vi i de fält som behövs och skickar dem sedan till vår kontakt på Nordea. Kontakten på Nordea administrerar det hela och skickar kontobeviset till Sverok när bankkontot är öppnat. Nordea tar 1–2 veckor på sig att öppna ett konto. Vi lägger in kontonumret åt er i eBas och kontobeviset skickas till föreningen.

Har ni bytt kassör eller vill att någon annan person ska få tillgång till kontot så fyller ni också blanketten Användare och behörigheter, men ni skriver själva bankkontonumret och kryssar i rutan Lägg till eller om ni vill ta bort någon så kryssar ni Ta bort. En blankett per person. När blanketterna kommit till Sverok tar det cirka 7 arbetsdagar innan förändringarna träder i kraft.

Prova sedan själv att logga in i Internetbanken Företag med personnummer och Mobilt Bank-id. Kan du logga in är du tillagd som användare, i övrigt skickar inte banken någon bekräftelse på utförda ändringar på kontohavare. När konto är öppet och du är godkänd som ”Användare”, kom ihåg att logga in på Nordea som Företag.

Skaffa bankkort till kontot

Om ni vill skaffa ett bankkort till ert konto så behöver ni fylla i blanketten för Företagskort Mastercard. Observera att de som ska ha tillgång till kortet behöver vara minst 18 år. Denna blankett fyller ni på följande sätt:

1. I översta rutan “Uppgifter om företaget” så fyller ni alla fält utom Organisationsnummer/personnummer. Observera att ni behöver ange vilket konto som kortet ska anslutas till, ni kan alltså inte skaffa kortet samtidigt som ni skickar in blanketterna för att öppna konto utan ni behöver vänta tills ni har fått ett konto.

2. I rutan Uppgifter om kortinnehavaren/kortinnehavarna fyller ni namn och personnummer på den/de som ska ha tillgång till kortet, förslagsvis så är det samma person/personer som har tillgång till Internetbanken som också har tillgång till kortet.

3. Rutan “Underskrift av firmatecknare” ska ni inte fylla i utan likt de övriga blanketterna fyller vi i det.

4. Glöm inte att läsa igenom avtalsreglerna som finns på de följande sidorna så att ni vet vad som gäller.

Skicka den sedan till Sverok, Box 12825, 112 97 Stockholm. Nordea tar ut en avgift på 288 kr/år för kortet.

Avsluta konto

När en förening väljer att lämna Sverok eller blir avregistrerad på grund av inaktivitet kommer föreningens konto att avslutas. Efter avregistrering har föreningen tre månader på sig att antingen återaktivera föreningen eller att flytta pengarna till ett annat konto. Alla kvarstående medel när ett konto avslutas tillfaller Sverok.
En förening kan själv begära att få sitt konto avslutat. Föreningen måste då flytta sina tillgångar till ett annat konto. Kvarstående tillgångar tillfaller Sverok tre månader efter begäran om avslut av konto.

Byte av kassör

Blanketten: Användare och behörigheter
(exempelblankett)
När ni byter kassör i er förening så behöver tillgången till bankkontot tas bort för den/de tidigare och läggas till den/de nya. Detta gör ni genom att använda er av blanketten Användare och behörigheter. Ni behöver fylla i ett exemplar av denna blankett för alla som haft tillgång till kontot (och som inte längre ska ha det) och alla som ska ha tillgång till kontot framöver. Ni fyller i den på liknande sätt som när ni ansökte om kontot, det finns dock några skillnader:

1. Kunden: I rutan för namn/organisation/förening fyller ni i ert förenings id som ni har fått av Sverok och ert föreningsnamn, ert föreningsid hittar ni på er sida i eBas. Ni behöver fylla i fältet på detta sätt “Sverok, ert förenings-id (exempelvis F123456-7), ert föreningsnamn”.

I rutorna under fyller ni i namnet på och adressen till den person som ni angav skulle ha kontakt med banken när ni öppnade ert konto, vanligtvis är detta er kassör eller ordförande.

Observera! Organisationsnummer ska ni inte fylla i. Detta fylls i av Sverok då det är via vårt organisationsnummer som ni öppnar ert konto.

2. Användare: Beroende på vem denna blankett gäller så ska ni antingen fylla i uppgifterna för den person som redan är användare och vars behörigheter ska tas bort eller så ska ni fylla i uppgifterna för den person som ska få behörighet till kontot och Nordeas internetbank.

3. Det nedre fältet för “Underskrift av firmatecknare” ska inte fyllas i, det gör vi på Sveroks kansli. Titta gärna på exempelblanketten om du känner dig det minsta osäker på hur det ska se ut.

4. Det som skiljer sig mot tidigare är ni även ska fylla i fältet “Specifikation av behörighet till enstaka konton”. Där fyller ni i ert kontonummer och kryssar i om användaren ska läggas till eller tas bort beroende på vem blankettexemplaret gäller. Inga andra fält ska fyllas i.
Skicka sedan in blanketterna till oss så skickar vi dem vidare till Nordea när vi har fyllt i det vi ska.

Frågor

Om ni inte finner svar på era frågor ovan är ni välkomna att höra av er till Sveroks kansli på 010-551 93 00 eller info@sverok.se.
Vid problem med internetbank, dosa eller inloggningskort maila direkt till Nordea på linkoping.1514@nordea.se.
Vid adressändring maila firmatecknarens nya adress till linkoping.1514@nordea.se.