Öppna bankkonto

Öppna bankkonto för er förening

Som förening behöver ni ett bankkonto där ni kan ha föreningens pengar, göra inköp till föreningen och dit Sverok kan betala ut föreningsbidraget.

Helst så bör ni ha ett företagskonto för er förening. Eftersom vi vet att det kan bli en stor del av en förenings bidrag som går till att betala för ett företagskonto så har vi sommaren 2018 beslutat att tillåta föreningar som får mindre än 3000:- i bidrag per år av oss att ha ett privatkonto istället för företagskonto för föreningen. För att kunna ha ett privatkonto så behöver ni göra följande:
1. Låt en person i styrelsen (förslagsvis kassören) öppna ett nytt bankkonto i sitt eget namn. Det ska vara ett särskilt konto hos personen i fråga där bara pengar som tillhör föreningen hanteras
2. Om möjligt ska kontot delas med en annan person i styrelsen (det är möjligt i många banker)
3. Logga in i eBas och ange ert nya bankkontonummer. Det gör ni på sidan ”Kontouppgifter” som ni hittar under menyalternativet ”Föreningens uppgifter”
4. Ladda sedan upp ett kontobevis, samt en kopia på giltig legitimation för den som äger kontot. Dessa dokument blir tillsammans ett bevis för vem ert nya bankkonto tillhör och att denna person är ansvarig i föreningen. Dokumenten går att ladda upp på samma sida där ni skriver in kontonumret. Det går också bra att maila dokumenten till info@sverok.se.


Får ni eller är ni på väg att få över 3000:- av oss i bidrag så behöver ni öppna ett företagskonto. Ni kan öppna ett konto på vilken bank ni vill, då gäller dock vissa regler. Dessa kan ni läsa om nedan.

Att välja konto

Får ni 3 000 kr eller mer i föreningsbidrag så behöver ni ha ett företagskonto. Olika banker har olika erbjudanden så när ni ska välja konto så kan det vara bra om ni hör runt lite bland bankerna för att se vad de har att erbjuda. Tänk på att fråga banken hur de vill att ni ska göra när ni vill byta personer som hanterar kontot (exempelvis när ni valt en ny kassör). Om det inte går utan att starta ett nytt konto, bör ni välja en annan kontotyp eller i värsta fall en annan bank. Om ni skaffar ett plusgiro eller bankgiro så går det bra, men tänk på att det oftast kostar pengar.

Vad banken vill ha

Det kan variera mellan olika banker för vad de kräver att få se om ni ska öppna ett konto hos dem. Följande brukar vara standard för vad banken vill se:

  • Föreningens stadgar.
  • Årsmötesprotokoll.
  • Eventuellt styrelsemötesprotokoll, där ni valt firmatecknarna, med namn och personnummer utskrivna. Om ni känner er osäkra kan ni använda Uppstartsprotokollet.
  • Att firmatecknarna visar upp sin legitimation.

Det ska egentligen inte behövas något mer men en del banker är försiktiga av sig så det kan därför hända att banken ni pratar vill se något mer utöver det som står ovan.

Organisationsnummer

Numera kräver de flesta banker ett organisationsnummer när ett företagskonto ska öppnas. Vill ni skaffa ett ansöker ni om det hos Skatteverket på blanketten ”Ansökan – Organisationsnummer för ideell förening”. Om ni skaffar ett organisationsnummer så kommer ni att behöva börja deklarera för föreningen, så passa även på att fylla i ”Ansökan – Befrielse avseende särskild uppgift”. Då slipper ni deklarera de kommande fem åren. Skulle ni missa att deklarera så kan ni i värsta fall åka på böter, därför är det väldigt viktigt att ni ser till att avsluta det utifall den tråkiga händelsen av att ni behöver lägga ner er förening.

 

Myndiga firmatecknare

En del föreningar har problem med att bankerna kräver att firmatecknarna, det vill säga de som bestämmer om vilka som får ta ut pengar på kontot, måste vara myndiga.

Det ni kan göra då är att utse någon annan i föreningen som är myndig som firmatecknare alternativt så kan ni välja en förälder till någon i föreningen.

Kontot godkänt

När ni skaffat ett företagsbankkonto så behöver ni få det godkänt efter att ni har lagt in det i eBas. För att få kontot godkänt så behöver ni visa upp ett kontobevis eller motsvarande där det framgår att kontot tillhör er förening. Har ni inte fått något kontobevis så går det också bra att ta en printscreen från när ni är inne på er internetbank, det viktiga då är att ert föreningsnamn och ert kontonummer framgår. Ni kan antingen ladda upp kontobeviset på samma sida som ni lägger in kontonumret på i eBas, eller maila det till info@sverok.se.