Öppna bankkonto

Öppna bankkonto för er förening

En förening behöver ett bankkonto dit Sverok kan skicka föreningsbidraget och för att kunna förvara föreningens pengar, samt göra inköp till föreningen. Ni väljer själva i vilken bank ni vill öppna ett konto. Helst bör ni ha ett föreningskonto (banker brukar kalla det för ”företagskonto”). Ett företagskonto är bra eftersom det ägs av föreningen, men det kostar pengar och för vissa föreningar kan det vara svårt att öppna ett sådant. Om ni är en liten förening eller om ingen i styrelsen är myndig kan ni därför välja att istället förvara föreningens pengar på ett privatkonto som tillhör någon i styrelsen. Det finns en del särskilda regler för föreningar som väljer att ha ett privatkonto, läs mer om det längre ner på sidan.

Oavsett vilken sorts bankkonto ni öppnar är det viktigt att ni först försäkrar er om att banken ni väljer är ansluten till Bankgirosystemet. De flesta banker är det, men om ni valt att öppna ert konto i någon annan än de vanliga storbankerna är det bra att ni kollar upp det lite extra. Om ni öppnar ert konto i en bank som inte är ansluten till Bankgirot så kan Sverok inte betala ut föreningsbidraget till ert konto.

På den här sidan hittar ni information om hur ni gör för att skaffa bankkonto till er förening och registrera kontot i eBas.

Registrera privatkonto

Gör så här för att öppna ett privatkonto och registrera det i eBas:

 1. Låt en person i styrelsen (förslagsvis kassören) öppna ett nytt bankkonto i sitt eget namn (i många banker kan den som redan är kund öppna nya konton själv, i internetbanken/bankappen). Det ska vara ett särskilt konto där bara pengar som tillhör föreningen förvaras. Om det går ska kontot delas med en annan person i styrelsen (det är möjligt i flera banker).
 2. Genomför ett styrelsemöte i föreningen där styrelsen formellt bestämmer att kontot som öppnats ska användas för förvaringen av föreningens pengar. Skriv ett protokoll under mötet så att beslutet finns nedskrivet.
 3. Logga in i eBas och öppna sidan Föreningens uppgifter>Kontouppgifter.
 4. Välj kontotypen ”Privat – Bankkonto” i rullisten och skriv in clearingnummer och kontonummer i rutorna.
 5. Ladda upp protokollet från styrelsemötet. Protokollet ska vara justerat (signerat) av någon annan än den som äger bankkontot och innehålla föreningens namn, datumet för mötet, kontonumret och information om vem det är som öppnat kontot.
 6. Avsluta med att spara.

Särskilda regler för privatkonto

Kontot ska tillhöra en förtroendevald
Om ni väljer att öppna ett privatkonto är det viktigt att tänka på kontot alltid måste ägas av en ledamot i styrelsen. Det betyder att om ni byter styrelse behöver ni också byta bankkonto. Bankkontot blir en slags digital handkassa där föreningens pengar förvaras.

Kvittoredovisning kan behövas
Föreningar som registrerar ett privatkonto kan komma att behöva registrera kvitton för att få hela sitt föreningsbidrag utbetalt. Detta eftersom det finns en gräns för hur mycket pengar Sverok kan betala ut varje år utan redovisade kvitton. Upp till 3 000 kr betalas ut direkt, så fort föreningen är färdig med sin rapportering för året. Har föreningen beviljats mer än 3 000 kr i bidrag så behöver den ladda upp kvitton på kostnader föreningen haft under året för att få resterande bidrag utbetalt. Det är alltså bara om föreningen får mer än 3 000 kr i föreningsbidrag under ett år som kvittoredovisning kommer att behövas. 

Avgift för privatkonto
Sverok drar 250 kronor per år från de bidrag som betalas ut till föreningar med privat konto. Detta görs för att täcka administrationen från Sveroks sida.

Bra att veta om privatkonto

Ett privat bankkonto tillhör inte föreningen, det tillhör den person som öppnat det. Formellt blir det så att personen som äger kontot får i uppdrag att förvara föreningens bidrag på ett av sina konton. Kontot blir alltså en digital handkassa.

Om ni behöver prata med er bank är det viktigt att ni inte säger att kontot är föreningens. Banker har nämligen generellt dålig koll på ideella föreningar, och liten förståelse för en mindre förenings förutsättningar. De vill dessutom gärna sälja dyra företagskonton. Därför är det viktigt att visa att ni har koll på att kontot är privat och inte tillhör föreningen. Banken kan annars neka er att använda privatkontot, eftersom de inte förstår hur ni använder det. 

Registrera föreningskonto

 1. Logga in i eBas och ange ert nya bankkontonummer. Det gör ni på sidan ”Kontouppgifter” som ni hittar under menyalternativet ”Föreningens uppgifter”
 2. Välj kontotyp i rullisten och skriv in kontonumret
 3. Ladda upp ett kontobevis. Har ni skaffat ett Bangiro- eller Plusgironummer till ert konto behövs inget kontobevis, då kan Sveroks administratörer enkelt göra en sökning på kontot och se att det tillhör er förening
 4. Avsluta med att spara

Vad banken vill ha

Olika banker kan kräva in lite olika dokument när ni ska öppna ett konto hos dem. De som vi listat här är de vanligaste:

 • Föreningens stadgar.
 • Föreningens nyaste årsmötesprotokoll.
 • Protokoll från mötet då ni valde era nuvarande firmatecknare. Om ni valde firmatecknare på årsmötet räcker det att skicka det protokollet. Tänk på att firamtecknarnas hela namn och personnummer behöver stå i protokollet för att banken ska godkänna det. 
 • Att firmatecknarna visar upp sin legitimation.

Det kan hända att banken vill ha uppgifter utöver dessa, och då de att informera er om det. Känner ni er osäkra och vill ha hjälp är ni alltid välkomna att höra av er till oss på info@sverok.se.

Att välja bank och konto

Det kan vara svårt att välja bank och kontotyp om man aldrig gjort det förut. Här är några tips på saker som är bra att tänka på:

 • Prata först igenom vad det är ni behöver. Har ni endast behov av ett bankkonto eller önskar ni också fler tjänster (t.ex. Swish, betalkort, Bankgiro- eller Plusgironummer osv).
 • Kolla olika banker för att få det bästa erbjudandet.
 • Det kan vara bra om det finns ett bankkontor lokalt så ni kan få hjälp på plats om ni behöver.
 • Banker har ofta paketerbjudanden för företag, där vissa delar av innehållet ibland inte är så användbart för en ideell förening. Fråga då om det finns möjlighet att endast välja delar av paketet, för att slippa betala för saker ni  inte kommer att använda.
 • Kolla att banken ni väljer är BGC-ansluten (ansluten till bankgirosystemet).
 • Kolla att ni kommer att kunna byta personen som hanterar kontot (exempelvis när ni valt ny kassör). Om det inte går utan att starta ett nytt konto bör ni välja en annan kontotyp eller bank.

Organisationsnummer

Viktigt att veta är att för att få öppna ett företagskonto kräver banken att föreningen har ett organisationsnummer. Organisationsnumret är ett slags ”personnummer för föreningen” som gör att föreningen blir en egen juridisk person. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket. Här finns en hjälpblankett, som svarar på några vanliga frågor om hur ansökan ska fyllas i.

Om ni skaffar ett organisationsnummer så kommer ni att behöva börja deklarera för föreningen, så passa även på att fylla i ”Ansökan – Befrielse avseende särskild uppgift”. Då slipper ni deklarera de kommande fem åren. Skulle ni missa att deklarera så kan ni tvingas betala förseningsavgift, så glöm inte avregistrera organisationsnumret om ni en dag beslutar er för att lägga ner föreningen.

 

Myndiga firmatecknare

En del föreningar har problem med att bankerna kräver att firmatecknarna, det vill säga de som bestämmer om vilka som får ta ut pengar på kontot, måste vara myndiga.

Det ni kan göra då är att utse någon annan i föreningen som är myndig som firmatecknare alternativt så kan ni välja en förälder till någon i föreningen.