Öppna bankkonto

Öppna bankkonto för er förening

En förening behöver ett bankkonto dit Sverok kan skicka föreningsbidraget och för att kunna förvara föreningens pengar, samt göra inköp till föreningen. Ni väljer själva i vilken bank ni vill öppna ett konto. Helst bör ni ha ett företagskonto till er förening. Om ni är en liten förening kan ni använda ett privatkonto istället för ett företagskonto för föreningen. Kravet är att föreningen får mindre än 3000 kronor i bidrag per år av Sverok. 

Oavsett vilken sorts bankkonto ni öppnar är det viktigt att ni först försäkrar er om att banken ni väljer är ansluten till Bankgirosystemet. De flesta banker är det, men om ni valt att öppna ert konto i någon annan än de vanliga storbankerna är det bra att ni kollar upp det lite extra. Om ni öppnar ert konto i en bank som inte är ansluten till Bankgirot så kan Sverok inte betala ut föreningsbidraget till ert konto.

På den här sidan hittar ni information om hur ni gör för att skaffa bankkonto till er förening.

Hur startar man ett bankkonto?

Nicholas går igenom hur man som förening startar ett bankkonto.

Registrera konto för liten förening

 1. Låt en person i styrelsen (förslagsvis kassören) öppna ett nytt bankkonto i sitt eget namn. Detta är bara godkänt om föreningen får mindre 3000 kr i bidrag från Sverok. Det ska vara ett särskilt konto hos personen i fråga där bara pengar som tillhör föreningen hanteras.
 2. Om möjligt ska kontot delas med en annan person i styrelsen (det är möjligt i många banker)
 3. Logga in i eBas och ange ert nya bankkontonummer. Det gör ni på sidan ”Kontouppgifter” som ni hittar under menyalternativet ”Föreningens uppgifter”
 4. Ladda sedan upp ett kontobevis, samt en kopia på giltig legitimation för den som äger kontot. Dessa dokument blir tillsammans ett bevis för vem ert nya bankkonto tillhör och att denna person är ansvarig i föreningen. Dokumenten går att ladda upp på samma sida där ni skriver in kontonumret. Det går också bra att maila dokumenten till info@sverok.se.

Att välja konto

Får ni 3 000 kr eller mer i föreningsbidrag så behöver ni ha ett företagskonto. Ni kan välja vilken bank ni vill, men tänk på följande

 • Kolla olika banker för att få det bästa erbjudandet.
 • Det är bra om det finns ett bankkontor lokalt så ni kan få hjälp på plats om ni behöver.
 • Kolla att banken ni väljer är BGC-ansluten (ansluten till bankgirosystemet).
 • Kommer ni kunna byta personen som hanterar kontot (exempelvis när ni valt ny kassör)? Om det inte går utan att starta ett nytt konto bör ni välja en annan kontotyp eller bank.
 • Det är okej att skaffa plusgiro eller bankgiro, men tänk på att det oftast kostar pengar.

Vad banken vill ha

Det kan variera mellan olika banker för vad de kräver att få se om ni ska öppna ett konto hos dem. Följande brukar vara standard för vad banken vill se:

 • Föreningens stadgar.
 • Årsmötesprotokoll.
 • Eventuellt styrelsemötesprotokoll, där ni valt firmatecknarna, med namn och personnummer utskrivna. Om ni känner er osäkra kan ni använda Uppstartsprotokollet.
 • Att firmatecknarna visar upp sin legitimation.

Det kan hända att banken vill ha uppgifter utöver dessa. Blir ni osäkra kan ni höra av er till oss på info@sverok.se

Organisationsnummer

Banker kräver ett organisationsnummer när ett företagskonto ska öppnas. Vill ni skaffa ett ansöker ni om det hos Skatteverket på blanketten ”Ansökan – Organisationsnummer för ideell förening”. Här finns en hjälpblankett, som svarar på några vanliga frågor om hur ansökan ska fyllas i.

Om ni skaffar ett organisationsnummer så kommer ni att behöva börja deklarera för föreningen, så passa även på att fylla i ”Ansökan – Befrielse avseende särskild uppgift”. Då slipper ni deklarera de kommande fem åren. Skulle ni missa att deklarera så kan ni tvingas betala förseningsavgift, så glöm inte avregistrera organisationsnumret om ni en dag beslutar er för att lägga ner föreningen.

 

Myndiga firmatecknare

En del föreningar har problem med att bankerna kräver att firmatecknarna, det vill säga de som bestämmer om vilka som får ta ut pengar på kontot, måste vara myndiga.

Det ni kan göra då är att utse någon annan i föreningen som är myndig som firmatecknare alternativt så kan ni välja en förälder till någon i föreningen.

Kontot godkänt

När ni skaffat ett företagsbankkonto lägger ni in det i eBas och få det godkänt. För att få kontot godkänt så behöver ni visa upp ett kontobevis där det framgår att kontot tillhör er förening. Har ni inte fått något kontobevis så går det också bra att ta en printscreen från när ni är inne på er internetbank, det viktiga då är att ert föreningsnamn och ert kontonummer framgår. Ni kan antingen ladda upp kontobeviset på samma sida som ni lägger in kontonumret på i eBas, eller maila det till info@sverok.se.