Förbundsstyrelsemöte #3 – maj 2020

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

COVID-19 har många effekter, och en av dem är att Sveroks Förbundsstyrelse för första gången hade ett styrelsemöte helt digitalt och på distans. Vi är ett förbund som ligger långt fram vad gäller digitalisering, distansorganisering och digitala stöd för möten, men värdesätter också energin och kontakten ett fysiskt möte ger. När det var dags för vårt möte i maj kunde vi dock inte motivera att resa mellan storstadsregioner och bryta distansering för att ha ett möte vi klarar av att ha på distans.

Inför mötet hade vi en del farhågor, och vi fick i slutändan något mindre tid för diskussioner än vanligt – digitala möten är uttröttande på ett annat vis än fysiska. Ändå var mötet definitivt en framgång, så detta referat kommer både vara en lite mer ingående beskrivning av mötesformerna, och av de beslut som fattades.

Vi börjar med besluten och mötets innehåll. De flesta diskussionspunkter på detta möte handlade om strategi och långsiktiga planeringar. Lördagen ägnades åt prioriteringar och idéer till 2021 års verksamhetsplan, med utgångspunkt i förbundet Strategi. Vi hade också ett besök av förbundets RFK-samordnare Sanna Hedlund som berättade mer om hur förbundet jobbar med stöd och utveckling av föreningar. Dessutom hann vi med en diskussion om den uppdaterade Förvaltningsorganisation som ska antas i samband med införandet av uppdraget Generalsekreterare. Fokus här låg på den roll som det Verkställande Utskottet ska ha i framtiden.

Söndagens diskussioner var starten på ett arbete med den nya Strategi som ska antas på Riksmötet 2021. I utvärderingen av vår nuvarande strategi kunde vi konstatera att frågor om identitet och medlemsvärden fortfarande måste stå väldigt högt på agendan. På temat rekrytering och föreningsutveckling diskuterade vi hur förbundet kan bli bättre på att arbeta med fritidshem och skolor, vilka resurser och strategier vi kan satsa på framöver för att nå dem.

Den sista diskussionen vi förde på mötet handlade om det förslag på förändring av Riksmötet som styrelsen ska lägga fram till Riksmötet i höst. Förslaget kommer innebära att vissa dagordningspunkter bara behandlas vartannat år. Diskussionens fokus hamnade på hur de olika förtroendevalen ska hanteras om vissa val ska kunna göras på två år. Slutsatsen blev att vi ska ta fram ett förslag på stadgeändring som låter kandidater väljas på antingen ett eller två år. Kandidaten väljer själv vilket intervall den kandiderar för.

De beslutspunkter som hölls diskuterades enbart digitalt, och besluten togs genom omröstningar i VoteIt som låg öppna under hela söndagen. Bland dessa beslut fanns ett nytt styrdokument för Arbetsgruppen Proud and Nerdy Gruppen (PaNG) samt arbetsgruppen Trivsel i Verbala och Ickeverbala Informationskanaler (TVII), nominering av ombud till Ax årsmöte (Ax är en samverkansorganisation för ideella kulturorganisationer där vi är medlemmar). 

Vi tog också ett slags beslut vi inte gjort så många gånger tidigare – ett tillägg i vår Likabehandlingsplan. Detta är en följd av ett löpande likabehandlingsarbete, där vi hittar nya sätt att öka vår inkludering och likabehandling. Riksmötet 2019 gav oss ett tydligt uppdrag att se till så att barnkonventionen genomsyrar vårt arbete. Därför gjorde vi två tillägg till Likabehandlingsplanen som förtydligar just barnperspektivet. 

Nu – mötesformerna. 

Liksom alla årets möten använde vi oss av VoteIt för att publicera handlingar inför mötet och kunna diskutera frågorna digitalt. Som nämnts ovan använde vi oss även av VoteIts inbyggda omröstningsmetoder. 

För själva videomötet använde vi oss av Sveroks Discordserver, som sedan ett tag tillbaka stöder videochattar. Vi hade pass om ca 45 minuter mellan klockan 10 och klockan 15 för att orka hålla fokus. Det exakta schemat hittar du här.

Vi kunde konstatera att vi saknade social samvaro och den mer informella kontakten, men vi kunde ha ett bra fokus och kom väldigt snabbt in i diskussioner på hög nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *