Förbundsstyrelsemöte #2 – mars 2020

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Årets andra Förbundsstyrelsemöte, den 7-8 mars, var fullproppat av diskussioner, beslut och workshops. Mötet ägde rum på Scandic Alvik i Stockholm, med en spelkväll hos föreningen QueerNördarna fredagskvällen innan mötet. 

Större delen av lördagen ägnades åt en workshop ledd av Emil Åkerö om hur styrelsen ser på förbundets medlemsnyttor och medlemsvärden. På lördag förmiddag hade vi även en intern workshop om vilka normer som vi upplever i våra olika nördsammanhang och har med oss till styrelsen. Vi antog ett gruppkontrakt som beskriver hur vi vill arbeta med och behandla varandra för att göra styrelsearbetet så givande som möjligt. Allt för att kunna ta bättre beslut och vara medvetna om våra styrkor och svagheter. Till slut antog vi även en ny version av styrdokumentet Förbundsstyrelsens Arbete, som bland annat förtydligade hur Övriga frågor ska hanteras. 

Vad gäller mer formella beslut så antog vi nya styrdokument för två arbetsgrupper – AG Utbildning och Kunskapens Väktare. Förutom styrdokumentet som ger AG Utbildning mandat att prioritera och delegera ansvaret för att genomföra utbildningar i Sveroks namn antogs också en Utbildningsstrategi för 2020-2023.

 Så här i årsmötestider tog vi även två beslut om att skicka representanter till årsmöten. Ideell Arena är en organisation som skapar utbildningar och främjar forskning om ledning inom civilsamhället. Till deras partnerskapsmöte skickar vi Max Horttanainen och Anna Kärrstrand. Till vårt dotterbolag Sverok Admin AB fick förbundsordförande Alexandra mandat att representera Sverok 100-procentiga ägarandel på bolagets stämma. 

Bland de beslut som mest direkt kommer påverka våra medlemsföreningar fanns det nya styrdokumentet Volontärer 2020 som förtydligar rättigheter och ansvar för de som är volontärer åt Sveroks riksorganisation. Detta dokument kom till som en följd av att vi börjat arbeta allt mer med volontärer på exempelvis NärCon och Dreamhack, och vill se till att alla olika evenemang behandlar dessa volontärer väl. 

Minst lika spännande är att vi antog styrdokumentet Aktivitetsbidrag 2020, som etablerar en ny bidragsform vi kommer att ge till våra föreningar för att stötta nyskapande och rekryterande verksamhet. Bidraget kommer att lanseras när alla de tekniska stöden är färdigutvecklade. Bakgrunden till aktivitetsbidraget är att vi har gett ut en allt mindre summa i bidrag till våra föreningar, och vi vill se till att pengarna kommer föreningarna till godo. 

Slutligen så genomfördes även en budgetrevision som använde en del av de oväntat höga statsbidrag som vi fick från MUCF i början på 2020, och investerar dem i poster kopplade till målen i årets verksamhetsplan. Fokus blir på kommunikation och verksamhetsutveckling, och en viss förstärkning av projektet Skilltree. Vissa justeringar av budgetposter gjordes även för att korrigera felbudgeteringar och ta hänsyn till den rekrytering av en Generalsekreterare som ska göras under 2020. Även om vi beräknar öka våra utgifter betyder detta ändå sammantaget att det budgeterade minusresultatet minskar, eftersom vi fick ca 3 miljoner mer i statsbidrag än beräknat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *