Månadsrapport januari

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen, Månadsrapporter

Efter omval på Riksmötet 2019 har jag förmånen att få uppdraget att som förbundssekreterare följa med Sverok in i ett nytt årtionde. Nytt år, nya föresatser, och när jag nu har lite rutin på uppdraget hoppas jag kunna leverera mina månadsrapporter lite mer förutsägbart i början av varje månad. Men när jag skriver detta är det redan andra halvan av februari, så vi får väl se…

Januari var väldigt tydligt en uppstartsmånad. Kansliet hade stängt fram till trettondagen, men öppnade igen den 7:e januari. Den första veckan tillbaka bestod till stor del av möten för att planera våren, året, och de uppdrag som kansli och styrelse tilldelats från Riksmötet 2019. 

Det första styrelsemötet för året ägde rum sista helgen i januari, och som vanligt tog veckan inför mötet en del tid för att förbereda beslut, utbildningar och diskussioner för styrelsen. 

Som förbundssekreterare var ett av mina största fokus i januari att starta igång våra arbetsgrupper ordentligt. Under 2019 startades en rad med grupper upp, och även de som funnits flera år ska uppdatera sina styrdokument i början på året. Jag är personligen engagerad i AG Utbildning, och vi gjorde en satsning på att bli fler, och headhuntade personer och kompetenser vi kände kunde bidra. I slutändan hade vi tre nya medlemmar och en massa pepp.

Alexandra deltog i ett rundabordssamtal om hur samhället kan stötta och fånga upp ungdomar som varken jobbar eller studerar. Samtalet fördes mellan en rad olika organisationer och myndigheter, och det stora ledordet var att vi behöver samarbeta och samverka mer.

Pågående workshop om unga som varken arbetar eller studerar

Kunskapens Väktare förberedde ett nytt styrdokument, som dock inte hanns med på FS-mötet, AG Tillgänglighet hade en uppstart, och AG: ARM rekryterade medlemmar. Samtidigt sökte vi volontärer för vår närvaro på NärCon Vinter, så mitt i allt detta passade jag och vår kommunikatör Nicho på att uppdatera sidan Engagera Dig på vår hemsida. Här kommer vi löpande att lägga upp info om ideella uppdrag på förbundsnivå som man kan engagera sig i!

Ett ytterligare arbete som löpte under hela månaden var att ta fram en Rekryteringsplan som strukturerade upp hur förbundet ska tillämpa och verkställa den Rekryteringsstrategi som antogs i december. Planen skrevs gemensamt av mig och vår RFK-samordnare Sanna Hedlund, med input från personal och styrelse. I början på februari blev ett utkast på planen färdigt, men vissa delar av den lämnades över till kansliet att färdigställa. 

//Erland, förbundssekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *