Förbundsstyrelsemöte #1 – januari

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Årets första förbundsstyrelsemöte 25-26 januari hade ett stort fokus på introduktion och utbildning för nya styrelseledamöter, teambuilding och formella beslut som måste fattas varje år. 

Hela lördagen var dedikerad till uppstart av styrelsen som grupp och orientering om Sverok. Styrelsen diskuterade hur vi vill samarbeta, våra förväntningar och farhågor inför året. Vi gick också igenom Uppdragslistan med alla uppgifter som Riksmötet beslutat ska genomföras 2020. Mötet ägde rum i Sveroks lokaler på Stora Essingen, och arbetsgruppen Leia sammanträdde också på lördagen. Leias projektledare Sam gjorde ett snabbt inspel på mötet och berättade om projektet Leia och vad som är på gång under 2020. 

På söndagen höll vi ett konstituerande styrelsemöte där firmatecknare och Verkställande Utskott valdes, och fördelade uppgifterna i Uppdragslistan. Tidigare har det Verkställande Utskottet (VU) valts av Riksmötet, men efter en stadgeändring används inte begreppet längre i stadgarna. Däremot finns det andra styrdokument som delegerar uppgifter till VU, därför måste styrelsen slå fast vilka personer som ska ingå i utskottet 2020. 

På söndagen beslutade styrelsen även om årets mötesdatum, uppdaterade förbundets Attestlista (som slår fast vem som har rätt att godkänna olika utgifter och avtal), samt delegationsordningen som fördelar ansvar mellan förbundets olika organ. 

Listan över beslut som måste fattas så snart som möjligt efter årsskiftet är lång, så en del av de mindre brådskande frågorna blev bordlagda till Förbundsstyrelsens möte i mars!

Det var allt för denna gång, i februari och mars börjar styrelsen arbeta med alla våra uppdrag från Riksmötet, och på marsmötet kommer vi bland annat utvärdera styrelsens arbetssätt, och hur förbundet ska arbeta med utbildningar kommande år!

//Erland Nylund, förbundssekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.