Förbundsstyrelsemöte #6 -december

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Årets sista förbundsstyrelsemöte ägde rum den 14-15 december i Stockholm. Jag deltog i mötet på distans under lördagen pga sjukdom, men medverkade under söndagen. 

Traditionen i Sverok är att både den avgående styrelsen och nästa års styrelse är inbjudna till mötet i december. Det blir ett tillfälle för avslutning, överlämning och utvärdering. Som på de flesta styrelsemöten togs också en rad viktiga beslut. 

Detta år hade vi turen att ha alla de nyvalda styrelseledamöterna på plats, vilket var värdefullt i de worshops vi genomförde där avgående styrelsen fick svara på frågor och ge tips till de som var nya. 

Vad gäller beslutsfrågor så slog mötet fast några viktiga datum. Riksmötet 2020 kommer att bli helgen den 20-22 november, och 2020 års första FS-möte blir den 25-26 januari. Mötet antog också ett nytt dokument med förenklade ungdomsbidrag för kommande år, en Rekryteringsstrategi för perioden 2020-2022, samt fattade beslut om att avregistrera 440 föreningar som inte rapporterat in medlemmar, verksamhet eller årsmöten på flera år. Avregistrering av medlemsföreningar har inte gjorts på flera år, så listan var lång, men hade även annonserats ut på Riksmötet. 

Styrelsemötet avslutades med ett möte enbart mellan 2019 års styrelse för att gemensamt avrunda årets arbete. Det har varit ett fantastiskt år, och styrelsen har gjort en stor insats! Snart börjar 2020, ett mycket spännande år med många utvecklingsprojekt. 

//Erland, förbundssekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *