Förbundsstyrelsemöte #5 – oktober

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Det femte styrelsemötet för året ligger i oktober, och är det sista officiella mötet inför Riksmötet. Därför behandlas alla motioner, planer, rapporter och budget som Förbundsstyrelsen lägger fram på detta möte. 

I år ägde det rum i Umeå 4-5 oktober – därmed har vi haft möten i alla län där styrelsemedlemmarna bor. 

Detta var alltså styrelsemötet där förbundsstyrelsens förslag till Riksmötet klubbas. Vissa texter filades på fram till motionsstoppet 11/10, men substansen av alla motioner, verksamhetsplan och budget antogs på mötet. 

Förbundsstyrelsen lägger fram fyra motioner till Riksmötet:

  • Stadgerevision (innehåll) är en motion som föreslår stadgeändringar som bland annat förtydligar styrelsens sammansättning, möjliggör uteslutning av medlemmar ur förbundet, och ger alla distriktsstyrelsemedlemmar närvaro- och förslagsrätt på Riksmötet. Läs mer HÄR i Riksmöteshandlingarna.
  • Stadgerevision (språklig) som innehåller ett stort antal förslag som moderniserar och förtydligare språket i Sveroks stadgar. Här samlas de förslag som styrelsen inte anser påverkar stadgarnas betydelse. Läs mer HÄR i Riksmöteshandlingarna.
  • Riksmötet vartannat år. Denna motion läggs på uppdrag av Riksmötet 2018. Den innehåller förslag som innebär att Riksmötet hålls vartannat år istället för varje år. Styrelsen rekommenderar dock att avslå de förslagen, och istället till nästa år utreda möjligheten att behandla hälften av Riksmötets dagordningspunkter jämna år, och de övriga på udda år. Detta kan ge större långsiktighet och möjliggör kortare möten Läs mer HÄR i Riksmöteshandlingarna.
  • Likabehandlingsplan 2020-2022. Denna motion lägger helt enkelt fram en ny Likabehandlingsplan för förbundet, som ersätter den som gällt 2017-2019. Läs mer HÄR i Riksmöteshandlingarna.

Styrelsen antog också ett förslag på verksamhetsplan och budget för 2020.

Men vi diskuterade inte bara frågor inför Riksmötet! Ett nytt stordokument antogs som beskriver hur förbundets Ambassadörsprogram ska fungera. Det nya upplägget innebär att vi nationellt samordnar och ger fördelar till föreningar som representerar Sverok på olika arrangemang. Istället för att först ansöka om att bli ambassadör och sedan kunna representera Sverok är det numera så att en förening blir ambassadör GENOM att representera Sverok på event. 

Styrelsen tog även ställning till ett förslag om att uppdra åt kansliet att starta en nationell huvudförening. Detta innebär att vi startar en förening som är medlem i Sverok med nära kopplingar till förbundsstyrelse och kansli för att kunna stötta en bredare grupp av medlemmar. Det möjliggör dels “nationella medlemskap” för personer som inte har en lokalförening men ändå vill vara medlemmar i Sverok. 

Det kan också vara ett verktyg för att göra olika typer av stödföreningar eller föreningar kopplade till nationella satsningar som LEIA. Exakt hur föreningen ska fungera är ännu inte bestämt, förutom att grundidén kommer att vara att föreningen skapar underföreningar som i sin tur har medlemmar och verksamhet med olika inriktning. Styrelsen antog förslaget.

Till sist diskuterade styrelsen även inriktningen på den rekryteringsstrategi för de kommande åren som håller på att skrivas. Ansvariga för att skriva strategin är förbundssekreterare Erland och RFK-samordnare Sanna. De var båda med på mötet och presenterade sina förslag på målgrupper och tidsplan. Styrelsen beslutade att de målgrupper som ska ha störst fokus 2020-2022 ska vara Vuxna i ungas närhet (bibliotekarier, föräldrar, fritidsledare mfl), Unga tjejer och Medlemsföreningar. Medlemsföreningar syftar på att ett fokus i strategin ska vara att växa genom att vi stöttar de av våra föreningar som visar intresse att öka sina medlemsantal. 

Det var det viktigaste för denna gång!

//Erland, förbundssekreterare

En reaktion på ”Förbundsstyrelsemöte #5 – oktober

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *