Förbundsstyrelsemöte #4 – augusti

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Årets fjärde styrelsemöte kom efter ett längre uppehåll än vanligt, från mitten av maj till mitten av augusti hade vi inget möte. Sedan ett par år finns en tradition av att besöka Liseberg med styrelsen, så den 17-18 augusti hade vi vårt möte i Göteborg!

Alla styrelseledamöter var med, och vi avhandlade en rad frågor med stor vikt för förbundets utveckling. Högt på agendan fanns diskussioner om de första utkasten på verksamhetsplan och budget 2020. Den riktning som förbundsstyrelsen valde går ut på att 202 satsa stort på verksamhet och verksamhetsutveckling. Till det hör att vi är redo att göra ett ordentligt minusresultat 2020, eftersom både 2018 och 2019 ser ut att gå med plus. 

Vi vill ha en en verksamhetsplan som fortsätter skapa närmare samarbete med föreningar, och utvecklar vår förmåga att stöta dem. Vi ska arbeta fokuserat med utbildning, rekrytering och dialog med föreningar för att hitta nya sätt att stötta dem. 

Kopplat till detta hade vi diskussioner om hur vi vill utforma och utveckla våra förenignsbidrag kommande år. Det är en utmaning att många av våra föreningar inte lever upp till kraven från MUCF för att ge statsbidrag, men helst skulle vi ändå vilja stötta deras spelhobbyverksamhet. I dagsläget kan vi inte ge dem oriktade stöd på samma vis som till de som uppfyller MUCF:s krav, men det blev en del diskussioner om vad det idealiska läget vore. 

Våra föreningsbidrag har inte använts fullt ut 2018 eller 2019, våra utbetalningar har varit en bra bit under budget. Därför lyftes idén att det som blir kvar i föreningsbidragsbudgeten ett år görs om till någon form av sökbara medel nästa år, och att dessa kan sökas av vilken förening som helst för bra verksamhet. Styrelsen gillade förslaget och det kommer att utvecklas och göras till en del av 2020 års budget. 

Styrelsen tog beslut om ett nytt styrdokument för Arbetsgruppen för ickeverbal kommunikation – som från den 1:a oktober inte längre har ansvar för forumet, då det läggs ned, men däremot för att moderera förbundets Discordserver. 

Vi antog ett nytt styrdokument om Projektarbete, som gjorde tydligare hur medlemsföreningar och distrikt bör inkluderas i processerna. Styrelsen slog också fast att det från år 2021 ska vara ett krav för bidrag att ladda upp föreningens årsmötesprotokoll i eBas. Idag är det enda kravet att man skickar in en årsmötesrapport. Bakgrunden till detta är att myndigheten MUCF med kort varsel kan begära ut signerade årsmötesprotokoll från vilken som helst av våra medlemsföreningar, ett krav som blir mycket enklare att uppfylla om dokumenten redan är uppladdade. 

Förutom alla dessa beslut så hade vi besök från Alexander i valberedningen. Åh, och jag nämnde Liseberg! Tror ni vi hade kul? Avgör själva…

En reaktion på ”Förbundsstyrelsemöte #4 – augusti

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *