Förbundsstyrelsemöte #3 – maj

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen, Onsdagsuppdatering

Den 11-12 maj hölls årets tredje förbundsstyrelsemöte. Denna gång ägde mötet rum i Stockholm vid Hötorget, och vi diskuterade en rad frågor som kommer påverka medlemmarna på kort och lång sikt.

Det mest konkreta beslutet var kanske att förbundsstyrelsen slog fast antalet ombudsplatser som kommer finnas på årets Riksmöte. Sedan stadgeändringarna på Riksmötet 2018 ska det vara minst 101 ombud, men förbundsstyrelsen har ingen övre gräns på antalet ombudsplatser. En av ambitionerna med det nya systemet för riksmötesombud är att spara pengar på administration och därmed kunna erbjuda fler ombudsplatser. I linje med detta beslutade styrelsen att 2019 års Riksmöte ska ha 131 ombudsplatser!

Bland beslutspunkterna fanns även nya styrdokument för två av våra arbetsgrupper – AG Riksmötesteknik och AG Proud and Nerdy Gruppen. Dessa fick nya budgetar och en tydligare definition av vad deras uppdrag är under 2019. Vi antog även nya styrdokument om vem som har rätt att representera Sverok på årsmöten för Studiefrämjandets lokala avdelningar, samt en uppdaterad version av styrdokumentet om Kost på sverokarrangemang.

Vi hade också en rad diskussionsfrågor. En viktig diskussion rörde hur vi bäst förhåller oss till föreningar som ägnar sig åt e-sport iochmed vårt stöd till Svenska Esportsförbundet, och deras ambitioner om att bli del av Riksidrottsförbundet. Vi var överens om att esport och digitalt spel kan göras på ett casual vis som inte måste räknas som idrott. Det var dock inga enkla frågor att avgöra var gränserna går, men den övergripande bilden är att Sverok ska fokusera på hobbyverksamheten, medan esportsförbundet ska kunna fånga upp de som har idrottsambitioner och särskilt de som ska elitsatsa.

En annan diskussion som gav engagerade diskussioner rörde vårt föreningsbidrag och på vilka sätt det skulle kunna vara en mjukare gräns förvilka föreningar som kvalificerar för det. Särskilt diskuterade vi ifall vi anser att bidraget i första hand ska ses som ett bidrag för att hjälpa unga organisera sig, eller som ett bidrag för att stötta spelhobbyn.

Styrelsen var delad, vissa ansåg att eftersom syftet med bidraget från myndigheten MUCF är att organisera ungdomar ska det även vara i centrum när vi ger dem vidare. Andra ansåg att vi om den ekonomiska modellen tillåter det borde ge bidrag helt utifrån vårt syfte, som handlar om spel, inte om ålder.

Däremot förblir det en praktisk nödvändighet att ha kvar kravet på andel ungdomar i en förening. Om vi tar bort moroten för att nå upp till 60% ungdomar i en förening riskerar vi att undergräva vår möjlighet att fortsätta få bidragen. Vi har dock redan genomfört en förändring som innebär att en förening som når upp till 60% får medlemsbidrag för varje medlem oavsett dennes ålder. Vi undersöker också andra vägar framåt för att ge bidrag till medlemsföreningar med en annan ålderskurva.

Dessa nya styrdokument och ideologiska diskussioner ramade in en stor workshop om vad som ska hamna i Sveroks verksamhetsplan 2020. Styrelsen spånade fram alla möjliga satsningar, inriktningar och projekt som skulle kunna genomföras för att nå fram till målen som beskrivs i vår strategi. Dessa kommer över sommaren att bearbetas och i höst bli ett förslag på Verksamhetsplan.

Majmötet är förbundsstyrelsens sista fysiska träff innan sommaren, nästa möte blir den 17-18 augusti. I juni har vi ett kort avstämningsmöte över discord, och under sommaren kommer vi att arbeta med våra olika uppdrag och försöka besöka så många föreningsarrangemang som är möjligt!

//Erland Nylund, Förbundssekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *