Förbundsstyrelsemöte #2 2019

Posted on Posted in Aktuellt, Förbundsstyrelsen

På förbundsstyrelsens andra möte 2019 träffades vi i Göteborg. Där första mötet hade ett stort fokus på att diskutera arbetssätt, bakgrund och ansvarsfördelning innehöll detta möte flera mer strategiska frågor.

Styrelsen beslutade om ett nytt styrdokument som kompletterar stadgarna i frågan om hur Riksmötets ombud ska utses. På Riksmötet 2018 antogs nya stadgar för denna procedur, som fastslog att det ska ske en geografisk kvotering när ombud utses, men som inte slår fast hur denna geografiska kvotering ska gå till. Det styrdokument som antogs på styrelsemötet slår fast att ett ombud från varje län i Sverige kvoteras in direkt – dock fortfarande med hänsyn till ålder och den nominerande föreningens medlemsantal. Eftersom det finns 21 län och minst 101 ombudsplatser är varje län garanterad ett ombud, så länge någon boende i länet blivit anmäld som ombud.

Styrelsen tog även beslut om en budgetrevision som tar hänsyn till ett statsbidrag på nästan två miljoner mer än budgeterat. I den reviderade budgeten ingår en större post till förbundsstyrelsen (då vi har fler ledamöter än vad det räknades med i den antagna budgeten), självfinansiering av LEIA-projektet och ett bidrag som vi fått för år två av Skilltree-projektet. Kostnaderna för LEIA är också nedjusterat, då en del saker blir billigare när vi inte behöver rapportera det till en bidragsgivare.

Personer prioriterar politisk påverkan.

Vi hade även en diskussion om Sveroks fokus vad gäller politisk påverkan under 2019. Vi diskuterade vilka frågor som är viktigast att driva och vilka beslutsfattare det är vi ska fokusera på. En sak som återkom var en oro för att civilsamhället i stort håller på att tappa status och att kulturen ges mindre utrymme i lokala och regionala budgetar – något som gör det än svårare för våra hobbys att ta del av stöden.

När vi prioriterade vilka budskap som ska lyftas fram under året var det övergripandet att trycka på hur mycket civilsamhället faktiskt bidrar med till samhället i stort. Vi ger barn som vuxna en meningsfull fritid, vi fostrar kunskaper om demokrati och engagemang, och vi ger ungdomar ett utrymme för att kanalisera engagemang på givande sätt.

Vi hann också med en spelkväll tillsammans på Mindstage i Göteborg, där vi spelade Overwatch med varandra och Noah från Sverok Västs styrelse, samt några partier magic med lekar lånade från Svenska a Magic! Det var skönt att få vinna ett parti Magic innan jag blev överkörd i Overwatch…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *