Styrelsemöte december 2018

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Helgen den 14-15 december träffades Förbundsstyrelsen för sitt sista styrelsemöte 2018. Såväl den avgående styrelsen från 2018 som den tillträdande för 2019 var inbjudna. Under möten fattades beslut om en rad styrdokument, och den avgående styrelsen gav råd till den tillträdande.

Bland de formella beslut som togs under mötet fanns framförallt en rad styrdokument som rör frågor som så gott som alltid hanteras av kansliets personal. Eftersom vi tycker att det är viktigt i Sverok att personalen gör det de är bäst på och styrelsen fokuserar på de politiska frågorna lämnade vi över ansvaret för en rad styrdokument till kanslichefen. Detta innebär att istället för styrdokument som kan ändras av styrelsen kommer vi ha kanslidokument, som upprättas och ändras av kanslichefen. Därmed behövs inte längre ett styrelsebeslut för att ändra vår policy om mailhantering eller inköp av kontorsteknik.

De styrdokument som upphörde och ska bli kanslidokument är:

  • Grafisk Profil
  • E-post
  • Personliga utlägg och ersättningar
  • Personuppgifter
  • Tjänsteteknik
  • Utskick
  • Onlinelagring av material

Utöver detta var dock det största fokuset på att välkomna de nyvalda styrelseledamöter för 2019 som var inbjudna, och att tacka av de som lämnade. Det hölls en organiserad överlämning där alla ledamöter från 2018 fick dela med sig av tips och erfarenheter till de som är nya 2019. På lördagkvällen åt båda styrelserna julbord tillsammans och hade gott om tid att umgås.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *