sverok, styrelse, kollage

Förbundsstyrelsemöte #1 – januari 2019

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

19-20 januari träffades förbundsstyrelsen för sitt första styrelsemöte 2019. Hela den nyvalda styrelsen var på plats, och det huvudsakliga fokuset under mötet var att ledamöterna skulle få fördjupa sig i hur Sverok fungerar, diskutera hur styrelsearbetet ska fungera och lära känna varandra bättre. Förutom en rad diskussioner om hur vi bäst jobbar, i grupp och som individer, antogs även styrdokumentet “Förbundsstyrelsens arbete 2019”, som slår fast hur styrelsens möten och kommunikation ska fungera.

En av de förändringar som antogs i och med detta dokument var att förbundsstyrelsens möteshandlingar inte längre publiceras på förbundets forum, utan på mötesplattformen VoteIt. Där kan vem som helst skapa en användare och se vilka förslag som ligger, vilka frågor som behandlas och vilka diskussioner som förs. Ifall du vill se Förbundsstyrelsens möteshandlingar när de publiceras så kika in på Infobanken. Om du undrar när handlingarna ska finnas publicerade är det en av sakerna vi uppdaterat i det nya styrdokumentet

På mötet antogs också nya versioner av en rad styrdokument som reglerar hur Sverok fungerar på övergripande nivå och i det vardagliga arbetet. Bland de dokument som kanske har störst praktisk betydelse finns Attestlistan (som noterar vem som har rätt att godkänna olika typer av utbetalningar), samt Delegationsordningen (som slår fast vem som har rätt att fatta olika beslut mellan Riksmöten).

Bland de första sakerna som hände på lördagsmorgonen var att alla fick göra ett kollage besvarade frågan “Vad gör dig engagerad?”. Dragon’s Lair Föreningen hjälpte till med en del av materialet, och resultaten kan ni skåda här ovanför!

Råmaterialet – Foto: Erland Nylund

Vi fick även besök av Valberedningen, samt hade en längre diskussion om hur vi vill att vårt framtida samarbete med Svenska E-sportsförbundet ska se ut. Under våren ska vi gå vidare med diskussionen för att kunna sluta ett nytt samarbetsavtal med förbundet som säkrar ett bra samarbete oavsett ifall de blir antagna i Riksidrottsförbundet eller ej.

Valberedningen övervakar styrelsens arbete – Foto: Erland Nylund

En reaktion på ”Förbundsstyrelsemöte #1 – januari 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *