Vad hände på Riksmötet 2018?

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen
Deltagare på Riksmötet. Foto: Kalle Lantz

Ombud från spelföreningar i hela landet samlades den 16-18 november för att hålla Sveroks Riksmöte 2018. På plats var ungefär 150 personer, inklusive ombud, reserver, förtroendevalda och funktionärer. Mötet är Sveroks högsta beslutande organ och ägde rum på hotell Södra Berget i Sundsvall.

Förbundsordförande Anna Erlandsson öppnade Riksmötet

Mötets öppnande och förra årets avslutande
Mötet öppnades av förbundsordförande Anna Erlandsson, och inleddes med att avsluta verksamhetsåret 2017 och ett framläggande av rapporter för verksamheten hittills 2018. Eftersom Riksmötet hålls i slutet av året har 2017 inte avslutats än, även om det kan kännas som det är länge sedan. Därför hanterades nu 2017 års verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Innevarande förbundsstyrelse lade fram ekonomiska rapporter fram till augusti 2018 samt en avstämning av de olika punkterna i verksamhetsplanen.

Valberedningsmingel och friform
På fredagskvällen anordnades ett mingel där riksmötesombud kunde träffa de som kandiderade till olika förtroendeuppdrag inom förbund, ställa dem frågor och även prata med valberedningen om deras förslag. Detta skedde då mötet var pausat (ajournerat). Pausen varade fram till efter lördag lunch, så under lördag förmiddag ägde den så kallade friformen rum.

Friformen är ett mötesformat som är till för att enklare kunna diskutera fritt kring de motioner och den verksamhetsplan som Riksmötet ska ta beslut kring. Under friformsdebatterna kunde ombuden själva välja vilka ämnen de ville diskutera. Diskussionerna pågick i tre omgångar, med korta pauser emellan. Moderatorer ledde varsin grupp som diskuterade ett visst ämne, och rapporterade sedan i pauserna till mötet i stort vad som diskuterats och hur samtalen skulle fortsätta.

Det fanns en rad olika motioner att ta ställning till, varav flera kunde påverka hur själva Riksmötet skulle organiseras, så det blev många diskussioner och en rad ändringsförslag lades fram under friformen.

Motionerna
Till Riksmötet 2018 hade en rad motioner inkommit. Flera av dem rörde förbundets stadgar – namn, systemet för val av ombud till Riksmötet, användandet av stadgekommentarer och förslag om nya hedersmedlemmar behandlades. Förbundsstyrelsen hade lagt ett förslag på nytt system för val av ombud, vilket antogs med vissa modifieringar som syftade till att säkra en spridning av ombud från olika delar av landet.

Mötet gav också Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att hålla Riksmötet vartannat år och lägga fram ett förslag om sådana stadgeändringar till 2019 års Riksmöte. Till dess ska även en genomgående stadgeöversyn genomföras och förslag på ändringar läggas fram.

Ännu en motion med mötesteknisk påverkan på kommande riksmöten gällde vilken rösträkningsmetod som används vid kontrapropositionsvoteringar. Efter intensiva diskussioner i friformen beslutades att använda metoden Schulze vid kontrapropositioner, men metoden Skotsk STV då flera alternativ ska röstas fram, exempelvis förtroendeval.

Middag med avtackning och hyllningar
När mötet ajournerades på lördagskvällen var det dags för den festliga middagen då förbundsaktiva under 2018 hyllades och det prestigefyllda priset Årets Spelare delades ut till Johan Linder (https://sverok.se/johan-linder-ar-arets-spelare-2018/), för sina insatser bland annat som arrangör för spelkonventet Nordsken! Avgående förbundsordförande Anna Erlandsson tackades även av för sina insatser under sin tid i Sverok. Tidigare förbundsordförande respektive förbundssekreterare Alexander Hallberg och Tjarls Metzmaa överräckte en gåva och gick igenom den långa listan med bedrifter Anna utfört som förtroendevald.

Budgetberedningen
Efter lördagens festliga middag ägde den traditionsenliga budgetberedningen rum. Förbundssekreterare Alexandra Appleby Hjortswang och kanslichef Johan Groth presenterade den föreslagna budgeten i detalj, och diskuterade vilka tänkbara ändringar som skulle kunna göras. Under beredningen justerades bland annat budgetarna för förbundets arbetsgrupper.

Genomgående i budgetarbetet är att förbundsstyrelsen och kansliet försökt spara in på så många kostnader som möjligt, då bidragsintäkter förväntas minska, och så att förbundets ekonomi ska vara stabil. Ändå fanns bland annat en satsning på att med egna medel bekosta fortsättningen på utbildningsprojektet Skilltree. Budgeten, med ändringar från beredningen på lördagskvällen, klubbades igenom då mötet återupptogs på söndagmorgonen.

Förtroendeval för 2019
Sen var det till slut dags för förtroendeval. Mötet beslutade att förbundsstyrelsen, utöver VU, ska utgöras av sex personer, och att förbundsordförande och förbundssekreterare ska vara arvoderade på samma villkor som under 2018. Riksmötet beslutade att tillsätta förtroendeuppdragen enligt nedan:

Förbundsstyrelsen
Alexandra Appleby Hjortswang, förbundsordförande
Max Horttanainen, vice förbundsordförande
Erland Nylund, förbundssekreterare
Emma Carlström, Anna Kärrstrand, Erik Larsson, Helena Sandahl, Linnea Isaksson och Carolin Wallén, ledamöter

Förbundsstyrelsen 2019 (frånvarande Helena Sandahl) Foto: Kalle Lantz

Revisorer
Lloyd Baltz och Andreas “Halken” Hallqvist, verksamhetsrevisorer
PWC genom Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor
Tjarls Metzmaa, personlig ersättare för Lloyd Baltz
Oliver Sundström, personlig ersättare för Andreas “Halken” Hallkvist
PWC genom Monica Hedberg, personlig ersättare för Johan Rönnkvist

Valberedning
Alexander Hallberg, Gabrielle de Bourg, Jojjon Hamrén, Linnea Risinger, Mattias Moraeus, Michael Lönn och Sanna Hedlund.

Valberedningen 2019 Foto: Kalle Lantz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *