Styrelsemöte oktober 2018

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Sista styrelsemötet med FS2018
I helgen var det styrelsemöte i Linköping, som för många är Sveroks hemstad, och det var det sista styrelsemötet med bara FS 2018. På december-mötet är nämligen även den nyvalda styrelsen inbjuden. På plats från styrelsen var Anna, Alexandra, Simon, Erik, Erland, Emma och Jenna. Utöver det var vår kanslichef Johan, en av våra revisorer, Andreas, och två av våra anställda på kansliet i Linköping, Chrisp och Cissi, där och besökte oss, vilket var väldigt trevligt! 

Sedan förra mötet hade vi beslutat gått in som samarbetspartners i ett projekt med Make Equal som heter Näthatshjälpen och nu ratificerade vi, dvs bekräftade vi, detta beslut som gjorts via per capsulam-belsut (hur våra sådana går till kan du läsa om här)

Erland, som varit ansvarig för Proud and Nerdy från förbundsstyrelsens sida, hade skrivit en rapport om nätverksträffen för arrangörerna och föreslog även att det skulle bildas en arbetsgrupp för att ha hand om detta framöver, vilket styrelsen godkände.

Riksmöteshandlingar
Detta är styrelsemötet då vi godkänner de sista handlingarna som ska läggas fram till årsmötet. Dessa är den Ekonomiska rapporten för 2018 och Verksamhetsrapporten för 2018, som behandlar de första 8 respektive 9 månaderna av året, samt Budgeten för 2019 och Verksamhetsplanen för 2019, som berättar vad vi ska göra nästa år. Pga betydligt mindre bidrag från MUCF jämfört med förra året blir det i år en minusbudget på 2,4 miljoner. Å andra sidan fick vi mer i bidrag än väntat förra året och räknar därför med ett positivt resultat på 3,7 miljoner.

Vi beslutade även att ställa oss bakom 3 motioner. Motion om att utreda möjligheten att ha Riksmötet vartannat år handlar om att vi pga minskade ekonomiska resurser bör utreda om det är möjligt att ha Riksmötet vartannat år. Om motionen går igenom kommer förbundsstyrelsen att få i uppdrag att till nästa Riksmöte, 2019, föreslå stadgeändringar som innebär att nästa Riksmöte igen blir 2021. På Riksmötet 2018 tillkom en punkt i verksamhetsplanen om att skriva en Motion om Hållbart engagemang och psykisk ohälsa till Riksmötet 2019. Den har nu författats tillsammans med den som la yrkandet på Riksmötet 2018.

Motion om nytt ombudssystem handlar om att systemet vi har för att välja ut vem som ska få vara ombud till Riksmötet är väldigt dyrt, men i praktiken inte bidrar till något eftersom vi ändå får för få ombud. Under diskussionerna på styrelsemötet lyftes frågan om huruvida avdelningarna ska få skicka ombud och styrelsen beslutade att lägga fram ett nytt yrkande till Riksmötet: att ändra “Om huvudförening eller avdelningar i samma huvudförening anmält olika ombudskandidater räknas bara ombudskandidaten för den största av dessa föreningar” i §55 till “Om huvudförening och avdelningar i samma huvudförening anmält olika ombudskandidater räknas bara ombudskandidaten för huvudföreningen. Om huvudföreningen inte anmält en ombudskandidat räknas samtliga ombudskandidater för avdelningarna.” Detta skulle ge avdelningarna samma status som huvudföreningar om deras huvudförening inte skickat något ombud.

Medlemssiffror och styrdokument
På oktobermötet varje år styrelsen de officiella medlemssiffrorna för 2017. Vi har tyvärr gjort ett stort tapp, som fortsätter 2018, och landade 2017 på 2 800 föreningar och 55 000 medlemmar jämfört med 90 000 medlemmar och 3 700 föreningar året innan.

Inget styrelsemöte är väl komplett utan att ett styrdokument uppdateras och denna gång var det Simon som upptäckt att pinen, som togs fram till Almedalen i somras, inte fanns med i styrdokument för Pins och Utmärkelser så nu är det åtgärdat!

Sista styrelsemötet blir i december i Stockholm, men innan dess ses vi på Riksmötet i Sundsvall!

/Alexandra Appleby Hjortswang
Förbundssekreterare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *