Styrelsemöte mars 2018

Posted on Posted in Aktuellt, Förbundsstyrelsen

Så blev det dags för styrelsemöte i Göteborg! Vanligtvis ligger augusti-mötet i Göteborg för att kombineras med besök till Liseberg, men av logistiska skäl hamnade vi nu i Göteborg redan i mars, men vad gjorde det när solen sken allt vad den kunde! Det blev dock tyvärr inget Liseberg då det inte öppnat för året :/ På lördagskvällen blev det istället besök hos Big Networks LAN WinterGate18 i Partille och det är där bilden kommer ifrån!

Alla styrelsemedlemmar utom Jenna och Erland var på plats denna helg och vi hade ett späckat program framför oss! Nedan följer några highlights 🙂

Lägga bilagda rapporter till handlingarna
Detta möte hade vi rapporter av varierande karaktär att gå igenom. Det första var en rapport över hur arbetet med Proud and Nerdy gick förra året, vad som utvecklats och vad som gick mindre bra. Därefter följde två rapporter från vår marknadsansvariga, Anna Westerling. En med hennes tankar om vår externa finansiering och hur det gått och en kring hur vi ska utveckla varumärket Sverok. Som en följd av de nya rutinerna kring hanteringen av personuppgifter, som i sin tur är en följd av den nya lagen, GDPR, fanns det en rapport med de system som används för att hantera personuppgifter och hur de ska hanteras och följas upp regelbundet. Sist men inte minst hade vi en ekonomirapport utan några överraskningar.

BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar
Vid varje styrelsemöte godkänner förbundsstyrelsen de nya föreningar som kansliet granskat sedan senast. Under förra året flyttades ansvaret för föreningsnamnen till kansliet och förbundsstyrelsens uppgift blev endast att formellt godkänna de nya föreningarna. Dock reagerade förbundsstyrelsemedlemmarna även i fortsättningen på föreningsnamn och det uppkom därför osäkerhet om hur detta ska hanteras. Styrelsen beslutade därför att ta tillbaka ansvaret för namnen och kommer fortsättningsvis granska dem före mötet för att under mötet ta upp de namn som kanske bryter mot reglerna.

BU: Godkännande av nya föreningar
Som följd av beslutet om rutiner skickades 4 namn tillbaka till kansliet för att granskas en gång till.

BU: Styrdokument för personuppgifter 2018
Som jag nämnde längre upp kommer det snart en ny lag om personuppgifter, GDPR, och som följd av den förändras rutinerna för hur vi hanterar personuppgifter i Sverok. Styrdokumentet som beskriver detta behövde därför uppdateras. Den förändring som kommer påverka flest är att distrikten inte längre kommer få tillgång till föreningarnas kontaktuppgifter via inlogg till eBas.

DU: RFK 2.0 och DU: Finansiering av förbundets stöd till distrikten
Förra året genomfördes en utvärdering av införandet av Regionala Föreningskonsulenter (RFK). Som en följd av den kommer RFK-formen förmodligen förändras och i samband med denna förändring tog vi även upp frågan om hur de olika stöd vi ger till distrikten finansieras. Diskussionen kommer nu fortsätta mellan mig och ett par personer ur kansliet för att sedan komma med ett förslag till ett framtida styrelsemöte.

BU: Plats för riksmötet 2018
Efter de fantastiska recensionerna förra året blir platsen för Riksmötet Sundsvall även i år!

BU: Aktieägartillskott till Sverok Admin AB
Sverok Admin AB är Sveroks dotterbolag och har bl.a. hand om eBas. De skulle nu behöva göra en satsning för att uppdatera eBas, vilket i stort sett innebär att bygga om det, och bad därför om extra resurser för att göra det snabbare. Vi beviljade dessa och ser fram emot nästa generation av eBas!

DU: Nytt valsystem för Riksmötet
Vi diskuterade huruvida det finns ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt att vaska fram representationen till Riksmötet. Det kom fram flera tankar och förslag som kanslipersonalen kommer titta vidare på och kanske blir det ett stadgeändringsförslag till Riksmötet i höst.

DU: Politisk plattform Proud and Nerdy
De i styrelsen som arbetar med Sveroks satsning på Pride-firanden, Proud and Nerdy, tog upp diskussionen kring vilka frågor det är Sverok vill driva och belysa i samband med denna satsning. Det kom många tankar och förslag, men jag skulle säg att det lutar åt att inte skriva in något i våra politiska plattform utan snarare ta fram en annan typ av styrdokument.

BU: AG Sverokpodden 2018
Sverokpodden är numera en arbetsgrupp och för den som vill höra ännu mer om tankarna kring besluten från detta styrelsemöte rekommenderar jag att lyssna på senaste avsnittet: http://podd.sverok.se/podcast/april-2018/

Nästa möte blir 5-6 maj i Stockholm dvs samtidigt som arrangörskonferensen och självklart kommer vi titta förbi! Ses vi där?

 

/Alexandra Hjortswang
Förbundssekreterare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *