Dags att uppdatera stadgarna?

Posted on Posted in Aktuellt

Stadgarna är något av det mest oföränderliga i många föreningar. De är grunden för var föreningen är och vad den gör. Utifrån syftet, som finns i stadgarna, skapar föreningen sin verksamhet och utifrån flera av de andra paragraferna byggs organisationen upp.

Ibland byter dock föreningen riktning eller medlemmarna kommer på nya och bättre sätt att göra saker på. Då kan stadgarna behöva uppdateras. Även hur man gör det står i stadgarna!

På Riksmötet 2012 bytte Sverok namn från ”Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (SVEROK)” till ”Sverok”. I era föreningsstadgar står det att ni är anslutna till oss, men beroende på när stadgarna skrevs eller uppdaterades senast står det antingen vårt gamla eller nya namn. För att uppdatera stadgarna behöver föreningen ta upp frågan på minst ett årsmöte. Om ni har Sveroks standardstadgar står det exakt hur det ska gå till i §9, som heter ”Ändra stadgarna”. Där står:

”Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.”

Ni kan även ta upp frågan på ett extra årsmöte, om det inte står specifikt i stadgarna att det måste ske på ett ordinarie årsmöte.

Om ni har fler frågor eller behöver hjälp med något är ni välkomna att kontakta er RFK eller ert distrikt.

/Förbundssekreterare Alexandra Hjortswang

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *