Juridisk person

Juridisk person

Juridisk person

En förening är en juridisk person. Det innebär att det inte är de enskilda medlemmarna som ingår avtal, köper saker eller tar ansvar för uppdrag gentemot andra, om det sker i föreningens namn. Istället är medlemmarna företrädare för den juridiska personen ”Föreningen”. Det kan till exempel medföra att personer under 18 har rätt att skriva avtal i föreningens namn, då en juridisk person inte har någon ålder.

Om en förening får skulder eller ska uppfylla en del i något avtal, så är det hela föreningen som är ansvarig. I praktiken betyder det att alla medlemmar kan bli skyldiga att tillsammans lösa en skuld, eller först och främst att styrelsen får göra det då de som är förtroendevalda till styrelse anses vara mer ansvariga än övriga medlemmar. Om en enskild medlem gör något som skadar föreningen och det går att bevisa att det enbart ligger på den personens ansvar, så gäller inte det gemensamma ansvaret på det här sättet.

Vid pengaproblem gäller följande för ansvar för juridisk person:

  1. Vilka utgjorde föreningen vid tidpunkten för problemet, dvs nyare eller sedan tidigare utträdda medlemmar är inte relevanta. Hela kollektivet vid tidpunkten för problemet är ansvarigt.
  2. Vilka är mer ansvariga inom kollektivet, där styrelsen är mer ansvariga.
  3. Betalningsförmågan hos styrelsemedlemmarna undersöks, ofta genom en undersökning utförd av kronofogden. De som är betalningsförmögna kommer att stå som ansvariga i dokumenten (dvs personer som har arbete eller annan inkomst, ej arbetslösa t ex). Sedan får medlemmarna själva lösa det internt rent praktiskt, men de betalningsförmögna kommer hållas ansvariga för att återbetala skulden från föreningen.
  4. Finns det ingen i styrelsen med betalningsförmåga går undersökningen vidare ut på medlemmarna. Alla betalningsförmögna medlemmar blir då ansvariga i dokumenten. Sedan är det upp till föreningsmedlemmarna att internt göra upp kring detta.

För att enskild person ska kunna hållas ansvarig för pengaproblem krävs bevisning. Detta löses dock internt i första hand, och eventuella tvister leder till åtal.

Vårdnadshavare har varken rätt eller skyldighet att göra något åt underårigas skulder eller skatteskulder, då den underåriga alltså representerar juridisk person och är ansvarig i enlighet med ovanstående.