Nytt från Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsemöte #3 – maj 2020

COVID-19 har många effekter, och en av dem är att […]

Månadsrapport april

Den här månadsrapporten kommer vara lite… annorlunda… från hur den […]

Årsdokument för 2019

I april varje år publiceras Sveroks årsdokument, en sammanställning över […]

Se mer

Vanliga frågor

Undrar du över något? Kanske hittar du det här

FAQ

Kontakta oss

Se vilka som jobbar på Sverok och hur du kan nå oss

Gå till eBas

På eBas kan du rapportera verksamhet, medlemmar och årsmöte med mera.