Nytt från Förbundsstyrelsen

Månadsrapport Mars

Här kommer till slut månadsrapporten för årets tredje månad, kraftigt […]

Förbundsstyrelsemöte #2 2019

På förbundsstyrelsens andra möte 2019 träffades vi i Göteborg. Där […]

Årsdokument för 2018

I april varje år publiceras Sveroks årsdokument, en sammanställning över […]

Se mer

Vanliga frågor

Undrar du över något? Kanske hittar du det här

FAQ

Kontakta oss

Se vilka som jobbar på Sverok och hur du kan nå oss

Gå till eBas

På eBas kan du rapportera verksamhet, medlemmar och årsmöte med mera.