Mallar och checklistor

Mallar och checklistor

STADGAR

Stadgarna är föreningens främsta regelbok (och alla spelare vet hur viktigt det är med en bra och tydlig regelbok som alla som är med i spelet har tillgång till). Stadgarna beskriver till exempel hur föreningen ska fungera, hur årsmötet ska gå till och vad medlemskapet innebär. Det är också viktigt att alla som blir medlemmar i föreningen får tillfälle att acceptera stadgarna innan de går med.

Sverok har standardstadgar som alla föreningar är välkomna att använda sig av. Det finns även exempelstadgar med kommentarer för den som vill ha djupare förklaringar till stadgarnas olika punkter. Använd standardstadgarna som grund och gör de ändringar ni vill så kommer ni säkert ha en bra och i grunden demokratisk stadga. Stadgan kan och bör givetvis förändras allteftersom föreningen förändras och får andra behov, blir större eller ändrar fokus, ändringarna av stadgan görs på årsmötet. Titta gärna i stadgereglerna eller kolla med info@sverok.se, innan ni gör ändringar så ni inte ställer till det för er.